Wednesday, June 13, 2012

Azithromycin နဲ႔ Ofloxacin ပဋိဇီဝေဆးမ်ား

2012/1/31
ကၽြန္ေတာ္ အခုတေလာ ဆီးက်င္ေနပါတယ္။ ဆီးခဏခဏ သြားခ်င္တာပါ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကေျပာေတာ့ အမ်ိဳးသမီး အျဖဴဆင္းေနခ်ိန္မွာ သြားထိမိရင္ ပိုးတမ်ိဳး ဝင္ေစႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ အဲ့ဒီပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္တာလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။
Tue, Jan 31, 2012 at 9:10 AM
"ေဆးညႊန္းထဲမွာ ေဆး ၂ မ်ိဳးပါတယ္။ Azicure (Azithromycin) နဲ႔ Oflamac (Ofloxacin 200mg) ျဖစ္တယ္။ ပနယ္စလင္ မတည့္သူလဲ ေသာက္ႏိုင္တဲ့ ပဋိဇီဝေဆးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။" ဆရာ ညႊန္းထားတဲ့ေဆးကို ဝယ္ေသာက္ရင္ အဆင္ေျပႏိုင္ပါ့မလားဆရာ။

Azithromycin (အဇစ္သရိုမိုင္စင္)
Generic ေဆးနာမည္ရင္းျဖစ္တယ္။ (မက္ခ႐ိုလုိက္အုပ္စု) ပဋိဇီဝေဆး ျဖစ္တယ္။ ေဆးကုမၸဏီေတြက Zithromax®, Zithromax® TRI-PAK™, Zithromax® Z-PAK®, Zmax™ နာမည္ေတြ ေပးထားတယ္။
• Oral suspension ေသာက္ေဆးမံႈ႕ = 100mg/5mL နဲ႔ 200mg/5mL
• Powder for injection ထိုးေဆးမံႈ႕ = 500mg
• Tablet စားေဆး = 250mg, 500mg, 600mg

• Bronchitis ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း အပါအဝင္ Respiratory infections အသက္ရွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္းမ်ား၊
• Ear infections နားေရာင္ျခင္း၊
• Sinus infections ဆိုင္းနပ္စ္၊
• Pneumonia ႏူမိုးနီးယား၊
• Throat infections (Tonsillitis/Pharyngitis) အာသီးေရာင္၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊
• Skin infections (Cellulitis, Folliculitis, Impetigo) အေရျပားအနာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊
• Pelvic inflammatory disease (PID) တင္ပါးဆံုတြင္း အဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊
• Travelers’ diarrhea ခရီးသြား-ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ Whooping cough ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါေတြအတြက္ ေပးႏိုင္တယ္။
• Sexually transmitted diseases (STDs) လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား = Gonorrhea (ဂႏိုးရီးယား)၊ Chlamydia (ကလာမိုင္ဒီးယား)၊ Chancroid (ရွန္ကာရြိဳက္)။
• Virus (ဗိုင္းရပ္စ္) ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ Flu တုပ္ေကြး၊ Stomach flu အစာအိမ္-တုပ္ေကြး၊ Common cold အေအးမိျခင္းေတြကို ဒီေဆးက မႏိုင္ဘူး

Azithromycin Side Effects ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး
• Nausea ပ်ိဳ႕၊
• Diarrhea ဝမ္းပ်က္၊
• Vomiting အန္၊
• Cramping ၾကြက္တက္၊
• Abdominal pain ဗိုက္ေအာင့္၊
• Headache ေခါင္းကိုက္။
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ နဲ႔ ႏို႔တိုက္ မိခင္ေတြကို သတိျဖင့္ေပးပါ၊
• Aluminum နဲ႔ Magnesium ပါတဲ့ Antacids ေလနာသက္သာေဆးေတြနဲ႔ တြဲမေသာက္ပါနဲ႔။
• ေဆးကို အစာနဲ႔ နီးနီး-ေဝးေဝး ေပးႏိုင္တယ္။ ေဆးေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕-အန္ခ်င္သူေတြက အစာနဲ႔ေသာက္ပါ။ ေရဖန္ခြက္တခြက္ ေသာက္ပါ။ ေန႔တိုင္း အခ်ိန္တူမွာေသာက္ပါ။ ေဆးသက္တမ္း ေကာင္းပါေစ။
• Azithromycin extended-release suspension (Zmax™) အမ်ိဳးအစား ေဆးရည္ဆိုရင္ အစာမစားခင္ ၂ နာရီၾကိဳတင္ ေသာက္ထားပါ။

