Monday, July 30, 2012

Medicines mostly used (4) အသံုးမ်ား ေဆးဝါးမ်ား (K to M)

297. Kanamycin Sulphate ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အူေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ အသဲေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ထိခိုက္ျခင္း၊ 500 mg TDS IV/IM; 1 Gm QID; 7.5 mg/kg TDS IV/IM; ဆီးလမ္း-ေမြးလမ္း- အသက္႐ွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ = 3-4 Gm weekly and 15-30 mg/kg IM/IV ဂႏိုရီးယား၊ = 2 Gm stat ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ အနီျပင္ထြက္၊ ေခါင္းကိုက္၊
298. Kaypen 125-250, Phenoxymethyl Penicillin Potassium = Penicillin V ပဋိဇီဝေဆး၊ နား အလည္ပိုင္း-အာသီး-လည္ပင္းေရာင္၊ ဆံုဆို႔နာ၊ ေလႁပြန္-အသံႁပြန္ေရာင္၊ (ႏူမိုးနီးယား) ၊ အသက္႐ွဴလမ္း-ဆီးလမ္း-အေရျပားေရာင္၊ (ဆိုင္းနပ္စ္) ၊ ဆစ္ဖလစ္၊ (ဂႏိုရီးယာ) ၊ ေသြးထဲပိုးဝင္၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇး-ႏွလံုး အတြင္းသား-အ႐ိုး-အဆစ္ေရာင္၊ ေလးဘက္နာ၊ ေဒါင့္သန္းေရာဂါ၊ 250-500 mg QID; 12.5 mg/kg QID
299. Kemestin (Clotrimazole Vaginal) ေမြးလမ္းေၾကာင္းမႈိဝင္ျခင္း ထည့္ေဆး၊
300. Ketalar, Ketamine = ေမ့ေဆးထိုးေဆး၊ Anaesthetic Dose = 450-1000 mg IM, 50-350 mg IV; Onset = 3-5 minutes; Duration = 1.5 – 2 hours; Back to baseline = 4-6 hours; Children = 5 mg/kg IM 1.25 mg/kg IV ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ အစားပ်က္၊ အိပ္မက္မက္၊ အသက္႐ွဴခက္၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္၊
301. Ketoconazole 200-400 mg with breakfast ဖန္းဂတ္စ္ မိႈေဆး၊ Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညွင္း၊ Ketoconazole 200 mg daily orally for 1 week or 400 mg as a single oral dose စားေဆးေပးပါ။ တလေက်ာ္ ေပးရင္ အသဲကို ထိခိုက္ႏိုင္တာမို႔ Tinea Versicolor ကလြဲရင္ မေပးေတာ့ပါ။
302. Ketoconazole shampoo 1% or 2% မိႈေဆး၊ ၃ ပါတ္ၾကာေအာင္ လိမ္းပါ။
303. Ketorolac Migraine Emergency treatment (မိုင္ဂရင္း) အေရးေပၚေဆး 60 mg IM အသားေဆး၊
304. Lamivir (Lamivudine 100 mg), Lamidac, Lamivir HBV အသဲေရာင္(ဘီ) ကုသရန္ေဆး၊ ခုခံအား က်ေရာဂါေဆး၊ 100 mg daily ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ႂကြက္သားနာ၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ အအိပ္ပ်က္၊ သရက္႐ြက္ေရာင္၊ ေသြးနီဥနည္း၊
305. Lansoprazole = အူသိမ္အစပိုင္းေလနာ၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ေလနာ၊ အစာလမ္းမွ ေသြးယို၊ 15-30-40 mg OD အစာၿမိဳႁပြန္ေရာင္၊ ရင္ဘတ္ပူ၊ အစာေျခရည္အထက္တက္၊
306. Larpose (Lorazepam) စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊ အိပ္ေဆး၊ Adults: 1-2-3 mg HS; Adults: 1-4 mg daily in divided doses
307. Lasix (Furosemide or Frusemide) = ဆီးသြားေစသည့္ေဆး၊ ကိုယ္ေရာင္-ေသြးတိုးေရာဂါေဆး၊ (20 mg BD and 40-320 mg in 2-3 doses) အေရးေပၚေသြးတိုး က်ရန္။ အေရးေပၚ အဆုပ္ေရာင္ျခင္း၊ Acute pulmonary edema IV ½ or 1 ampoule stat ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ ေရ-ဆားနည္း၊ အစာအိမ္ေအာင့္၊ အစားပ်က္၊ အားယုတ္၊ ႂကြက္သားနာ၊ ေက်ာက္ကပ္ မေကာင္းသူ၊ အသဲမေကာင္းသူ၊ (ေဂါတ္) ေရာဂါရွိသူ၊ (လူးပတ္စ္) ေရာဂါရွိသူ၊ ဆီးခ်ိဳ ရွိသူတို႔အား မေပးရ၊
