Wednesday, February 1, 2012

Medical vocabulary ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား


Medical vocabulary ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား

o abdomen ဝမ္းဗိုက္၊
o abdominal discomfort ဗိုက္နာ (ေနမထိထိုင္မသာ)၊
o abortion သားပ်က္ (ကိုယ္ဝန္ပ်က္-ဖ်က္)၊
o abrasion ပြန္းနာ၊
o abscess ျပည္တည္နာ၊
o ache ကိုက္ျခင္း၊
o Acne (အက္ဂနီစ္) ဝက္ျခံ
o acupuncture အပ္စိုက္ကုနည္း၊
o acute ရက္တို၊ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေသာ၊
o Adam's apple ေယာက္်ားမ်ားသာရွိေသာ လည္ပင္းအစိ၊
o ADD--attention deficit disorder ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိမမူတဲ့ စိတ္ေရာဂါ၊
o ADHD--attention deficit hyperactivity disorder ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိမမူတဲ့ တက္ၾကြေသာ စိတ္ေရာဂါ၊
o adhesion ကပ္ေနသည့္ အေျမႇး၊ တြယ္ကပ္ျခင္း၊
o admissions desk ဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စားပြဲ၊
o adolescence လူငယ္၊ လူရြယ္၊
o adrenal gland (အျဒီနယ္လ္-ဂလင္း)၊ (ေက်ာက္ကပ္ အထက္မွာရွိသည္)
o adrenaline (အျဒီနယ္လင္း) (အျဒီနယ္လ္) က ထြက္ေသာ ေဟာ္မုန္း၊ ေဆး၊
o advance health care directive ေရွးဦး က်န္းမာေရး လမ္းညႊန္၊
o adverse reaction မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ၊
o advice nurse အၾကံေပး သူနာျပဳ၊
o afterbirth ေမြးဖြါးျပီးေနာက္၊
o AIDS--Acquired Immuno-Deficiency Syndrome ခုခံအား က်ဆင္းေရာဂါ၊
o albuminuria ဆီးထဲမွာ (အယ္လဗ်ဴမင္) ဓါတ္ (အသားဓါတ္) ပါေနျခင္း၊
o alcoholism အရက္စြဲျခင္း၊
o allergen (အလာဂ်ီ) ရေစတဲ့ဓါတ္၊
o allergic reactions (အလာဂ်ီ) တံု႔ျပန္မႈ၊
o allergy (အလာဂ်ီ) မတည့္ျခင္း၊
o Alopecia (ေအလိုပီးဇီးယား) ဆံပင္ၾကြတ္ေရာဂါ၊
o ambulance လူနာတင္ယာဥ္၊
o ambulatory care လူနာသယ္ပို႔စနစ္၊ ေရြ႕ရွား၍ကုသေပးျခင္း၊
o amenorrhea ရာသီမလာျခင္း၊ ရာသီထိန္ျခင္း၊
o amnesia သတိေမ့ျခင္း၊
o amniocentesis ေရျမြာရည္ ေဖါက္-စုပ္ယူ စစ္ေဆးျခင္း၊
o amniotic fluid ေရျမြာရည္၊
o amniotic sac ေရျမြာရည္အိတ္၊
o Amoebiasis (အမီးဘား) ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊
o amputation ေျခ-လက္ ျဖတ္ျခင္း၊
o andropause ေယာက္်ား ေသြးဆံုးျခင္း၊
o Anemia (အနီမီးယား) ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊
o anesthesia ေမ့ေဆး၊ (ထံုေဆးလည္း ပါဝင္သည္)၊
o anesthesiologist ေမ့ေဆး ဆရာဝန္၊
o aneurysm ေသြးေၾကာ ေဖါင္းေရာဂါ၊
o angina ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္း-ပိတ္သျဖင့္ ရင္ပတ္နာျခင္း၊
o ankle ေျချခင္းဝတ္၊
o anorexia အစားပ်က္ျခင္း၊
o Anthrax (အင္းသရက္စ္) ေဒါင့္သန္းေရာဂါ၊
o antibacterial ဗက္တီးရီးယားကို ႏိုင္သည့္၊ ဆန္႔က်င္သည့္၊
o antibiotic ပဋိဇီဝေဆး၊ သက္ရွိမွ ထုတ္ယူျပီး တျခားသက္ရွိကိုႏိုင္သည့္ေဆး၊
o antibodies (အင္တီေဘာ္ဒီ) ခုခံေပးသည့္ဓါတ္၊
o anticoagulant ေသြးမခဲေစသည့္ပစၥည္း၊
o antidepressant စိတ္မက်ေဆး၊
o antidote အဆိပ္ေျဖေဆး၊
o antifungal မိႈေဆး၊
o antihistamine (အင္တီဟစ္တမင္း) ေဆး၊
o anti-inflammatory ေရာင္ရမ္းျခင္းကို သက္သာသည့္ေဆး၊
o antiseptic ပိုးမဝင္ေစသည့္ေဆး၊ အနာ မရင္းေစသည့္ေဆး၊
o anus စအို၊
o anxiety စိုးရိမ္စိတ္၊
o appendectomy အူအတက္ျဖတ္ျခင္း၊
o Appendicitis (အပန္ဒီဆိုက္တစ္) အူအတက္ေရာင္ေရာဂါ၊
o appendicitis အူအတက္ေရာင္ျခင္း၊
o appendix အူအတက္၊
o appetite စားခ်င္စိတ္၊
o arrhythmia ႏွလံုခုန္ မမွန္ျခင္း၊
o arteries ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊
o arteriosclerosis ေသြးလႊတ္ေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊
o Arthritis (အာသရိုက္တစ္) အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊
o artificial insemination သုတ္ပိုးကို အတုနည္းသံုး၍ ထည့္သြင္းေပးျခင္း၊
o Ascariasis (အက္စကာရီေရးဆစ္) သံေကာင္ေရာဂါ
o asphyxia အသက္ရွဴမဝျခင္း၊
o aspirin (အက္စ္ပရင္) အကုိက္-အနာ-အဖ်ားက်ေဆး၊
o Asthma (အက္စ္မာ) ပန္းနာေရာဂါ၊
o astigmatism အလင္းတန္းမ်ားအား ပံုမွန္မျမင္ျခင္း၊
o asymptomatic ေရာဂါလကၡဏာ မေပၚျခင္း၊
o athlete's foot အားကစားသမားေျခေထာက္ (မိႈေရာဂါ)
o atrium ႏွလံုး အေပၚခန္း ၂ ခန္း၊
o atrophy ၾကံလွီသြားျခင္း၊
o audiologist နားအထူးကု၊
o auditory canal နားျပြန္၊
o bacteria ဗက္တီးရီးယား၊
o bacterial infection ဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊
o balanced diet မွ်တသည့္ အစာအာဟာရ၊
o bandage ပတၲီး၊
o band-aid တခါသံုး အလြယ္ကပ္ႏိုင္သည့္ ပလာစတာ၊
o bariatric surgeon ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစရန္ ခြဲစိတ္ေပးသည့္ဆရာဝန္၊
o BBT--basic body temperature အေျခခံ ကိုယ္ပူခ်ိန္ (ဘာမွမလုပ္ေသးခ်ိန္မွာရွိတဲ့) အပူခ်ိန္၊
o bear down ဖိေပးသည္၊ က်ေစသည္၊ ပိန္ေစသည္၊
o bed pan အိပ္ယာထဲမွာ ဝမ္း-ဆီးသြားရန္ခြက္၊
o bed rest အိပ္ရာထဲ နားေနျခင္း၊
o bedbug ၾကမ္းပိုး၊
o bee venom ပ်ားေကာင္ အဆိပ္၊
o belch ခြ်တ္ေဆး (ကလိုရင္းပါသည့္ေဆး)၊ အေရာင္ခြ်တ္ေဆး၊
o benign ကင္ဆာမဟုတ္ေသာ၊ အႏၲရာယ္မရွိေသာ၊
o Beriberi (ဘယ္ရီဘယ္ရီ) ဗီတာမင္ဘီ(၁) နည္းသည့္ေရာဂါ၊
o bile သည္းေျခရည္၊
o biopsy အသားစ ထုတ္ယူစစ္ေဆးျခင္း၊
o bipolar disorder ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ စိတ္ေရာဂါ၊
o birth canal ေမြးလမ္းေၾကာင္း (ဗဂ်ိဳင္းနား)
o birth control ကေလး မေမြးေစရန္ တားဆီးျခင္း၊
o bladder ဆီးအိမ္၊ သည္းေျခအိတ္၊
o blepharitis မ်က္ခြံေရာင္ျခင္း၊
o blister အပူေလာင္အဖု၊
o bloated ေဖါင္းပြပြေနျခင္း၊
o blood clot ေသြးခဲ၊
o blood platelet ေသြးမံႈ၊
o blood pressure ေသြးဖိအား၊
o blood relative ေသြးခ်င္းနီးစပ္ေသာ၊
o blood smear ေသြးကို မွန္ျပားေလးေပၚမွာ ပါးပါးေလးသုတ္ျခင္း၊
o blood thinner ေသြက်ဲေဆး၊
o blood transfusion ေသြးသြင္းျခင္း၊
o blood vessels ေသြးေၾကာမ်ား (ေသြးလႊတ္ေၾကာ + ေသြးျပန္ေၾကာ)
o blood work ေသြးအလုပ္၊
o blurred vision မ်က္စိအျမင္ေဝဝါးျခင္း၊
o body ache ကိုယ္လက္ ကိုက္ခဲျခင္း၊
o body mass index အရပ္ႏွင့္အေလးခ်ိန္အရ အဆီပမာဏကိုတိုင္းသည့္ ညႊန္းကိန္း၊
o bone marrow ရိုးတြင္းျခင္ဆီ၊
o bone splint အရိုးက်ိဳးလွ်င္ ခုခံေပးရသည့္ပစၥည္း၊
o booster shot အားေကာင္းေစရန္ ထပ္ထိုးသည့္ေဆး၊
o bowel sound အူ၏မည္သံ၊
o bowel အူ၊
o bradycardia ႏွလံုးခုန္ေႏွးျခင္း၊
o brain ဦးေႏွာက္၊
o break out in a rash အနီျပင္ ထြက္လာျခင္း၊
o breast mass ႏို႔ ထုထည္၊
o breast self-examination ရင္သားကို မိမိဖါသာ စမ္းသပ္နည္း၊
o breastfeed မိခင္ႏို႔တိုက္ျခင္း၊
o breathing problems အသက္ရွဴျပႆနာ၊
o breech delivery ကေလး တင္ပါးဆံုျပဳသည့္အေနအထားျဖင့္ေမြးျခင္း၊ ေျခကဖြါးကေလး ေမြးမည္၊
o bronchial asthma ပန္းနာ၊ (အဆုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္) ႏွလံုးေၾကာင့္လဲရွိေသးသည္၊
o bronchitis ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊
o bronchodilator ေလျပြန္က်ယ္ေဆး၊ (ပန္းနာေဆး)၊