• Acute Otitis Media ရက္တို နားအလည္ပိုင္းေရာင္ျခင္း၊ Community-Acquired Pneumonia လူစုလူေဝးက ရတဲ့ ႏူမိုးနီးယား၊ Pharyngitis/Tonsillitis အာသီး-အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာမ်ား၊ ဆိုင္းနပ္စ္ ေရာဂါ။ STD (ကလာမိုင္ဒီးယား) ေၾကာင့္ ဆီးႁပြန္အဝ-သားအိမ္အဝ ေရာင္ျခင္း၊ = ပဌမေန႔မွာ 500 mg ေပး၊ ဒိေနာက္ 250 mg တရက္တခါ၊ ၄ ရက္။
• နာတာရွည္ ေလႁပြန္ေရာင္၊ (လိုင္မ္) ေရာဂါ၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ႏွလံုးအတြင္းသား-အ႐ိုးအဆစ္-အစာေျခလမ္း- သားအိမ္အဝ ေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ သာမန္ တိုက္ဖြိဳက္၊ အသက္႐ွဴလမ္း၊ အေရျပား ပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား = 250-500 mg Daily (7.5-20 mg/kg) တေန႔တခါေသာက္ပါ။
• Acute Bacterial Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease နာတာရွည္ အသက္ရွဴလမ္းပိတ္ ေရာဂါ ျပန္ထျခင္း = 500 mg တရက္ေပး၊ ဒိေနာက္ 250 mg တရက္တခါ၊ ၄ ရက္ေပး။
• Gonococcal Urethritis/Cervicitis (ဂႏိုရီးယား) ဆီးျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ သားအိမ္ဝေရာင္ျခင္း = 2 g တခါတည္းေပး။
• Chancroid လိင္လမ္း (ရွန္ကာ) အနာ၊ Nongonococcal Urethritis/Cervicitis (ဂႏိုရီးယား) မဟုတ္တဲ့ ဆီးျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ သားအိမ္ဝေရာင္ျခင္း = 1 g တခါတည္းေပး။
• ဂိုႏိုးရီးယားေၾကာင့္ မ်က္စိနာျခင္း = 20 mg/kg တခါတည္းေပးပါ။ 1% မ်က္စဥ္းခပ္ပါ။
• Acute Pelvic Inflammatory Disease ရက္တိုျဖစ္တဲ့ တင္ပါးဆံုတြင္း အဂၤါေတြေရာင္ျခင္း = 500 mg IV ကို ေသြးျပန္ေၾကာထဲ ၁ နာရီအတြင္းသြင္းပါ၊ ၁-၂ ရက္။
• STD Prevention လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္ = 1 g တခါတည္းေသာက္ပါ။
• STD Prevention လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္ = ေဆး ၃ မ်ိဳးတြဲနည္းအရ (Ceftriaxone or Cefixime + Metronidazole + Azithromycin or Doxycycline) ေပးပါ။

Pediatric Dosing & Uses ကေလးေတြအတြက္ Oral suspension ေဆးရည္မွာ 100mg/5mL နဲ႔ 200mg/5mL လာတယ္။ Powder for injection ထိုးေဆးမွာ 500mg ပါတယ္။ Tablet ေဆးျပာမွာ 250mg, 500mg, 600mg လာတယ္။
• Acute Otitis Media နားအလည္ပိုင္း ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ ၆ လ အထက္ကေလး = 30 mg/kg for 3 days or 10 mg/kg x 1 on day 1 followed by 5 mg/kg 2 – 5 days
• Community-Acquired Pneumonia လူစုလူေဝးကေနရတဲ့ ႏူမိုးနီးယား၊ အသက္ ၆ လ အထက္ကေလး = 10 mg/kg x 1 on day 1 followed by 5 mg/kg days 2 – 5 days
• Acute Bacterial Sinusitis ရက္တို ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဆိုင္းႏူဆိုက္တစ္ = 10 mg/kg oral suspension PO qDay x 3 days
• Pharyngitis/Tonsillitis အာသီး၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ ၂ ႏွစ္အထက္ = 12 mg/kg PO qDay x 5 days; maximum 500 mg/day
• Mycobacterium avium complex (MAC) ကာကြယ္ရန္၊ ၆ ႏွစ္အထက္ ကေလး = 20 mg/kg တပါတ္တခါေပးပါ။