308. Levocetirizine (Lezen-Cold) = Antihistamine အင္တီ-ဟစ္တမင္းေဆး၊
309. Levofloxacin ပဋိဇီဝေဆး၊
a. 500 mg IV OD = ရက္တို ေက်ာက္ကပ္ႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊
b. 500 mg OD x 5 days = ႐ႈတ္ေထြးေသာ ဂႏိုးရီးယား၊
c. 250 mg BD Orally, 500 mg IV BD x 14 days = ေလႁပြန္-အသက္႐ွဴလမ္း-ေက်ာက္ကပ္-အဆုပ္-ဆီးလမ္း ပိုးဝင္ျခင္းမ်ား၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ တီဘီ၊ အေရျပားနာ၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊
310. Librium (Chlordiazepoxide) 5-10 mg TDS/QID to20-25 mg QID စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊
311. Liquid Paraffin ဝမ္းႏုပ္ေဆးအဆီ၊ Adults: 7.5-15 ml; Children 5 to 12: 5-10 ml; Children 2 to 5: 2.5-5 ml HS with water and if necessary, again in the morning or as required
312. Lithium carbonate, Valproic acid ေၾကာက္စိတ္ bipolar disorders အတြက္ေဆး၊ Lithium (Eskalith, Lithobid), Valproate (Depakene, Depakote), Carbamazepine (Epitol, Tegretol), Lamotrigine (Lamictal) = စိတ္မူတည္ျငိမ္ေစတဲ့၊ အတက္သက္သာေဆး။
313. Logi-Cal 200 ml = ကယ္လ္စီယမ္ဓါတ္ျဖည့္ရန္ေဆး၊
314. Lomefloxacin (HCl) (400 mg Daily Oral) ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ေလႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္း၊
315. Lomotil = (Diphenoxylate HCl + Atropine Sulphate) အူ၏လႈပ္ရွားမႈ ေႏွးေစရန္သည့္ ဝမ္းပိတ္ေဆး၊ Adult 5 mg TDS; Children 0.166 mg/kg
316. Loperamide (HCl), (Imodium) Adult = 4 to 16 mg 24 hourly followed by 2mg/dose after each stool upto max dose of 16mg/day; Paedriatic = (20 kg) 0.05 mg/kg QID အူ၏လႈပ္ရွားမႈ ေႏွးေစသည့္ဝမ္းပိတ္ေဆး၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အေရျပားနီ၊ ပ်ိဳ႕-အန္၊
317. Loracarbef ပဋိဇီဝေဆး၊ (0.4 mg) (Lorabid) 800 mg
318. Lorazepam = စိတ္ပူပင္ျခင္းအတြက္ေဆး၊ (1-10 mg Daily)
319. Lornoxicam = (NSAID) အနာ-အကိုက္ေပ်ာက္ေဆး၊
320. Losartan (K), Cozaar (Angiotensin II blocker) ေသြတိုး၊ ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ျခင္းအတြက္ေဆး၊ 2.5 to 100 mg daily = 50 mg OD and 25-100 mg in 1-2 doses
321. Lotrisone cream/lotion (Clotrimazole and Betamethasone) ဖန္းဂတ္စ္ မိႈေရာဂါ၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္း ထည့္ေဆး၊
322. Lugol's solution (Lugol's iodine) Antiseptic and Disinfectant ပိုးသန္႔ေဆး၊ 10 parts of Potassium iodide, 5 parts of iodine, in 85 parts of water ဓါတ္ခြဲခန္းမွာ ဆိုးေဆး အျဖစ္ သံုးတယ္။ Lysol = disinfection of floors, bathrooms, washbasins, organic waste such as sputum, faeces, urine etc. သလိပ္၊ ဝမ္း၊ ဆီး၊ စသည္တို႔ စြန္႔ျပစ္ျခင္းကို သန္႔ရွင္းရန္။