o bronchus ေလျပြန္၊ (အဆုပ္ထဲဝင္သည့္အပိုင္း)
o bruise ေသြျခည္ဥျခင္း၊ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊
o bullet wound က်ည္ဆံ ဒဏ္ရာ၊
o bunion ေဖါင္း-ၾကီးေနျခင္း၊
o burn မီးေလာင္နာ (မီးေတာက္ေၾကာင့္) Scald = အရည္ပူေၾကာင့္
o burning pain ပူေလာင္နာ၊
o burning sensation ပူေလာင္ေနသည္ဟု ခံစားရျခင္း၊
o Caesarean section = CS, LSCS ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးျခင္း၊
o Calculi (ကာလ္ကူလိုင္) ေက်ာက္၊ ဆီး၊ သဲေျခအိပ္ေက်ာက္ေရာဂါ၊
o calories ကယ္လိုရီ၊
o Cancer (ကင္ဆာ)၊
o cane ၾကိမ္၊
o canine စြယ္သြား၊ (ေခြးစြယ္)
o capillary ေသြးေၾကာမွ်င္၊
o capsules ေဆးေတာင့္ (အထဲကတခုခုကို ဖံုးအုပ္ထားသည့္အရာ)၊
o carbohydrates ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္၊ (ကစီဓါတ္) (သၾကား-အခ်ိဳဓါတ္)
o carbon monoxide ကာဗြန္မိုေနာ့ဆိုက္၊
o Cardiac arrest (ကားဒီယက္-အရက္စ္) ႏွလံုးခံုရပ္ေရာဂါ၊
o cardiac arrest ႏွလံုးရပ္သြားျခင္း၊
o cardiac catheterization ႏွလံုးထဲ ျပြန္ငယ္ထိုးသြင္းျခင္း၊
o cardiologist ႏွလံုးအထူးကု၊
o cardiology ႏွလံုးေရာဂါေဗဒ၊
o carpal tunnel syndrome လက္ေကာက္ဝတ္ေနရာ ဘာလို႔ျဖစ္မွန္းမသိဘျဲဖစ္သည့္ လက္မ၊ လက္ညႇိဳး၊ လက္သူၾကြယ္တျခမ္း ထံုေနသည့္ေရာဂါ၊
o cartilage အရိုးႏု၊
o cast ေက်ာက္ပတၲီးအဖံုး စသည္၊ အခြံ၊
o cataract မ်က္စိ အတြင္းတိမ္၊
o CAT--computerized axial tomography ဓါတ္မွန္ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာဆက္ျပီး ဝန္ရိုးကိုလိုခ်င္သလို လွည့္ျပီး ကန္႔လန္႔ျဖတ္လဲ ျမင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သည့္ ကရိယာ၊
o catheter (ကသီတာ)၊ ဆီးျခဴပိုက္၊
o cavity အေခါင္း၊
o CBC--complete blood count ေသြးကို အလံုးစံု ေရတြက္ျခင္း၊
o CCU--critical care unit အထူးေစာင့္ေရွာက္သည့္ဌာန၊ အခမ္း၊
o CDC--Center for Disease Control ကူးစက္ေရာဂါထိန္းသိမ္ေရး၊
o cerebellum (ဆယ္ရီဘယ္လမ္) (ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပိုင္း၊ အေသး)
o cerebral ischemia ဦးေႏွာက္ ေသြးအေရာက္နည္းျခင္း၊
o cerebral palsy မ်က္ႏွာ တျခမ္းေလျဖတ္ျခင္း၊
o cerebrovascular ဦးေႏွာက္ ေသြးလွည့္စနစ္၊
o cerebrum (ဆယ္ရီဘရမ္)၊ (ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပိုင္း၊ အၾကီး)
o cervical pregnancy သားအိမ္အဝ၌ သေႏၶတည္ျခင္း၊
o cervix သားအိမ္အဝ၊
o chamomile (ခ်ာမိုမိုင္းလ္) ေဆးဘက္ဝင္ အရြက္၊ လက္ဖက္ရည္လို လုပ္ေသာက္ႏိုင္သည္၊
o Charley horse ေျခသလံုးေတြနာတာကို တင္စားေခၚျခင္း၊
o check up စစ္ေဆးျခင္း၊
o chemotherapy ကင္ဆာေဆးေပးျခင္း၊
o chest discomfort/tightness /pain ရင္ပတ္ အေနရခက္ျခင္း၊ နာျခင္း၊ တင္းၾကပ္ျခင္း၊
o chicken pox ေရေက်ာက္ေရာဂါ၊
o Chickenpox (Varicella) (ခ်စ္ကင္း-ေပါက္စ္) (ဗယ္ရီဆဲလား) ေရေၾကာက္ေရာဂါ၊
o chills ခ်မ္းသည္၊ Chills = တံုသည္၊
o chiropractor ႏွိပ္နည္းတမ်ိဳး၊
o choke ဆို႔ပိတ္ေနျခင္း၊ (အစာမ်ိဳတာ ေနရာလြဲဝင္၍)
o cholectytitis သည္းေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊
o Cholera (ကိုလိုရာ) ကာလဝမ္းေရာဂါ၊
o cholera ကာလဝမ္းေရာဂါ၊
o cholesterol ကိုလက္စေထာ၊
o chronic pain နာတာရွည္နာ၊
o chronic နာတာရွည္ (Acute ၏ ေျပာင္းျပန္)
o circulatory system ေသြးလွည့္စနစ္၊
o circumcision ပန္းငံုသည္ကို ခြဲစိတ္သည့္နည္း၊
o cirrhosis အသဲေျခာက္ျခင္း၊ (ဆရိုးဆစ္စ္)
o clavicle, collarbone (ေကာ္လာဘုန္း)၊ (ကလယ္ဗီကယ္လ္)၊ ညွပ္ရိုး၊
o Cleft lip (ကလက္ဖ္-လစ္ပ္စ္) ႏုပ္ခမ္းကြဲေရာဂါ၊
o cloudy urine ဆီးေနာက္ေနျခင္း၊ (အနယ္ပါ၍)
o coccyx မီေညွာင့္ရိုး၊
o cogitation စိတ္ကူး၊ သိႏိုင္စြမ္း၊ ေတြးႏိုင္စြမ္း၊
o coitus လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊
o colic ရစ္ျပီးနာျခင္း၊ (အစာလမ္း၊ ဆီးလမ္း)
o colitis အူမၾကီးေရာင္ျခင္း၊
o colonoscopy အူမၾကီးထဲ ကရိယာထည့္စစ္ေဆးျခင္း၊
o Color blindness (ကာလာ-ဘလိုင္းနက္စ္) အေရာင္မခြဲျခားတတ္သည့္ေရာဂါ၊
o colostrums ႏို႔အျဖဴ မထြက္ခင္ထြက္သည့္ ႏို႔ရည္ၾကည္၊
o coma သတိမရျဖစ္ေနျခင္း၊
o complications ေနာက္ဆက္တြဲ မေကာင္းသည့္အက်ိဳးခ်က္မ်ား၊
o compress ဖိႏွိပ္ျခင္း၊
o concussion ဦးေႏွာက္ကို အနည္းငယ္သာ ထိခိုက္ျခင္း၊ (အေခါက္ခံရသေလာက္)၊
o confused စိတ္ရႈတ္ေထြးေနျခင္း၊
o congenital ေမြးရာပါ၊
o congested ျပည့္တင္းေနျခင္း၊ (ေသြး၊ အရည္)၊
o Congestive heart disease (ကြန္ဂ်က္စတစ္ ဟာ့တ္ ဒီဇီးစ္) ႏွလံုးေရာင္ေရာဂါ၊
o conjunctivitis မ်က္စိနာ (မ်က္စိအဖံုးလႊာ ေရာင္ျခင္း)၊
o consent သေဘာတူညီခ်က္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္၊
o constipation ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
o Contagious or communicable disease (ကြန္ေတးဂ်ီးယပ္စ္-ဒီဇိစ္) (ကြန္ျမူနီေကးဘဲလ္-ဒီဇိစ္) ကူးစက္ေရာဂါ၊
o continuous pain ဆက္တိုက္နာ၊
o contraceptive ကိုယ္ဝန္တား ေဆး-နည္း၊
o contraction တင္းၾကံဳ႕ျခင္း၊
o contrast material (for MRI) ခြဲျခားျမင္ႏိုင္ေသာပစၥည္း၊
o contusion ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ျခင္း၊ (ေသြးျခည္ဥတဲ့အထိ)
o convulsion တက္ျခင္း၊
o cornea မ်က္ၾကည္လႊာ (မ်က္စိအနက္ေပၚမွာ ဖံုးထားသည့္ ၾကည္လင္သည့္အလႊာ)၊
o corneal transplant မ်က္ၾကည္လႊာ အစားထိုးျခင္း၊
o coronary bypass surgery ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာအား ျဖတ္ဆက္ေပးျခင္း၊
o Coronary heart disease (ကိုရိုနရီ-ဟာ့တ္-ဒီဇီးစ္) ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊
o cough syrup ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး၊
o cough ေခ်ာင္းဆိုး၊
o CPR--cardiopulmonary resuscitation ႏွလံုးအဆုပ္ ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ေစရန္ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း၊
o cramp ၾကြက္တက္ျခင္း၊ ၾကြက္သားနာျခင္း၊
o croup ေခ်ာင္းအက်ယ္ၾကီးဆိုးျခင္း၊
o crown သရဖူ၊ ေမြးလမ္းတြင္ ကေလးေခါင္းျပဴလာျခင္း၊
o crutches ခ်ိဳင္းေထာက္၊
o cryosurgery ေအးခဲေစသည့္နည္းသံုး ခြဲစိတ္ကုသနည္း၊
o CT scan--computed tomography စီတီ-စကင္၊
o culture ပိုးေမြးျမဴျခင္း၊ (ပိုးအား ေဆးႏွင့္ ႏိုင္မႏိုင္သိေစရန္)
o Cushing's disease ေဟာ္မုန္းမ်ားေနသည့္ေရာဂါ၊
o cyanosis ျပာႏွမ္းေနျခင္း၊ ေအာက္စီဂ်င္မဝျခင္း၊
o cystic fibrosis မ်ိဳးဗီဇေရာဂါ၊ ဒုကၡိတျဖစ္ေနျပီး အသက္တိုသည္၊
o cystitis ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊
o cytology ဆဲလ္မ်ားကိုစစ္ေဆးသည့္ေဗဒ၊
o D&C--dilatation & curettage သားအိမ္ကို ခ်ဲ႕ျပီး ျခစ္ထုတ္ျခင္း (သားပ်က္လူနာအား လုပ္ရသည္)
o daily dose ေန႔စဥ္တိုက္ရန္၊
o dandruff ေဘာက္၊
o dazed အံ့ၾသျခင္း၊
o deaf နားမၾကား၊
o decongestant ႏွာေခါင္း ပိတ္ေနသည္ကို သက္သာမည့္ေဆး၊
o defecate ဝမ္းသြားသည္၊
o defibrillator ႏွလံုးခုန္ေစရန္ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ဖိေပးရသည့္ ကရိယာ၊
o degenerative joint disease ဇရာသေဘာ ယိုယြင္းလာသည့္ အဆစ္မ်ားေရာဂါရျခင္း၊
o dehydration ေရဓါတ္နည္းျခင္း၊
