Thursday, October 1, 2009

Burma by UNICEF ျမန္မာျပည္ အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

SocialActon for Wmen မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။
Tuesday, 29 September 2009
Reference: UNICEF
At a glance : Myanmar

ျဖစ္ရပ္ ေနာက္ခံ
ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးက႑၊ HIV ေရာဂါပ်ႏွံ႔မႈနည္းပါးလာေစရန္နဲ႔ တျခား ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ဖို႔ရာအတြက္ တခ်ဳိ႕ေေသာ အရပ္ေဒသမွာ တိုးတက္မႈ အနည္းအက်ဥ္း ရွိေပမယ္႔လို႔ အေျခခံ အလုပ္သမားထု အတြက္ကေတာ့ သိပ္ထူးျခားမႈ မရွိလွပါဘူး။ ဆိုးရြားလွတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ စီးပြားေရး မေျပလည္မႈ ျပႆနာေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ အသို္င္းဝိုင္းရဲ႕ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈနဲ႔ ဝင္ေငြ မညီမွ်မႈ၊ ဒီၾကားထ သိပ္မၾကာခင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ၾကံဳေေတြ႔လိုက္တဲ့ ဆူနာမီကပ္ဆိုးအျပင္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈနဲ႔ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ မ်ားလာၿပီး အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပညာေရးနဲ႔ အာဟာရ မျပည့္ဝမႈေတြ တိုးပြားလာတယ္။

ျမန္မာ ကေလးငယ္ေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဒုကၡ
ကေလး ၁ဝ ေယာက္ ေမြးဖြားတိုင္း တဦး ေသဆံုးတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္း ေမြးကင္းစကေလး ေသဆံုးမႈႏႈန္း ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး သံုးပံုတပံုခန္႔ဟာ အလြန္ကၽြံနဲ႔ အလယ္အလတ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မျပည့္ဝမႈ၊ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈဟာ မ်ားျပားတယ္လို႔ဆိုရမယ္။ မိခင္ ႏုိ႔ရည္ တိုက္ေကၽြးဖို႔ရာအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းမႈေတြ ရွိေပမယ္႔လို႔ သံုးလသားအရြယ္ ကေလး ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ မိခင္ႏို႔ရည္ကို အျပည့္အဝ ေသာက္သံုးခြင့္ မရရွိၾကဘူး။

ျမန္မာ အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း လူသန္းဝက္ေက်ာ္ခန္႔ဟာ ႏွစ္စဥ္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ နဲ႔ ေသဆံုးေနၾကရၿပီး ဒီအထဲမွာမွ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရရဲ႕ ထက္ဝက္ဟာ ျမန္မာျပည္ကျဖစ္ေနတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေၾကာင့္ လူဦးေရ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ဟာ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ျပႆနာနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္။

ျမန္မာ့ ထံုးတမ္းဓေလ့အစဥ္အလာအရ ပညာေရးအေပၚ တန္ဖိုးထားသည့္အတြက္ အသားတင္ စာရင္းသြင္းတဲ့ အေရအတြက္ႏႈန္း(က်ား/မ)ဟာျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းဟာ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းတဲ့အတြက္ က်န္ကေလး ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အေျခခံပညာအဆင့္ေတာ့ၿပီးဆံုးၾကတယ္။ လုပ္ငန္း ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိတဲ့ ကေလးတခ်ဳိ႕ဟာ တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဒါမွမဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈ အေသးေလးေတြ က်ဴးလြန္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံရ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းနဲ႔ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈ အေရအတြက္ မ်ား ျပားလာေနတယ္။

ျပည္တြင္း ဥပေဒအရ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး စစ္မႈထမ္းခြင့္ ဒါမွမဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔ဲအစည္း အတြင္း ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားေသာ္ျငား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲအစည္းေတြရဲ႕ တပ္သား ေရေသာက္ျမစ္အျဖစ္ ကေလးေတြဟာ အသံုးခ်ခံေနရတယ္။