323. Magnesium Carbonate ေလနာေရာဂါအတြက္ေဆး 1,250 - 1,500 mg
324. Magnesium hydroxide and oxide = အစာအိမ္အက္စစ္ဓါတ္ပ်ယ္ေဆး၊ ဝမ္းခ်ဳပ္လွ်င္လည္း ေပးႏိုင္၊ 200 to 400 mg TDS တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊
325. Magnesium sulfate ဆားခါး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း၊ မက္ဂနီဆီယမ္ နည္းျခင္း၊ Initially 1 to 2 g in 25% or 50% solution is given IM. Subsequently, 1 g is given every 30 minutes 1 to 5 g (2 to 10 mL of 50% solution) daily in divided doses, Children = IM 20 to 40 mg per kg of body weight in a 20% solution အတက္ေရာဂါ-ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါကုေဆး၊
326. Mannitol ဆီးသြားေစသည့္ေဆး၊ = injectable solution, 10%, 20% ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ၿပီး ေရာင္ျခင္း၊
327. Mebendazole = Albendazole သန္ခ်ေဆး၊
328. Meclizine = Acute Periphreral Vertigo Emergency treatment ရုတ္ရက္ အျပင္းအထံ ေခါင္းမူးေရာဂါအတြက္ အေရးေပၚ ေဆး 25 mg 8-12 hourly ေသာက္ေဆး၊
329. Mefenamic Acid; Diclomine HCl = အနာ-အကိုက္-အဖ်ား-အေရာင္ က်ေဆး၊ ကေလးမ်ား ဗိုက္နာျခင္း၊ ရာသီလာစဥ္နာျခင္း 250-500 mg TDS/QID; မေကာင္းက်ိဳး = အစာလမ္း-ဆီးလမ္းအလုပ္ကို ေႏွးေစသည္၊ ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္း၊
330. Mefliam = Mefloquine 250 mg ငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေဆး၊ Adults 1250 mg as a single dose or 750 mg as one dose, then a 500 mg dose 8 hours later; Children 20 to 25 mg/kg as a single dose or two doses; Mefloquine 250 mg salt (228 mg base) stat and weekly 3 weeks before Malaria Prevention
331. Meglitinides (Glinides) ဆီးခ်ိဳစားေဆး၊
332. Menosan = ေသြးဆံုးခ်ိန္ လကၡဏာမ်ားအတြက္ေဆး၊ 1 BD x 12-18 months
333. Meropenem ဝမ္းတြင္း-ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အဆုပ္ထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ မ်ိဳးပြားလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ (500 mg TDS IV) (30 mg/kg BD-TDS IV) ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ Meropenem (Merrem IV) 50 mg/kg
334. Metformin ဆီးခ်ိဳထိန္းေဆး၊ 500 mg BD The maximum recommended daily dose of metformin is 2550 mg in adults and 2000 mg in pediatric patients (10-16 years of age)
335. Methadone (မက္သဒံုး) ဓါတ္ခြဲခမ္းမွာ ထုတ္တဲ့ ဘိန္း။ အနာ-အကိုက္ ေပ်ာက္ေဆး၊ 20 mg QID အလြန္ နာတာကို သက္သာတဲ့ေဆး၊ ေခ်ာင္းဆိုး ေပ်ာက္ေဆးေတြမွာ သံုးတယ္။ ဘိန္းျဖတ္ရာမွာ (မက္သဒုန္း) က အသံုးက်ေပမဲ့ Methamphetamine (မက္သ္မင္ဖက္တမင္း) Cocaine (ကိုကိန္း) ၊ နဲ႔ အရက္ျဖတ္ရာမွာ အသံုးမက်ပါ။ ေသြးကင္ဆာကို ကုရာမွာ သံုးေသးတယ္။ မေကာင္းသတၲိ။ ေသြးခဲမယ္၊ အသက္ရွဴမဝ၊ ဝမ္းခ်ဳပ္၊ ေခြ်းထြက္မ်ား၊ အိုက္တာမခံႏိုင္၊ အားယုတ္၊ သူငယ္အိမ္က်ဥ္း၊ ပ်ိဳ႕၊ ေသြးဖိအားက်၊ အျမင္-အၾကား သူမ်ားနဲ႔ မတူတာေတြ ခံစား၊ ေခါင္းကိုက္၊ အန္၊ ႏွလံုးခုန္ မမွန္၊ အစားပ်က္၊ လူကဝ၊ ဗိုက္နာ၊ ေယာက္်ား ရင္သားထြက္၊ လိင္တံမသန္မာ၊ အာေခါင္ေျခာက္၊ ေခြ်းမ်ား၊ မ်က္ႏွာနီျမန္း၊ ယားယံ၊ ေျခ-လက္ေတြေရာင္၊ စိတ္ဂနာမျငိမ္ျဖစ္၊ မူေျပာင္း၊ မ်က္စိေဝဝါး၊ အိပ္မေပ်ာ္၊ အေရျပား အနီျပင္ထြက္၊ ဆီးသြားရခက္၊ တက္။