o delirium စိတ္ကေရာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ျခင္း၊
o delivery ေမြးျခင္း၊ ေပးေဝျခင္း၊
o dementia သတိေမ့ေရာဂါ၊
o Dengue fever (ဒန္ဂူး-ဖီဗာ) ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ
o dental floss သြားကိုသန္႔ရွင္းေပးသည့္ၾကိဳး၊
o dentures သြားအတုကပ္၊
o depression စိတ္က်ျခင္း၊ ေအာက္က်ေနျခင္း၊
o dermatitis အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊
o dermatologist အေရျပားအထူးကု၊
o development ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊deviated nasal septum ႏွာေခါင္းထဲက ပိုင္းျခားထားေသာအကန္႔ တဖက္သို႔ယိုင္ေနျခင္း၊
o Diabetes mellitus (ဒိုင္ယာဘီးတီးစ္-မလိုက္တပ္စ္) ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊
o diabetes ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊
o diagnosis ေရာဂါအမည္၊
o dialysis ေက်ာကပ္ စစ္ေပးျခင္း၊ (ေရစစ္သလို)
o diaper rash ကေလး အတြင္းခံအဝတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ အနီစက္မ်ား၊
o diaphragm ဗိုက္ႏွင့္ရင္ေခါင္းၾကားရွိ ၾကြက္သားျပားခံုးခံုးၾကီး၊
o diarrhea ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊
o diet အစားအစာ၊
o dietician အာဟာရပညာရွင္၊
o difficulty breathing အသက္ရွဴခက္ျခင္း၊
o diffuse ေရာေထြးေနျခင္း၊
o Diphtheria (ဒစ္ပႆီးရီးယား) ဆံုဆို႔ေရာဂါ၊
o diplopic အရုပ္ ႏွစ္ခုျမင္ေနျခင္း၊
o disability မသန္မစြမ္း၊
o disc အျပားငယ္၊
o discharge instructions ေဆးရံုဆင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊
o discomfort အေနရခက္ျခင္း၊
o disinfectant ပိုးမဝင္ေစသည့္ေဆး၊
o dislocation အဆစ္လြဲျခင္း၊
o disorder တလြဲျဖစ္ေနျခင္း၊
o diverticula အတက္ငယ္မ်ား၊
o dizziness ေခါင္းေနာက္ေနျခင္း၊
o doctor on-call အေရးေပၚေခၚယူႏိုင္သည့္ ဆရာဝန္၊
o douche သန္႔ရွင္းေစရန္ ေဆးျဖန္းျခင္း (ဗဂ်ိဳင္းနား)၊
o Down Syndrome ေမြးရာပါ ကေလး ဦးေႏွာက္မျပည့္သည့္ေရာဂါ၊
o dressing ေဆးထည့္ျခင္း၊ ဖံုးအုပ္ေပးျခင္း၊
o drops အစက္ခ်ေဆး၊
o dropsy ေဖါေရာင္ျခင္း၊
o drowsiness မူးေဝေနျခင္း၊
o drowsy အိပ္ခ်င္ေနျခင္း၊
o dry labor ေရျမြာရည္က အရင္ထြက္ကုန္ျပီးမွ ကေလးထြက္ျခင္း၊
o DTP--diphtheria, tetanus, and pertussis vaccine ဆံုဆို႔- ေမးခိုင္-ၾကက္ညွာ ကာကြယ္ေဆး၊
o due date ေမြးဖြါးႏိုင္သည့္ရက္၊
o dull pain ထံုနာနာ၊
o duodenum (ဒူယိုဒီနမ္) အူသိမ္၏ အစပိုင္း၊
o dust mite ေလွးေကာင္၊
o dysentery ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊
o dyslexia စာသင္ရခက္သည့္အေျခအေန၊
o dysmenorrhea ရာသီလာစဥ္ နာက်င္-ကိုက္ခဲျခင္း၊
o dysuria ဆီးသြားစဥ္ နာျခင္း၊
o ear canal နားျပြန္၊
o ear lobe နား (နားကပ္ ဝတ္သည့္ေနရာ)
o ear wax နားဖါ၊
o earache နားကိုက္၊
o eating plan အစားစားဇယား၊
o ECG /EKG--electrocardiogram လွ်ပ္စစ္သံုး ႏွလံုးတိုင္းစက္၊
o echocardiogram ပဲ့တင္သံျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊
o eclampsia ကိုယ္ဝန္ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း၊
o ectopic pregnancy သားအိမ္ျပင္ပ သေႏၶတည္ျခင္း၊
o eczema ႏွင္းခူနာ၊
o edema ေဖါေရာင္ျခင္း၊
o EEG--electroencephalogram ဦးေႏွာက္အား လွ်ပ္စစ္နည္းျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊
o elbow တံေတာင္ဆစ္၊
o electric stimulation (Transcutaneous electric nerve stimulation) လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ အာရံုေၾကာကို ကလိေပးျခင္း၊
o electrodes လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လႊတ္ေပးသည့္ အစြန္း၊
o electrolyte ဓါတ္ဆား၊
o embryo သေႏၶသား၊
o emesis အန္ျခင္း၊
o EMG--electromyelogram လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ၾကြက္သားကို စစ္ေဆးျခင္း၊
o emphysema အဆုပ္ေဖါင္းေရာင္ေနသည့္ေရာဂါ၊
o enamel သြားအေပၚယံ ေၾကြလႊာ၊
o Encephalitis (အင္ကဖလိုက္တစ္) ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ၊
o Endemic (အင္းဒမစ္) ေနရာေဒသတခုခု၌ ျဖစ္တတ္သည့္ေရာဂါ၊ အမ်ားအျပားျဖစ္လာျခင္း၊
o endocarditis ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊
o endocrinology ေဟာ္မုန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ (အင္ဒိုခရိုင္း-ဂလင္းမ်ားမွ ေဟာ္မုန္းမ်ား ထြက္သည္)
o endometriosis သားအိမ္ အတြင္းဆံုးအလႊာတစ္ရွဴး တျခားေနရာေရာက္ေနသည့္ ေရာဂါ၊
o endometrium သားအိမ္ အတြင္းဆံုးအလႊာ၊
o endoscopy အစာလမ္းေၾကာင္းထဲ ကရိယာထည့္စစ္ေဆးျခင္း၊
o enema ဝမ္းျခဴျခင္း၊
o engorged ၾကီး-ေဖါင္းေနျခင္း၊
o ENT--Ear, Nose, Throat နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း၊
o enterology အစာလမ္းကိုေ လ့လာျခင္း၊
o enzyme (အင္ဇိုင္မ္း) ဓါတ္ကူ၊
o Epidemic (အပီဒါးမစ္) ေနရာေဒသတခုခု၌ ျဖစ္ေနၾကထက္ပို၍ေရာဂါျဖစ္လာျခင္း၊ (ေဒသတြင္းကပ္ေရာဂါ)
o epidemic ေနရာတကာပ်ံ႕ေနျခင္း၊ ကြက္၍ျဖစ္ေသာ ကပ္ေရာဂါ၊
o epidural analgesia ခါးရိုးဆစ္ထဲ ထံုေဆးထိုးျခင္း၊ ဗိုက္မနာဘဲ ကေလးမီးဖြါးရန္၊ ခြဲစိတ္ရန္၊
o epidural ခါးရိုးဆစ္ထဲ ထံုေဆးထိုးျခင္း၊ ဗိုက္မနာဘဲ ကေလးမီးဖြါးရန္၊ ကိုယ္ေအာက္ပိုင္း ေနရာမ်ား ခြဲစိတ္ရန္ ထိုးသည့္ ထံုေဆး၊
o epilepsy ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါ၊
o episiotomy ကေလးေမြးႏိုင္ရန္ ေမြးလမ္းေၾကာင္း ခ်ဲ႕ကိုက္ျခင္း၊
o erectile dysfunction ေယာက္်ား ပန္ေသ-ပန္းညႇိဳးေရာဂါ၊
o ER--emergency room အေရးေပၚအခန္း၊
o erosion စားသြားခံရျခင္း၊
o ERT--estrogen replacement treatment မ-ေဟာ္မုန္း (အီစထိုဂ်င္) အစားထိုးကုသေပးျခင္း၊ (ဥပမာ ေသြးဆံုးသူမ်ား)
o esophagus (အီဆိုေဖးဂတ္စ္) အစာမ်ိဳျပြန္၊ (အာေခါင္ႏွင့္ အစာအိမ္အၾကား)
o estrogen မ-ေဟာ္မုန္း (အီစထိုဂ်င္)
o euphoria အတိုင္းမသိ ေပ်ာ္ရႊင္ေနျခင္း၊
o evil eye ကံမေကာင္းေစသည္ဟု ယူဆသည့္အၾကည့္၊
o expiration ကုန္ဆံုး-ေသဆံုးျခင္း၊
o expressed out the milk ႏို႔ညွစ္ျခင္း၊
o eye drops မ်က္စဥ္း၊
o eyelid မ်က္ခြံ၊
o faint သတိလြတ္သြားျခင္း၊ ခဏတာ မူးေမ့သြားျခင္း၊
o fallopian tube သားအိမ္ျပြန္၊ (ဖလိုပီယန္-က်ဳဘ္)
o false labor တကယ္မေမြးဘဲ ဗိုက္နာျခင္း၊
o family planning မိသားစုစီမံကိန္း၊
o fasting blood sugar အစာမစားခ်ိန္ရွိသည့္ ေသြးထဲက သၾကားဓါတ္၊
o fasting အစာငတ္ခံျခင္း၊
o fatigue အားကုန္ျခင္း၊
o feces ဝမ္း-မစင္၊
o feet ေျခေထာက္၊
o female sterility အမ်ိဳးသမီး ကေလးမရႏိုင္သူ၊
o femur ေပါင္ရိုး၊
o fertility counseling ကေလးရႏိုင္ေစရန္အတြက္ အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း၊
o fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊
o fetal heart tone ဗိုက္ထဲက ကေလးႏွလံုးခုန္သံ၏ ျပင္းအား၊
o fetus ဗိုက္ထဲကကေလး၊
o fever blister ဖ်ား၍ေပါက္သည့္အပူဖူး၊
o fever ဖ်ားျခင္း၊
o fibroid သားအိမ္အသားပို၊ (ဖိုက္ဘရြိဳက္)၊
o fibula ေျခသလံုးထဲက အျပင္ရိုး၊
o Filariasis (ဖိုင္ေလရီေရးဆစ္) ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ
o filling သြားေပါက္ဖါျခင္း၊