Ofloxacin (အိုဖေလာက္ဆာစင္)
• Ofloxacin ကလည္း Generic ေဆးနာမည္ရင္းျဖစ္တယ္။ ေဆးကုမၸဏီေတြက နာမည္ေတြေပးထားတယ္။ ဥပမာ Floxin
• ပဋိဇီဝေဆး၊ (ဗက္တီးရီးယား) ေတြကိုႏိုင္တယ္။
• Tablets ေဆးျပား 200mg, 300mg, 400mg နဲ႔လာတယ္။
• Haemophilus influenzae နဲ႔ Streptococcus pneumoniae ပိုးေတြေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ Pneumonia ႏူမိုးနီးယား နဲ႔ Bronchitis ေလျပြန္ေရာင္တာကို အမ်ားဆံုးသံုးတယ္။
• Staphylococcus aureus နဲ႔ Streptococcus pyogenes ပိုးေတြေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ Skin infections အေရျပားနာေတြ အတြက္လဲ သံုးတယ္။
• STDs လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားေတြျဖစ္တဲ့ Gonorrhea (ဂႏိုးရီးယား) နဲ႔ Chlamydia (ကလာမိုင္ဒီးယား) အတြက္လဲ သံုးတယ္။ (ဆစ္ဖလစ္) ကို မႏိုင္ဘူး။
• E. Coli ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ Urinary infections ဆီးလမ္းေရာင္တာနဲ႔ Prostate infections ဆီးက်ိတ္ေရာင္တာေတြအတြက္လဲ သံုးတယ္။
• Streptococcus, Enterococcus နဲ႔ Anaerobic bacteria ေတြကို ဒီေဆးကမႏိုင္ဘူး။
• ပန္းနာအတြက္သံုးတဲ့ Theophylline နဲ႔တြဲရင္ သတိထားရမယ္။ အတက္ေရာဂါရွိသူေတြကိုလဲ သတိထားရတယ္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ေကလး မေပးသင့္ဘူး။
• ဒီေဆးေသာက္ေနခ်ိန္မွာ ေနေရာင္သိပ္မထိတာေကာင္းတယ္။ ေသြးယိုတာ နဲနဲျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဆီးခ်ိဳ နဲနဲတက္ႏိုင္တယ္။
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊ ႏို႔တိုက္ခ်ိန္ေတြမွာ ဒီေဆးမေပးတာေကာင္းတယ္။

Ofloxacin Side Effects ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး
• Nausea ပ်ိဳ႕၊
• Diarrhea ဝမ္းပ်က္၊
• Vomiting အန္၊
• Headache ေခါင္းကိုက္။
• Insomnia အိပ္မရတာ၊
• Dizziness ေခါင္းမူးတာ၊
• Itching ယားတာ၊
• Vaginitis in women အမ်ိဳးသမီးေတြ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ေရာင္တာေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• Achilles tendon ဖေနာင့္ေၾကာကိုထိခိုက္ႏိုင္လို႔ ေဆးေပးေနတံုး ျပင္းျပင္းထံထံ ေလ့က်င့္ခန္း-အလုပ္လုပ္တာ ေရွာင္ရမယ္။

Ofloxacin အပါအဝင္ ပဋိဇီဝေဆးေတြေၾကာင့္ အူေတြထဲမွာ ပံုမွန္ေနၾကတဲ့ (ဗက္တီးရီးယား) ေတြ အေျခအေန ေျပာင္းေစတယ္။ Pseudomembranous colitis အူမၾကီးေရာင္တာ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ ဖ်ားမယ္၊ ဗိုက္နာမယ္၊ ဝမ္းပ်က္မယ္၊ ရွားရွားပါးပါး (ေရွာ့ခ္) ရတတ္တယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၃၁-၁-၂ဝ၁၂
၁၃-၆-၂ဝ၁၂

တေခတ္တခါက ျမန္မာစာကို မွန္ကန္စြာ ေရးသားၾက၏

တခါက တခါတုန္းက တခါက တဘဝ တေခတ္ တခါက တခါက ေမြးဌာနီ တခါက မေၾကးစည္ တေခတ္တခါက ျမန္မာစာကို မွန္ကန္စြာ ေရးသားၾက၏။ ေဒါက...