လုပ္ေဆာင္မႈ နဲ႔ ရလဒ္
မိခင္ ကေန ကေလးကို HIV ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမရွိေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔ရာအတြက္ UNICEF မွ ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း ၅၄ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေဆးခန္းေပါင္း ၂၂ ခုဆီမွ အၾကံဥာဏ္ယူ တိုင္ပင္ၿပီး အႀကိဳစမ္းသပ္မႈနဲ႔ retroviral ေပးၿပီး HIV ပိုးရွိ မိခင္ ကတဆင့္ ကေလးကို ကူးစက္မႈမရွိေအာင္ တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

မတ္လ ဗီတာမင္ A တုိက္ေကၽြးတဲ့ေန႔နဲ႔ စက္တင္ဘာလ အာဟာရ တိုက္ေကၽြးတဲ့့ အစီအစဥ္ကို ေျခာက္လမွ ငါးႏွစ္ အရြယ္ ကေလးေျခာက္သန္း အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး အနီးစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္းေခ် ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

ငွက္ဖ်ား ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ကာကြယ္ဖို႔ရာအတြက္ UNICEF မွ အိမ္ေထာင္စု ၁၄၄,၀၀၀ စုအတြက္ ျခင္ေထာင္ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ျဖဳးၿပီး ကူညီႏိုင္ခဲ့တယ္။ အိမ္ေထာင္စု ၂၂,၀၀၀ နဲ႔ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလး ၃၆,၀၀၀ သန္႔ရွင္းသည့္ ေသာက္သံုးေရ ရရွိဖို႔ရာအတြက္ UNICEF မွ ေရသြယ္မႈ စနစ္ ၈၆၀ ခန္႔ ကိုတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။

ေက်ာင္းေပါင္း ၅၁၆၇ အတြက္ လက္ေထာက္ သင္တန္း ဆရာ ၁၁,၀၀၀ ဝန္းက်င္နီးပါးကို ကေလး ဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္းစနစ္ သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ ကူညီမႈေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ေက်ာင္းပါင္း ၄၅၀ နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တဝိုက္ သန္႔ရွင္းမႈ ရွိဖို႔ရာအတြက္ အမိုးအကာပါ အိမ္သာအလုံးေပါင္း ၃,၈၀၀ ကို တာဝန္ယူ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္။

စီးပြားေရးအရ မတရား ေခါင္းပံုျဖတ္မႈနဲ႔ ကေလးေရာင္းစားမႈကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးရပ္တန္႔ေအာင္နဲ႔ နယ္စပ္မ်ဥ္း (၆) ေနရာ တေလ်ာက္ ႏိုင့္ထက္စီးနင္းျပဳမူၿပီး ကေလးလူကုန္ကူးျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစျခင္းတို႔ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အာဟာရ ပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ ျပည္တြင္း NGOs နဲ႔ UNICEF တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ကို ေထာက္ပ႔ံကူညီမႈေတြ ေပးခဲ့တယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခံရခ်ိန္မွာ UNICEF ဟာ ဦးဆံုးေရာက္ရွိသြားၿပီး ေသာက္သံုးေရ လံုေလာက္စြာရရွိဖို႔နဲ႔ သန္႔ရွင္းေရ ရရွိဖို႔အျပင္ အာဟာရ မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႔လာႏိုင္တဲ့ ကပ္ဆိုက္မႈ ျပႆနာအတြက္ အေဆာတလ်င္ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ကူညီေပးခဲ့တယ္။

မန္ဇူး(ဘာသာျပန္သည္)

တေခတ္တခါက ျမန္မာစာကို မွန္ကန္စြာ ေရးသားၾက၏

တခါက တခါတုန္းက တခါက တဘဝ တေခတ္ တခါက တခါက ေမြးဌာနီ တခါက မေၾကးစည္ တေခတ္တခါက ျမန္မာစာကို မွန္ကန္စြာ ေရးသားၾက၏။ ေဒါက...