o finger လက္ေခ်ာင္း၊
o fissure အကြဲ၊ ဥပမာ စအိုကြဲနာ၊ ပါးစပ္ကြဲျခင္း၊
o floaters မ်က္စိထဲ အစက္အေပ်ာက္ျမင္ေနျခင္း၊
o flu တုပ္ေကြး၊
o fluoride ဖလိုရိုက္၊ သြားေကာင္းေစသည့္ဓါတ္၊
o fluoroscopy ဓါတ္မွန္ႏွင့္ (ဖလူရိုဆင့္) အေရာင္တြဲထားသည့္ စမ္းသပ္ကရိယာ၊
o followup appointment ေနာက္တၾကိမ္ျပန္ျပရမည့္ ရက္ခ်ိန္း၊
o fontanelle ငယ္ထိပ္၊
o food allergy အစာမသင့္ျဖစ္ျခင္း၊
o forceps ညွပ္၊ ဇာဂနာ၊ ကေလးေမြးရန္ညွပ္၊ ေသြးေၾကာညွပ္၊
o forearm လက္ဖ်ံ၊
o forehead နဖူး၊
o foreskin ေယာက္်ားပန္းကို ဖံုးေနသည့္ ဆြဲလွန္၍ရေသာ အေရျပား၊
o fracture အရိုးက်ိဳးျခင္း၊
o freckle အစက္အေပ်ာက္မ်ား (မ်က္ႏွာ)၊
o frigidity အမ်ိဳးသမီ လိင္စိတ္နည္းျဖင္း၊
o frozen shoulder ပခံုး လိုသလို လႈတ္ရွားမရျခင္း၊
o FSH--follicle stimulating hormone ေဟာ္မုန္းတမ်ိဳး၊ အရယြ ္ေရာက္ျခင္း၊ ၾကီးထြားျခင္းကို သက္ေရာက္သည္၊ ဦးေႏွာက္ထဲက ပစ္က်ဴထရီ-ဂလင္းႏွင့္ မ်ိဳးဥ၊ ေဝွးေစ့တို႔က ထြက္သည္၊
o fungal infection မိႈပိုးဝင္ျခင္း၊
o fungus ဖန္းဂတ္ = မိႈ၊
o gall bladder သည္းေျခအိတ္၊
o ganglion အရည္အိတ္၊ လက္ေကာက္ဝတ္တဝိႈက္အျဖစ္မ်ားေသာ အက်ိတ္၊
o Gangrene, necrosis (ဂန္ဂရင္း) တစ္ရွဴးမ်ားေသျခင္း၊
o gargle ပါးစပ္ပလုပ္က်င္းသည္၊
o gastric banding အစာအိမ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း၊ အဝလြန္သူမ်ားအတြက္လုပ္သည္၊
o gastric bypass အစာလမ္းကို ျဖတ္ကူးဆက္ေပးျခင္း၊
o gastric ulcer အစာအိမ္နာ၊
o gastritis အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊
o gauze ေဂါ့စ္၊ ပိတ္က်ဲစ၊
o generic drugs ေဆးနာမည္အတိုင္း ေရာင္းသည့္ေဆး၊
o genetic counseling မ်ိဳးဗီဇဆိုင္ရာ အၾကံေပး၊
o genetic မ်ိဳးဗီဇ၊
o genitals လိင္အဂၤါမ်ား၊
o geriatrics လူအိုမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
o gestation ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊
o gestational diabetes ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ဆီးခ်ိဳရွိျခင္း၊
o GI--gastroenterology အစာအိမ္-အူလမ္းေၾကာင္း၊
o gingivitis သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊
o glands (ဂလင္း) အိတ္၊
o glaucoma မ်က္စိ ေရတိမ္၊
o glucose (ဂလူးကို႔စ္) သၾကားဓါတ္
o glucose tests သၾကားဓါတ္စမ္းသပ္ျခင္း၊
o glyburide ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၂ ေဆး၊
o glycosuria ဆီးထဲ သၾကားဓါတ္ပါေနျခင္း၊
o glypizide ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၂ ေဆး၊
o gnawing pain အကိုက္ခံရသလိုနာ၊
o goiter (ဂြိဳက္တာ) လည္ပင္းၾကီး၊
o golfer's elbow ေဂါက္သမား တံေတာင္ဆစ္နာ၊
o gonorrhea (ဂႏိုရီးယား) လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ တခု၊
o Gonorrhoea (ဂႏို) ေရာဂါ၊
o gout (ေဂါက္) အဆစ္နာေရာဂါ၊
o GP--General Practitioner ေဆးကုေနသည့္ ဆရာဝန္၊
o Graves Disease (ဂေရ႕ဖ္-ဒဇိစ္) လည္ပင္းၾကီး ေဟာ္မုန္းမ်ားေရာဂါ၊
o groin ေပါင္ျခံ၊
o gums သြားဖံုး၊
o gynecology မီးယပ္ေရာဂါေဗဒ၊
o hacking cough ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း၊
o hallucination မရွိတာကို ျမင္-ၾကားေနျခင္း၊
o hay fever (ေဟး-ဖီဗာ) အလာဂ်ီေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ေရာဂါ၊
o HDL High-density lipoprotein (ကိုလက္စေထာ)၊
o headache ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊
o healthy က်န္းမာေနေသာ၊
o heart attack ႏွလံုး-ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ ရုတ္တရက္ျဖစ္ျခင္း၊
o heart burn ရင္ပူျခင္း၊ အစာအိမ္မွာ အစာေျခရည္မ်ားျခင္း၊
o heart failure ႏွလံုးက လိုသေလာက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊
o heart murmur ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ႏွလံုးခုန္သံ၊
o heat stroke အပူလိႈင္းမိျခင္း၊
o heating pad အပူေပးသည့္ အခုအခံ၊
o heavy lifting အေလးအပင္မျခင္း၊
o hematemesis ေသြးအန္ျခင္း၊
o hematoma ေသြးခဲ၊ ေသြးအစိုင္အခဲ၊ အထဲမွာေသြးယုိေနသည့္အခဲ၊
o hemodialysis ေသြးကို စစ္ေပးျခင္း၊ (ေရစစ္သလို)
o hemoglobin (ဟီမိုဂလိုဘင္)၊ ေသြးကိုနီေစသည့္ဓါတ္၊ သံဓါတ္ႏွင့္လုပ္သည္၊
o hemophilia ေသြးမခဲသည့္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ေရာဂါ၊
o hemorrhage ေသြးယိုျခင္း၊
o hemorrhoids လိပ္ေခါင္း၊
o Hepatitis A, B, C, E (ဟက္ပတိုက္တစ္) အသဲေရာင္ ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ အီး၊
o hereditary မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း၊
o hernia (ဟာနီယာ)၊ အူက်ေရာဂါ၊ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတခု သူ႔ေနရာမွ စူထြက္ျခင္း၊ က်ထြက္ျခင္း၊
o herniated disk ခါးဆစ္ရိုးၾကား အရိုးႏု-အျပား ေနရာလြဲထြက္လာျခင္း၊
o Herpes (ဟားပိစ္) ေရယံုေရာဂါ၊
o hiccups က်ိဳ႕ထိုးျခင္း၊
o hip ခါး၊ တင္ေနရာ၊
o hives (အလာဂ်ီ) ရသျဖင့္ ထြက္သည့္ အနီျပင္၊ ပ်ားတုပ္ခံရသလို၊
o HIV--Human Immunodeficiency Virus ခုခံအားက်ေရာဂါ လူမွာျဖစ္ေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္၊
o hoarse အသံၾသျခင္း၊
o Holter monitor ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္ကရိယာ၊
o hormone ေဟာ္မုန္း၊
o hot and cold spells ပူလိုက္၊ ေအးလိုက္ျဖစ္ျခင္း၊ ဥပမာ ေသြးဆံုးခ်ိန္၊
o household chemicals အိမ္သံုး ဓါတုေဆးမ်ား၊
o hurt အနာတရျဖစ္ေစသည္၊
o huskiness အသံအက္ေနျခင္း၊
o hydrogen peroxide (ဟိုက္ဒရိုဂ်င္-ပါေအာက္ဆိုက္) ပိုးသန္႔ေဆးတမ်ိဳး၊
o hyperacidity အက္စစ္ဓါတ္မ်ားေနျခင္း၊
o hyperglycemia ေသြးထဲ သၾကားဓါတ္ မ်ားေနျခင္း၊
o hypersensitivity ပိုမို၍တံု႔ျပန္ျခင္း၊
o Hypertension (ဟိုက္ပါတင္းရွင္း) ေသြးတိုးေရာဂါ၊
o hyperthyroidism လည္ပင္းၾကီးေဟာ္မုန္းမ်ားေရာဂါ၊
o hypoglycemia ေသြးထဲ သၾကားဓါတ္ နည္းေနျခင္း၊
o hypotension ေသြးဖိအားက်ေနျခင္း၊
o hysterectomy သားအိမ္ထုတ္ျခင္း၊
o hysteria စိတ္လႈတ္ရွားမႈ လြန္ကဲသျဖင့္ အမူအယာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ စိတ္ေရာဂါ၊
o ibuprofen (အိုင္ဘူပရိုဖင္) အနာအကိုက္-အဖ်ား သက္သာေဆး၊
o ICU--intensive care unit အထူးၾကပ္မတ္ကုသေပးသည့္အခန္း၊
o illness ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ အနာ-ေရာဂါ၊
o immune system ေရာဂါျပီးစနစ္၊
o immunity ေရာဂါျပီးျခင္း၊ ဥပမာ ဝက္သက္ျဖစ္ျပီးသူ ေနာက္ထပ္ ဝက္သက္ မျဖစ္ေတာ့ျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးသူ ေရာဂါမျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊
o immunoglobulin ေရာဂါကို ခုခံတိုက္ဖ်က္ေပးသည့္ဓါတ္၊ (အင္တီေဘာ္ဒီ)၊
o impetigo ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာ၊ ကူးစက္ႏိုင္သည္၊
o implantation တခုခုကို အထဲ ထည့္ေပးျခင္း၊ ဥပမာ ကေလးရေစရန္ အျပင္မွာ ေပါင္းစပ္ေပးျပီးေနာက္ သားအိမ္ထဲထည့္ေပးျခင္း၊
o impotence ပန္းေသ-ပန္းညႇိဳး ေရာဂါ၊
o incisor ေရွ႕သြားမ်ား
o incontinence မထိန္းႏိုင္ျခင္း၊ ဥပမာ ဆီး-ဝမ္း၊
o incubation period ေရာဂါလကၡဏာမေပၚမီယူသည့္ကာလ၊ ပိုးဝင္ျပီးေနာက္ ေရာဂါခံစားရန္ ၾကာေသးသည့္ကာလ၊
o incubator အပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းဆ၊ ေအာက္စီဂ်င္ လိုသလိုခ်ိန္ေပးထားသည့္ ေသတၲာ-အခန္း၊
o index finger လက္ညႇိဳး၊
o indigestion အစာမေက်ျဖစ္ျခင္း၊
o induced abortion ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစရန္ တမင္လုပ္ျခင္း၊
o induced labor ကေလးေမြးေစရန္ တမင္လုပ္ေပးျခင္း၊
o infection inflammation (အင္ဖက္ရွင္)၊ (အင္ဖလေမးရွင္း) ေရာဂါပိုဝင္ျခင္း၊ ပိုးဝင္၍ေရာင္ရမ္းျခင္း၊
o infertile ကေလးမရႏိုင္ျခင္း၊
o inflammation (အင္ဖလေမးရွင္း) ေရာဂါပိုဝင္ျခင္း၊ ပိုးဝင္၍ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊
o Influenza (Flu) (အင္ဖလူယင္ဇာ) (ဖလူး) တုပ္ေကြးေရာဂါ၊
o ingrown toenail ေျခစြယ္ငုတ္ျခင္း၊
o inguinal hernia ေပါင္ျခံမွာ ျဖစ္ေသာ အူက်ေရာဂါ၊ (ခ်က္စူတာ၊ ဗိုက္ခ်ဳပ္ရိုးစူတာေတြနဲ႔ ခြဲျခားရန္ ေပါင္ျခံကို ထည့္သံုးသည္၊)
o inhale ရွဴသြင္းျခင္း၊
o inhaler အသက္ရွဴကရိယာ၊
o injection ထိုးေဆး၊
o inpatient အတြင္းလူနာ၊
o insecticide အင္းဆက္ေတြကို ေသေဆး၊
o insomnia အိ္ပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊
o insulin (အင္စူလင္) ဆီးခ်ိဳထိုးေဆး၊ (အင္စူလင္) ေဟာ္မုန္း၊
o intermittent pain နာလိုက္ ရပ္လိုက္နာ၊
o intrauterine device သားအိမ္ထဲ ထည့္ထားရသည့္ပစၥည္း၊ (ကေလး မရေစရန္)
o intravenous anesthesia ေသြးျပန္ေၾကာထဲ ထိုးရသည့္ ေမ့ေဆး၊
o inverted nipples ႏို႔သီးေခါင္း အထဲဝင္ေနျခင္း၊
o in-vitro fertilization ဓါတ္ခြဲခမ္းထဲမွာ အဖို-အမ မ်ိဳးဥမ်ား ေပါင္းစပ္ေပးျခင္း၊
o iodine (အိုင္အိုဒင္း) ၄င္းနည္းလွ်င္ လည္ပင္းၾကီးျဖစ္ေစသည္၊ အနာထည့္ေဆးအျဖစ္လဲ သံုးႏိုင္သည္၊
o iris မ်က္စိ သူငယ္အိမ္အဝိုင္းေပါက္ေဘးက က်ဥ္းလိုက္၊ က်ယ္လိုက္ ျဖစ္ေနေသာ အစိတ္အပိုင္း၊
o iron supplements သံဓါတ္ေဆး၊
o Iron-deficiency anemia (အိုင္းယြင္း-ဒီဖင္ရွင္စီ-အနီးမီးယား) သံဓါတ္နည္း ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊
o irregular pulse လက္ေကာက္ဝတ္ ေသြးခုန္တာ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း၊
o irritable bowel syndrome အူလမ္းမျငိမ္သည့္ ဝမ္းခဏခဏပ်က္သည့္ေရာဂါ၊
o irritation စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊
o isolate သည္းျခားခြဲထုတ္ျခင္း၊
o itch ယားျခင္း၊
o IUD--intra-uterine device သားအိမ္ထဲ ထည့္ထားရသည့္ပစၥည္း၊ ကေလးမရေစရန္၊
o IV--intravenous ေသြးျပန္ေၾကာထဲေဆးထိုးျခင္း၊
o jaundice (ဂြ်န္းဒစ္) အသား-မ်က္လံုး-ဆီး ဝါျခင္း၊
o jaundice pancreatitis (ဂြ်န္းဒစ္) ေၾကာင့္ သရက္ရြက္ေရာင္ျခင္း၊
o jock itch ဂြ်တ္ = မိႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအနာ၊ ေပါင္ျခံစသည္မွာျဖစ္၊
o joints အဆစ္မ်ား၊
o kidney failure ေက်ာက္ကပ္ လိုသေလာက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊
o kidneys ေက်ာက္ကပ္မ်ား၊ (၂ ခုရွိ၍ အမ်ားသံုးသည္၊ အဆုပ္ကဲ့သို႔)
o kilogram (ကီလိုဂရမ္)၊
o labia ႏုတ္ခမ္း၊ (ပါးစပ္၊ မိန္မ အဂၤါအဝ၊)
o labor and delivery ကေလးေမြးျခင္း၊
o labor pain ကေလးေမြးခ်င္လို႔နာ၊
o laceration of the perineum မိန္းမ ေမြးလမ္းေဘးေနရာ (ပရီနီယမ္) စုတ္ျပဲသြားျခင္း၊
o lactation consultant ႏို႔တိုက္နည္း အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္၊
o lactose intolerance ႏို႔ထဲပါသည့္ သၾကားဓါတ္ကို မခံႏိုင္ျဖစ္ျခင္း၊
o Lamaze method ကေလးေမြးရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ မိခင္ေလာင္းကို အားေပးသည့္ ျပင္သစ္ဆရာဝန္ တီထြင္သည့္နည္း၊
o laparoscopy ဗိုက္ထဲ ကိရိယာထည့္ စစ္ေဆးျခင္း၊
o large intestine အူမၾကီး၊
o larynx အသံအိုး၊
o laser surgery ေလဆာျဖင့္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊
o laxative ဝမ္းႏုတ္ေဆး၊
o lazy eye မ်က္စိတဖက္က မ်က္မွန္တပ္လဲမရသည့္ သိပ္မျမင္သည့္ေရာဂါ၊
o lens မွန္ဘီလူး၊
o Leprosy (Hansen's Disease) (လက္ပရိုစီ) အနာၾကီးေရာဂါ၊
o lesion အနာ၊
o lethargic မလႈတ္ရွားခ်င္၊ မလုပ္ခ်င္ျဖစ္ေနျခင္း၊
o leukemia လူကီးမီးယား၊ (ေသြးကင္ဆာ)
o lice သန္း၊ ဆံပင္-အေမႊးထဲေနသည့္ သန္း၊
o ligament အရြတ္၊
o limp ေထာ့နင္း-ေထာ့နင္း ျဖစ္ေနျခင္း၊
o listlessness အားယုတ္ေနျခင္း၊
o liver အသဲ၊
o low calorie ကယ္လိုရီ နည္းျခင္း၊
o low fat အဆီ နည္းျခင္း၊
o lower back pain ခါးနာ၊
o lumbar or cervical roll ခါး၊ လည္ပင္းတို႔အား အနာသက္သာေစရန္ ပတ္ထားရသည့္ အလိပ္၊
o lump အလံုး-အက်ိတ္၊
o lupus ေရာဂါျပီးစနစ္ မမွန္သျဖင့္ ျဖစ္ရသည့္ နာတာရွည္အနာ၊
o lymph (လင့္ဖ္) ေသြးျပန္ရည္၊ (တက္ေစ့ႏွင့္ဆိုင္သည္)
o malaria ငွက္ဖ်ား၊
o malignant (မလင္ဂနင့္) ကင္ဆာ၊
o mammogram ႏို႔ကိုဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း၊
o mania စြဲလမ္းမႈ၊
o manic depressive စြဲလမ္းမႈ စိတ္ေရာဂါတြင္ အက်စြန္းဘက္ ေရာက္ေနခ်ိန္၊
o mastectomy ရင္သား ျဖတ္ထုတ္ျခင္း၊
o maternity ward ကေလးေမြးလူနာေဆာင္၊
o Measles (မီဆဲလ္စ္) ဝက္သက္ေရာဂါ၊
o medical excuse က်န္းမာေရးအရခြင့္ျပဳခ်က္၊
o medical history ေနာက္ခံက်န္းမာေရးသမိုင္း၊
o Medical vocabulary ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား
o medicated compress ေဆးျဖင့္ ဖိအားေပးျခင္း၊ ရိုးရာေဆးကုနည္းတမ်ိဳး၊
o medicated compress ေဆးျဖင့္
o medication ေဆးေပးျခင္း၊
o melena ဝမ္းထဲေသြးပါေနျခင္း (ဝမ္းအမဲေရာင္သြားျခင္း)၊
o membrane (မင္ဘရိန္း)၊ အဖံုးလႊာပါး၊
o Meningitis (မင္နင္ဂ်ိဳက္တစ္) ဦးေႏွာက္အေမွးေရာင္ေရာဂါ၊
o meningitis ဦးေႏွာက္ကိုဖံုးထားသည့္ အလႊာေရာင္ျခင္း၊
o Meningococcemia (မနင္ဂိုေကာ့ကပ္စ္) ပိုးေသြးထဲေရာက္ေရာဂါ၊
o menopause ေသြးဆံုးခ်ိန္၊
o menses ရာသီေသြး၊
o menstrual cycle ရာသီ လစဥ္ စက္ဝန္း၊
o menstruation ရာသီဆင္းျခင္း၊
o mental health စိတ္က်န္းမာေရး၊
o mental retardation စိတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနျခင္း၊
o mercurochrome ပိုးသန္႔ေဆး တမ်ိဳး၊
o metabolism (မက္တာေဘာ္လဇင္) ဇီဝျဖစ္စဥ္၊
o metastasis ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္း၊ ဥပမာ ကင္ဆာ၊
o microorganism ေသးငယ္သည့္ ပိုးမႊား၊ ဥပမာ ဗက္တီးရီးယား၊
o middle ear infection နားအလည္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ (နား ကို ၃ ပိုင္းခြဲထားသည္)
o midwife သားဖြါးဆရာမ၊
o migraine (မိုင္ဂရင္း) ေခါင္းမူး-ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊
o Migraine (မိုင္ဂရိန္း) ေခါင္မူး၊ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊
o miscarriage သားပ်က္ျခင္း၊ (အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျခင္း)
o MMR--measles, mumps & rubella vaccine ဝက္သက္-ပသိေရာင္-ဂ်ာမန္ဝက္သက္ ေရာဂါ ၃ မ်ိဳး ကာကြယ္ေဆး၊
o molar အံသြား၊
o mold ပံုေဖၚျခင္း၊
o mole မွဲ႔၊
o mood swings စိတ္မူေျပာင္းျခင္း၊ တက္လိုက္ က်လိုက္ျဖစ္ျခင္း၊
o morning sickness ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စ ခံစားရသည့္လကၡဏာမ်ား၊
o morning-after pill အေရးေပၚ ကိုယ္ဝန္တားေဆး၊ ညက အတူေနျပီး မနက္ေရာက္ေသာက္သည့္သေဘာ၊
o mosquito ျခင္၊
o motion sickness ကားမူးေရာဂါ၊ ေရြ႕ေျပာင္းလ်င္မူး-အန္သည့္ေရာဂါ၊
o mountain sickness ေတာင္တက္လွ်င္ မူးသည့္ေရာဂါ၊
o MRI--magnetic resonance imaging သံလိုက္ဓါတ္သံုး ပံုေဖၚနည္း၊
o MS--multiple sclerosis ႏွလံုအဆို႔ရွင္ က်ဥ္းသည့္ေရာဂါ၊
o mucous stool ဝမ္းထဲအက်ိအခြ်ဲပါျခင္း၊
o mucus အက်ိအခြဲ်၊
o Mumps (မန္႔ပ္) လည္ပင္အၾကိတ္ေရာင္ေရာဂါ၊
o mumps ပသိေရာင္ေရာဂါ၊ (ပါးေရာင္ျခင္း)
o muscle tissue ၾကြက္သား တစ္ရွဴး၊
o Myopia (မိုင္ယိုးပီးယား) အနီးမွဳန္ေရာဂါ၊
o nasal cavity ႏွာေခါင္းအတြင္းေခါင္း၊
o nasal congestion ႏွာေခါင္း ပြစိပြစိေနျခင္း၊
o nasal irrigation ႏွာေခါင္းကိုေဆးျဖန္းျခင္း၊
o nasal spray ႏွာေခါင္းထဲ ပန္းရသည့္ေဆး၊
o nausea ပ်ိဳ႕ျခင္း၊
o nauseating pain အန္ခ်င္သလိုနာ၊
o navel ခ်က္၊
o nebulizer ႏွာေခါင္းမွရွဴရန္ ေဆးထည့္သည့္ ေရ-ေဆးရည္
o needle aspiration biopsy အသားစကို စစ္ေဆးရန္ ေဆးထိုအပ္ျဖင့္စုတ္ယူျခင္း၊
o neonatal ေမြးကင္စကေလး၊
o Neoplasm (နီယိုပလာဇမ္) ကင္ဆာေရာဂါ (ဆဲလ္မတူသည့္ကင္ဆာ)၊
o nephritis ေက်ာက္ကပ္ထဲကျပြန္မ်ား ေရာင္ျခင္း၊
o nephrologist ေက်ာက္ကပ္ အထူးကု၊
o nerves အာရံုေၾကာ၊
o neuralgia အာရံုေၾကာနာျခင္း၊
o neurasthenia အားယုတ္၊ စိတ္က်၊ စိုးရိမ္၊ ေခါင္းကိုက္၊ အာရံုေၾကာတေလ်ွာက္ နာျခင္းတို႔ တြဲျဖစ္ျခင္း၊
o neuritis အာရံုေၾကာေရာင္ျခင္း၊
o neurologist အာရံုေၾကာအထူးကု၊
o neurosis စိတ္ဖိစီးေရာဂါ၊ (အမူအရာ ပံုမွန္၊ မျမင္မၾကားအပ္တာမရွိ)၊
o NICU--neonatal intensive care unit ေမြကင္းစကေလး အထူးကုသေဆာင္၊
o night sweats ညေခြ်းထြက္ျခင္း၊
o nodule အလံုး-အက်ိတ္ငယ္၊
o nostrils ႏွာေခါင္းထိပ္ဖ်ား၊
o Novocain ထံုေဆးနာမည္၊
o numbing pain ခဲကိုက္ထံုသလိုနာ၊
o numbness ထံုေနျခင္း၊
o nurse practitioner သူနာျပဳအလုပ္လုပ္သူ၊
o nurse သူနာျပဳ၊
o nursery ကေလးငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
o nurse's station သူနာျပဳမ်ားရွိေနသည့္ေနရာ၊
o nursing သူနာျပဳစုျခင္း၊
o nutrition အာဟာရ၊
o OB/GYN--Obstetrics/Gynecology သားဖြါး-မီးယပ္၊ (ေအာ့ဖ္စ္တက္ထရစ္) (ဂိုင္နေကာ္ေလာ္ဂ်ီ)
o Obesity (အိုဘီစတီ) အဝလြန္ေရာဂါ၊
o obesity အဝလြန္ျခင္း၊
o observation ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
o obstetrician သားဖြါးပညာရွင္၊
o occupational therapist အလုပ္အကိုင္ လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေပးသည့္ ပညာရွင္၊
o ointment လိမ္းေဆး၊ ေကာ္မ်က္စဥ္း၊ ေစးျပစ္သည့္ေဆး၊
o oncology ကင္ဆာ ပညာ၊
o onset အစပိုင္း၊
o ophthalmology မ်က္စိေဗဒ၊
o OR--operating room ခြဲစိတ္ခန္း၊
o orthodontics သြားအထူးကု၊
o osteoporosis အရိုးအားနည္းေရာဂါ၊
o OTC--over-the-counter medication ေဆးဆိုင္မွာ ေဆးလက္မွတ္မပါဘဲဝယ္ႏိုင္သည့္ေဆး၊
o otitis နားေရာင္ျခင္း
o otolaryngologist နား-လည္ေခ်ာင္းအထူးကု၊
o Outbreak (ေအာက္ဘရိတ္) ေနရာကြက္ၾကား၌ ရုတ္တရက္အမ်ားအျပား ေရာဂါျဖစ္လာျခင္း၊
o outpatient အျပင္လူနာ၊
o ovarian cyst မ်ိဳးဥအိမ္ အက်ိတ္ (အိတ္)
o ovarian pregnancy မ်ိဳးဥအိမ္မွာ သေႏၶတည္ျခင္း၊
o ovaries မ်ိဳးဥအိမ္၊ ၂ ခုရွိ၍ အမ်ားသံုးသည္၊
o overactive bladder လိုတာထက္ပိုလုပ္ေနသည့္ ဆီးအိမ္၊
o ovulation conception မ်ိဳးဥထြက္ျခင္း၊ သေႏၶတည္ျခင္း၊
o oxygen ေအာက္စီဂ်င္၊
o pacemaker ႏွလံုးခုန္ မွန္ေစရန္ လုပ္ေပးသည့္ ကရိယာ၊ (ရင္ပတ္မွာ ထည့္ေပးတားသည္)
o pain reliever အနာသက္သာေဆး၊
o palate အာေခါင္၊
o pallor of face မ်က္ႏွာျဖဴေရာ္ေနျခင္း၊
o palpitations ရင္တံုျခင္း၊
o pamphlet လက္ကမ္းစာေစာင္၊
o pancreas သရက္ရြက္၊
o Pancreatitis (ပန္ကရီရပ္-တိုက္တစ္) သရက္ရြက္ေရာင္ေရာဂါ၊
o Pandemic (ပင္ဒမစ္) ကမာၻႏွင့္ခ်ီ၍ ေရာဂါျဖစ္လာျခင္း၊ (ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ)
o pap smear သားအိမ္ကင္တာအတြက္ သားအိမ္အဝကို သုတ္ယူစစ္ေဆးျခင္း၊
o paralysis ေလျဖတ္ျခင္း၊
o paramedics ေဆးတတ္ကြ်မ္းသူအကူ၊
o parasitic infection ပါရာဆိုက္ဝင္ျခင္း၊ ဥပမာ သန္ေကာင္၊
o Paratyphoid fever (ပါရာ-တိုက္ဖြိဳက္) ေရာဂါ၊
o patella ဒူးက ဂံုညင္း၊
o patient advocate လူနာေရွ႕ေန၊
o PCP--Primary Care Provider အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ၊
o pediatrician ကေလးအထူးကု၊
o pelvic exam တင္ပါးဆံုေနရာ စမ္းသပ္ျခင္း၊
o Pelvic inflammatory disease (PID) (ပဲလ္ဗစ္-အင္ဖေလမင္ထရီ-ဒီဇိစ္) တင္ပါးဆံုတြင္းအဂၤါမ်ားေရာင္သည့္ေရာဂါ၊
o pelvis တင္ပါးဆံု၊
o penicillin ပနယ္စလင္၊
o penis က်ားလိင္တံ၊
o perianal abscess စအိုေဘး ျပည္တည္နာ၊
o perineum ဆီးေပါက္၊ ေမြးလမ္း၊ စအိုတို႔ရွိေနသည့္ေနရာတဝိႈက္၊
o periodontal disease သြားအထူးကု၊
o Peritonitis (ပယ္ရီတိုႏိုက္တစ္) ဗိုက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါ၊
o persistent pain မရပ္မနားနာ၊
o perspire အေရျပားမွ အေငြ႔ျပန္ထြက္ျခင္း၊
o Pertussis (Whooping Cough) (ပါက်ဴးဆစ္) ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊
o pertussis ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး၊
o PET--positron emission tomography ႏူကလီယာသံုး ပံုေဖၚျခင္း၊
o pharmacist ေဆးဝါးပညာရွင္၊
o phlegm အသက္ရွဴလမ္းမွထြက္ေသာအခြ်ဲ၊
o phobia ေၾကာက္စိတ္၊
o PID--pelvic inflammatory disease တင္ပဆံုကြင္းအတြင္းအဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊ (အမ်ိဳးသမီး)
o pill ေဆးလံုး၊
o pituitary gland ဦးေႏွာက္ထဲရွိ (ပစ္က်ဴထရီ-ဂလင္း) ေဟာ္မုန္းမ်ားထုတ္သည္။
o placenta အခ်င္း၊
o Plague (ပလိပ္) ပလိပ္ေရာဂါ၊
o plaque အေပၚယံ အျပားလႊာျဖစ္လာျခင္း။
o pleurisy အဆုပ္အိတ္ထဲအရည္ေအာင္းျခင္း၊
o Pneumonia (ႏူမိုးနီးယား) အဆုပ္ခဲသည့္ေရာဂါ၊
o poisoning အဆိပ္သင့္ျခင္း၊
o Polio or Poliomyelitis (ပိုလီယို) အေၾကာေသေရာဂါ၊
o polyuria ဆီးမ်ားျခင္း၊
o poor circulation ေသြးေကာင္းေကာင္းမေလွ်ာက္ျခင္း၊
o post-op ခြဲစိတ္အျပီး၊
o postpartum depression ကေလးေမြးျပီး စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊
o power of attorney ေရွ႕ေနလိုက္ခြင့္၊
o pre-diabetes stage ဆီးခ်ိဳမျဖစ္မီကာလ၊
o prenatal (antenatal) ကေလးမဖြါးမီ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊
o pre-op ခြဲစိတ္ျခင္းမျပဳမီ၊
o presbyopia အနီးက အရာေတြကို ေကာင္းေကာင္းမျမင္ျခင္း၊
o prickling pain ဆိတ္သလိုနာ၊
o prognosis တိုးတက္မႈ၊
o prostate gland ေယာက္်ား ဆီးက်ိတ္ (ဂလင္း)၊
o prostate ေယာက္်ား ဆီးက်ိတ္၊
o prosthesis အတု၊ သြားတု၊ ေျခတု၊ လက္တု၊
o psoriasis ေရာဂါျပီးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ နာတာရွည္အနာ၊
o psychiatrist စိတ္အထူးကု၊
o psychosis စိတ္ေရာဂါ၊
o PT--physical therapy ရုပ္ပိုင္း ကုသေပးျခင္း၊
o puffy ေဖါေနျခင္း၊
o pulmonary function test အဆုပ္အလုပ္ကိုစစ္ေဆးျခင္း၊
o pulmonology အဆုပ္ေဗဒ၊
o pulse rate လက္ေကာက္ဝတ္ေသြးခုန္ႏွဳန္း၊
o pump the stomach အစာအိမ္ေဆးျခင္း၊
o pupil သူငယ္အိမ္၊
o pus ျပည္၊
o pustule ျပည္အိတ္ငယ္၊
o pyorrhea ျပည္ထြက္ျခင္း၊
o pyuria ဆီးထဲျပည္ပါေနျခင္း၊
o quarantine သီးျခားထြဲထားျခင္း၊ သူ႔ေနရာကို တျခားလူမလာရ၊
o queasy အန္ခ်င္၊ ေနမေကာင္းခ်င္၊
o Rabies (ေရးဘီးစ္) ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ၊
o radiating pain နာတဲ့ေနရာကေန တျခားဆီမွာဆက္နာ၊
o radiation therapy ဓါတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္း၊
o radioactive iodine ေရဒီယိုဓါတ္ၾကြ အိုင္အိုဒင္း၊
o radiography ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း၊
o radiology ဓါတ္မွန္ပညာ၊
o rash အနီျပင္၊
o RBC--red blood count ေသြးနီဥအေရအတြက္၊
o rectal exam စအိုလမ္းစမ္းသပ္ျခင္း၊
o rectum အစာေဟာင္းအိမ္၊
o red blood cells ေသြးနီဥ၊
o rehabilitation ျပန္လည္နလံထေစရန္ျပဳစုျခင္း၊
o relapse ျပန္ျဖစ္ျခင္း၊
o renal failure ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊
o replicate အတူပြါးျခင္း၊
o resection ခြဲစိတ္ျဖတ္ထုတ္ျခင္း၊
o resistance ခုခံျခင္း၊ ေဆးမတိုးျခင္း၊
o respiration အသက္ရွဴျခင္း၊
o retina မ်က္စိအတြင္းျမင္လႊာ၊ (ကင္မရာ အရုပ္ထင္သည့္ ဖလင္ေနရာ)
o retinal detachment မ်က္စိျမင္လႊာကြာျခင္း၊
o retinitis မ်က္စိျမင္လႊာေရာင္ျခင္း၊
o RH factor အာရ္အိတ္ခ်္-ဖက္တာ၊ ေသြးအုပ္စု စစ္လ်င္ ရွိသူ-မရွိသူ၊
o Rheumatic fever (ရူမက္တစ္-ဖီဗာ) အဆစ္ေရာင္အဖ်ားေရာဂါ၊
o Rheumatic heart disease (ရူမက္တစ္) ႏွလံုးေရာဂါ၊
o rheumatism ရူမက္တစ္ အဆစ္နာေရာဂါ၊
o Rheumatoid arthritis (ရူမက္တစ္-အာသရိုက္တစ္) အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊
o rheumatoid arthritis ရူမက္တစ္ အဆစ္နာျခင္း၊
o rheumatoid factor test ရူမက္တစ္ အဆစ္နာေရာဂါ ရွိ-မရွိစစ္ျခင္း၊
o rhinitis ႏွာေစးျခင္း၊
o ribs နံရိုးမ်ား၊
o Rickets (ရစ္ကက္) ဗီတာမင္ဒီ နဲသည့္ေရာဂါ၊
o ringing in the ears နားထဲ တဝီဝီမည္ေနျခင္း၊
o ringworm ေပြး၊
o risk factors အႏၲရာယ္ရွိသည့္အခ်က္၊
o risk အႏၲရာယ္၊
o RN--registered nurse မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ သူနာျပဳ၊
o root canal သြားေပါက္သည့္အေခါင္း၊
o roseola ကေလးငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ အဖ်ားေရာဂါ၊
o rubdown ပြတ္သပ္ခ်ျခင္း၊
o Rubella (ရူဘဲလား) ဂ်ာမန္ဝက္သက္ေရာဂါ၊
o rubella ရူဘဲလား၊ ဂ်ာမန္-ဝက္သက္ေရာဂါ၊
o runny nose ႏွာရည္ယိုျခင္း၊
o rupture ကြဲထြက္ျခင္း၊ (ဥပမာ သားအိမ္ ကြဲျခင္း)
o saliva တံေတြး၊ သြားရည္၊
o sample နမူနာ၊
o sarcoma ဆာကိုးမား၊ ကင္ဆာ၊
o Scabies (စေကးဘီးစ္) ဝဲ၊ ယားနာေရာဂါ၊
o scaly/dry ေျခာက္ေသြ႔၊
o scapula စကက္ျပဴလာ၊ လက္ေမာင္းေနာက္က သံုးေဒါင့္ပံုအရိုး၊ လက္ျပင္၊
o scar အမာရြတ္၊
o scarlet ဝါေနျခင္း၊
o schizophrenia စကစ္ဇိုဖရီးနီးယား စိတ္ကစင့္ကလ်ားျဖစ္ေရာဂါ၊
o sciatica ေပါင္ေနာက္ကေန ေအာက္ဘက္ဆင္းနာသည့္ေရာဂါ၊
o sclera မ်က္စိ အျဖဴေရာင္ေနရာ၊
o scoliosis ကိုယ္-ခါး တျခမ္းေစာင္းေနသည့္ေရာဂါ၊
o scorpion ကင္းမလက္မဲ၊ ကင္းျမီးေကာက္၊
o scratches ျခစ္ကုပ္ရာမ်ား၊
o screening test ေရာဂါစစ္ထုတ္ရန္ စစ္ေဆးျခင္း၊
o scrotum ေယာက္်ား ကပ္ပဲ့အိပ္၊
o Scurvy (စကာဗီ) ဗီတာမင္စီနည္းသည့္ ေရာဂါ၊
o secretion စစ္ထုတ္ရည္၊
o sedative အိပ္ေစ-ျငိမ္ေစသည့္ေဆး၊
o seizure တက္ျခင္း၊
o semen သုတ္ရည္၊
o Sepsis (ဆက္ပဆစ္) ပိုးဝင္ျခင္းေရာဂါ၊
o serology ေသြး (ခဲျပီးေနာက္ထြက္သည့္ စီရမ္) ကိုေလ့လာျဖင္း၊
o serum ေသြးျပန္ရည္၊ (ေသြးခဲျပီးေနာက္ ျဖစ္လာသည့္ အရည္)၊
o sexually transmitted လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ျခင္း၊
o sharp pain စူးရွနာ၊
o shin ေျခသလံုးေရွ႕၊ ညိုသၾကီး၊
o Shock (ေရွာ့ခ္) ေရာဂါ၊
o shooting pain ထိုးနာ၊
o shortness of breath အသက္ရွဴမဝျခင္း၊
o shoulder blade လက္ေမာင္းေနာက္က သံုးေဒါင့္ပံုအရိုး၊ (စကက္ျပဴလာ)၊
o sickle cell anemia ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊
o sickle cell disease ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေရာဂါ၊ (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးနီဥ)
o sickle cell screen ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း၊
o sickle cell trait ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေရာဂါမ်ိဳး၊ (လကၡဏာမေပၚသည့္)
o side effects ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊
o SIDS--sudden infant death syndrome ရုတ္တရက္ ကေလးငယ္ေသဆံုးရသည့္ လကၡဏာအစုအေဝး၊
o sigmoidoscopy (ဆစ္ကမြိဳက္) အူမၾကီးထဲ ကရိယာထည့္စစ္ေဆးျခင္း၊
o sinus blood-spitting ေသြးထြက္သည့္ ဆိုင္းနပ္စ္ (ႏွာေခါင္း) ေရာဂါ၊
o sinus cavity (ဆိုင္းနပ္စ္) အေခါင္းေလး၊ ဦးေခါင္းခြံထဲတြင္ရွိေနေသာ အေခါင္း၊
o sinuses (ဆိုင္းနပ္စ္) အေခါင္းေလးမ်ား၊
o sitz-baths ခပ္ေႏြးေႏြးပူသည့္ေရထဲ စိမ္ထားျခင္း၊ (အမ်ိဳးသမီးမ်ား)၊
o skull ဦးေခါင္းခြံ၊
o sleep apnea အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ အသက္ရွဴမမွန္ျဖစ္ျခင္း၊
o slight pain နဲနဲေလးနာ၊
o sling အသိုင္း၊
o slit lamp exam မ်က္စိစမ္းသပ္သည့္ ကရိယာ၊
o small intestine အူသိမ္၊
o Smallpox (Variola) (စေမာလ္-ေပါက္စ္) ေက်ာက္ၾကီးေရာဂါ
o smallpox ေက်ာက္ၾကီးေရာဂါ၊
o social worker လူမႈေရးလုပ္သူ၊
o sonogram ဆိုႏိုဂရမ္၊ (အာလ္ထြာေဆာင္း တမ်ိဳး)၊
o sore pain အနာနာသလိုနာ၊
o sore throat လည္ပင္းနာ၊
o sore အနာ၊
o spasm ညွစ္ျခင္း၊ ညွစ္၍နာျခင္း၊
o speculum ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ အဂၤါထဲထိုးထည့္ရသည့္ကရိယာ၊ ႏွာေခါင္း၊ ေမြးလမ္း၊
o spermicide သုတ္ပိုးေသေဆး၊
o spicy foods ပူစပ္သည့္အစားအစာ၊
o spinal cord ခါးရိုးမၾကီးထဲရွိ အာရံုေၾကာၾကီး၊
o spinal fluid ခါးရိုးမၾကီးထဲရွိ အာရံုေၾကာအရည္၊
o spinal test ခါးရိုးမၾကီးထဲရွိ အာရံုေၾကာအရည္ကို စမ္းသပ္ျခင္း၊
o spirometry အသက္ရွဴျခင္းအား စစ္ေဆးျခင္း၊
o spit တံေတြး ေထြးျခင္း၊
o spleen ေဘလံုး၊ (ဗိုက္ ဘယ္ဘက္ အထက္နားရွိသည္)၊
o splint တည့္မတ္-ျငိမ္ေစရန္ အခုအခံ၊
o splinter ကြဲထြက္လာသည့္ အပိုင္းအစ၊
o spontaneous abortion အလိုလို ကိုယ္ဝန္ပ်က္ျခင္း၊
o sprain ထိခိုက္၍ နာျခင္း၊ (မက်ိဳး-မလြဲ)
o sputum သလိပ္၊
o squint မ်က္စိေစြျခင္း၊
o STD--sexually transmitted disease လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ၊
o sterilization ပိုးသန္႔ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ကေလးမရေတာ့ေအာင္လုပ္ျခင္း၊
o sternum ရင္ညြန္႔ရိုး၊
o steroid စဆီရြိဳက္ေဆး၊
o stethoscope နားၾကပ္၊
o stiffness ေတာင့္တင္းေနျခင္း၊
o stillbirth ကေလးအေသေမြး၊
o sting အေကာင္ အဆိပ္၊
o stomach virus အစာအိမ္ ဗိုင္းရပ္စ္၊
o stool softener ဝမ္းေျပာ့ေဆး၊
o stool specimen စစ္ေဆးရန္ ဝမ္းနမူနာ၊
o strep throat လည္ေခ်ာင္းနာ၊ (စထြက္ပ္ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္)
o stress test ခံႏိုင္အားစမ္းျခင္း၊
o stretcher လူနာထမ္းစဥ္၊
o striations of pregnancy ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဗိုက္အစဥ္းေၾကာင္းမ်ား
o stroke ဦးေႏွာက္ ေသြးမေလ်ာက္သျဖင့္ ေလျဖတ္ျခင္း၊
o sty မ်က္စိစြန္ျခင္း၊
o sublingual tablet လွ်ာေအာက္ငံုထားရသည့္ေဆးျပား၊
o sunburn ေနေလာင္ျခင္း၊
o suppository စအိုထဲထည့္ရသည့္ေဆး၊
o surgeon ခြဲစိတ္ဆရာဝန္၊
o surgery ခြဲစိတ္ပညာ၊
o swollen ေဖါင္း-ေရာင္ျခင္း၊
o symptomatic ေရာဂါလကၡဏာႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ (ေရာဂါလကၡဏာကို သက္သာသည့္ေဆး)
o symptoms ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊
o synthetic thyroid hormone (levothyroxine) ဓါတ္ခြဲခမ္းတြင္တည္ေဆာက္ထားသည့္ လည္ပင္းၾကီးေဟာ္မုန္း၊
o Syphilis (ဆစ္ဖလစ္) ေရာဂါ၊
o syringe ေဆးထိုးပိုက္၊
o tampons (ရာသီလာစဥ္) ေမြးလမ္းထဲထည့္ထားရသည္ ပစၥည္း၊
o Tapeworm infection (တိပ္-ဝမ္း-အင္ဖက္ရွင္) တိပ္ျပားသံေကာင္ ေရာဂါ၊
o tapeworm တပ္ျပားပံု သန္ေကာင္၊
o TB--tuberculosis တီဘီ၊ (က်ဴဘာကူလိုဆစ္)၊
o tearing pain ဆုပ္ျဖဲသလိုနာ၊
o temple နားထင္၊
o tender နာေသာ၊ ဖိ-ထိမွ နာျခင္း၊
o tendonitis ၾကြက္သားေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊ (ၾကြက္သား အဖ်ားေနရာ)၊
o tendons ၾကြက္သား အဖ်ားေနရာ၊
o tennis elbow တင္းနစ္ကစားရာမွ ျဖစ္ေသာ တံေတာင္ဆစ္နာ၊
o test strip စမ္းသပ္သည့္အျပား-အေခ်ာင္း၊
o Tetanus (တက္တဲနပ္စ္) ေမးခိုင္ေရာဂါ၊
o Thalassaemia (သာလာဆီးမီးယား) ေသြးအားနဲေရာဂါ၊
o thermometer အပူခ်ိန္တိုင္းကရိယာ၊
o thigh ေပါင္၊
o thorax ရင္ေခါင္း၊
o throat လည္ေခ်ာင္း၊
o throbbing pain အနာကိုက္သလိုနာ၊
o thrombosis ေသြးခဲပိတ္ျခင္း၊
o Thrush (Candidiasis) (ႆရာရွ္) မွက္ခရုေရာဂါ၊
o thumb လက္မ၊
o thyroid သိုင္းရြိဳက္၊ လည္ပင္းအက်ိတ္၊
o tick မွက္၊
o tingling က်င္ျခင္း၊
o tinnitus နားထဲအသံေတြၾကားေနျခင္း၊
o tiredness ေမာပန္းျခင္း၊
o tissue တစ္ရွဴး၊ ဆဲလ္အစုအေဝး၊
o to advise အၾကံေပးရန္၊
o to discharge ဆင္းရန္၊ (ေဆးရံုမွ)
o to fast အစားမစားေစရန္၊
o to metabolize ဇီဝျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေစရန္
o to prescribe ေဆးညႊန္းေပးရန္၊
o to refer တျခားသို႔ လြဲေပးရန္၊
o to sweat ေခြ်းထြက္ေစရန္၊
o tonsillitis အာသီးေရာင္ျခင္း၊
o tonsils အာသီး၊ (၂ ခုရွိသျဖင့္)၊
o tooth decay သြားပိုးစားျခင္း၊
o tourniquet ေသြးမေလွ်ာက္ေစရန္ စည့္ေပးသည့္ၾကိဳးစသည္၊
o toxemia အဆိပ္ေသြးထဲဝင္ျခင္း၊
o trachea ေလျပြန္မၾကီး၊
o Trachoma (ထြက္ကိုးမား) မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ
o traction ဆြဲေပးျခင္း၊
o tranquilizer စိတ္ျငိမ္ေဆး၊
o transfusion ေသြးသြင္းျခင္း၊
o transplant အစားထိုးလဲေပးျခင္း၊
o treatment plan ကုသမည့္အစီအစဥ္၊
o trichomonas ထြိဳင္ကိုမိုးနပ္စ္၊ အမ်ိဳးသမီးေမြးလမ္းေရာဂါ၊
o tubal ligation ေနာက္ထပ္ကေလးမရေစရန္ သားအိမ္ျပြန္ကို ျခည္ေပးျခင္း၊
o tubal pregnancy သားအိမ္ျပြန္ထဲ သေႏၶတည္ျခင္း၊
o tubal rupture သားအိမ္ျပြန္ ေပါက္ထြက္ျခင္း (သားအိမ္ျပြန္ထဲ သေႏၶတည္ရာမွျဖစ္)
o tuberculin test က်ဴဘာကူလင္ စမ္းသပ္နည္း (တီဘီ ရွိ-မရွိ)
o Tuberculosis (က်ဴဗာကူလိုးဆစ္) တီ၊ ဘီ၊ေရာဂါ၊
o tuberculosis က်ဴဘာကူလိုးဆစ္ = တီဘီ၊
o Tucks ဒူးေကြး၊ ေပါင္ေကြး၊ ရင္ပတ္ႏွင့္ထိထားျခင္း၊
o tumor အလံုး-အက်ိတ္၊ (ကင္တာ ႏွင့္ ကင္ဆာ မဟုတ္)၊
o tunnel vision မ်က္စိက လိႈင္းေခါင္းကေနျမင္ရသလိုသာ ျမင္ရျခင္း က်ဥ္းက်ဥ္းေလးသာ ျမင္ရျခင္း၊
o type-II diabetes ဆီးခ်ိဳးအမ်ိဳးအစား ၂၊
o typhoid fever တိုက္ဖြိဳက္၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ား၊
o ulcer အာလ္ဆာ = အနာ၊
o ultrasound (အာလ္ထြာေဆာင္း)၊
o umbilical cord ခ်က္ၾကိဳး၊
o umbilical hernia ခ်က္စူ၊ ခ်က္မွ အူကြ်ံျခင္း၊
o undernourished အာဟာဓါတ္ မျပည့္ဝေသာ၊
o Uremia (ယူရီးမီးယား) ေက်ာက္ကပ္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ေရာဂါ၊
o uremia ဆီးထဲေသြးပါ၊
o ureter (ယူရီတာ) ဆီးျပြန္ (ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဆီးအိမ္ၾကား)
o urethra (ယူရီသရာ) ဆီးထြက္ျပြန္၊
o urethra testicles ဆီးထြက္ျပြန္၊ က်ားအစိ၊
o urethritis (ယူရီသရိုက္တစ္) ဆီးထြက္ျပြန္ေရာင္ျခင္း၊
o uric acid ယူရစ္-အက္စစ္၊ (ေဂါက္ရာဂါရွိသူမွာ မ်ားေနသည္)၊
o urinalysis ဆီးကိုစစ္ေဆးျခင္း၊
o urinary urgency ဆီးလမ္းအေရးေပၚ၊ ဆီးအတင္းသြားခ်င္ေနျခင္း၊
o urologist ဆီးေရာဂါအတူးကု၊
o urology ဆီးေရာဂါပညာ၊
o Urticaria (အာတီေကးရီးယား)(အလာဂ်ီ) ျဖစ္၍အေရျပားယားယံသည့္ေရာဂါ၊
o urticaria အာတီေကးရီးယား၊ ယားသည့္အနီျပင္ထြက္ျခင္း၊
o uterine cramps သားအိမ္ကနာျခင္း၊
o uterine rupture သားအိမ္ကြဲသြားျခင္း၊
o uterus သားအိမ္၊
o UTI--urinary tract infection ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊
o UVA--ultraviolet treatment ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္း၊
o uvula ယူျဗဴလာ၊ ပါးစပ္ဟလ်င္ ျမင္ရသည္ အထက္မွက်ေနေသာ ပန္းနီေရာင္ အသားစ၊
o Vaccination (ဘက္ဆီေနးရွင္း) ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊
o vaccine ကာကြယ္ေဆး၊
o vagina ဗဂ်ိဳင္းနား၊
o vaginal discharge ဗဂ်ိဳင္းနားမွ တခုခုဆင္းျခင္း၊
o vaginal dryness ဗဂ်ိဳင္းနား ေျခာက္ေသြ႔ေနျခင္း၊
o vaginal lubricant ဗဂ်ိဳင္းနားသံုး ေခ်ာဆီ၊
o varicose veins ေသြးျပန္ေၾကာထံုးျခင္း၊
o vasectomy ေယာက္်ား သားေၾကာျဖတ္ျခင္း၊
o vein ေသြးျပန္ေၾကာ၊
o veneer crown သြားျပဳျပင္ျခင္း၊
o venereal disease ကာလသားေရာဂါ၊
o ventricle ႏွလံုးေအာက္ခန္း ၂ ခု၊
o vertebra ခါးရိုး၊
o virus ဗိုင္းရပ္စ္၊
o vision အျမင္၊
o visiting nurse တျခားေနရာမွာ လာသည့္သူနာျပဳ၊
o visual fields exam မ်က္စိျမင္အားစမ္းသပ္ျခင္း၊
o vital signs (pulse, blood pressure, temperature, heart rate) အေရးအၾကီးဆံုးလကၡဏာမ်ား၊ လက္ေကာက္ဝတ္ေသြးခုန္ျခင္း၊ ေသြးဖိအား၊ အပူခ်ိန္၊ ႏွလံုးခုန္ႏွဳန္း)၊
o vitamin ဗီတာမင္၊
o vocal cord အသံျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာ၂ ခု၊
o volvulus အူတခုႏွင့္ တခုလိမ္ပိတ္ေနျခင္း၊
o vomit အန္၊
o wart ၾကြက္ႏို႔၊
o Warts (ဝတ္) ၾကြက္ႏို႔ေရာဂါ၊
o watery eyes မ်က္ရည္က်ေနသည့္မ်က္စိ၊
o WBC--white blood count ေသြးျဖဴဥအေရအတြက္၊
o wean ႏို႔ျဖတ္၊ ေဆးျဖတ္၊
o weight loss ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း၊
o welfare သာေရး-နာေရး၊
o wheals အလာဂ်ီရသျဖင့္ အေရျပားအဝိုင္းျဖစ္လာျဖင္း၊
o wheelchair ဘီးတပ္ကုလားထိုင္၊
o wheezing ၾကပ္ေနသည့္ အသက္ရွဴသံ၊ ဥပမာ ပန္းနာ၊
o whistling noise ေလခြ်န္သံ၊
o white blood cells ေသြးျဖဴဥ၊
o whooping cough ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး၊
o windpipe ေလျပြန္၊
o wisdom tooth အံဆံုး၊
o withdrawal ျပန္ႏုတ္သည္၊ ဆြဲႏုတ္သည္၊ ရုပ္သိမ္းသည္၊
o womb သားအိမ္၊
o work-related injury အလုပ္လုပ္ရင္းရသည့္ ဒဏ္ရာ၊
o wound အနာ-ဒဏ္ရာ၊
o wrist လက္ေကာက္ဝတ္၊
o x-rays ဓါတ္မွန္၊
o yeast infection (ရိစ္) မိႈပိုးဝင္ျခင္း၊

တေခတ္တခါက ျမန္မာစာကို မွန္ကန္စြာ ေရးသားၾက၏

တခါက တခါတုန္းက တခါက တဘဝ တေခတ္ တခါက တခါက ေမြးဌာနီ တခါက မေၾကးစည္ တေခတ္တခါက ျမန္မာစာကို မွန္ကန္စြာ ေရးသားၾက၏။ ေဒါက...