336. Methotrexate ကင္ဆာအတြက္ေဆး၊
a. (႐ူမတြိဳက္) အဆစ္နာေပ်ာက္ေဆး၊ = 2.5 mg tablet
b. ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ဘို႔ Methotrexate ထိုးေဆးထိုးေပးတယ္။ ၅-၇ ရက္ေနရင္ ျပန္ေခၚျပီး၊ Misoprostol ေဆးကို (ဗဂ်ိဳင္းနား) ထဲ ထည့္ေပးတယ္။ ၁-၂ ရက္ အတြင္း ပ်က္က်တယ္။ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ေခါင္းကိုက္၊ ပ်ိဳ႕၊ အန္၊ ဝမ္းပ်က္၊ သားအိမ္ေနရာကနာ၊ အားယုတ္၊ ေသြးဆင္း မ်ားတာတို႔ ျဖစ္တယ္။
337. Methscopolamine (Scopolamine) အစာအိမ္ေလနာေဆး၊ တျခားေဆးမ်ားႏွင့္တြဲေပးသည္။ အစာမရွိခ်ိန္ေပးပါ။
338. Methyl Salicylate ေဆးက Wintergreen အပင္ကထုတ္ထားတဲ့ အဆီ။ Aspirin နဲ႔ဆင္တဲ့ နာတာ သက္သာေဆး။ မ်ားသြားရင္ မေကာင္းဘူး။
339. Methyldopa ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္ေသြးတိုးျခင္း၊ 250 mg BD and 500-2000 mg in 2 doses ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ေခါင္းကိုက္၊ အားယုတ္၊ စိတ္က်၊ ႏွာေခါင္းပိတ္၊ အာေခါင္ေျခာက္၊ ဝမ္းပ်က္၊
340. Metoclopramide (HCl) 10-15 mg QID အအန္ေပ်ာက္ေဆး၊ 10-20 mg IV, Migraine (မိုင္ဂရင္း) အေရးေပၚ ေဆး၊ ေသြးေၾကာ-ထိုးေဆး၊
341. Metoprolol = 50 mg OD or 25 mg BD; 100-200 mg BD (ဘီတာ-ဘေလာ့ကား) ႏွလံုး ေသြးေၾကာ က်ဥ္းေရာဂါ၊ ႏွလံုးခုံႏႈန္းမမွန္သည့္ေရာဂါ။ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ။ ေသြးတုိး က်ေစသည္။ (မိုင္ဂရင္း) ေခါင္းကိုက္-ေခါင္းမူးေရာဂါ၊ ေျခလက္တံုအေၾကာက္ေရာဂါ၊
342. Metronidazole (မက္ထရိုႏိုက္ဒေဇာ)
a. (ထ႐ြိဳင္ကိုမိုးနပ္စ္) ႏွင့္ (ဂိုင္ယာဒီယား) ပိုးမ်ားေၾကာင့္ ေမြးလမ္းေၾကာင္း-သားအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ (2 g) တခါထဲ သို႔မဟုတ္ 250 mg three times daily for 7–10 days
b. (ဂိုင္ယာဒီးယား) ပိုးဝင္၍ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ 250 mg TDS x 5 days က်ား-မ ဆီးႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊ 500 mg BD x 7 days
c. Metronidazole vaginal cream (0.75%) ေမြးလမ္းထဲသို႔ တေန႔ ၂ ၾကိမ္ ၅ ရက္ထည့္ပါ။
d. ေလမႀကိဳက္သည့္ပိုး အူမႀကီးေရာင္ျခင္း၊ 500 mg TDS (30 mg/kg/dose) IV တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊ စားေဆး-ထိုးေဆး၊ Adult oral dosage is 7.5 mg/kg every six hours x 7 to 10 days;
e. အူမၾကီးေရာင္ျခင္း၊ 500 mg တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊ စားေဆး-ထိုးေဆး။ အူမၾကီးခြဲစိတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ျပည္တည္ျခင္း၊ Cephalosporin ႏွင့္ တြဲေပးသည္။
f. H pylori infections အစာအိမ္အနာ Clarithromycin and omeprazole ႏွင့္တြဲေပးသည္။
g. ခရီးသြားဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ Metronidazole 250 mg TDS x 5-7 days
h. E histolytica (GE) အစာလမ္း (အူ) ေရာင္ျခင္း၊ (အမီးဘား) ဝမ္းကိုက္၊ 400-800 mg TDS x 5-10 days; Children = 100-400 mg TDS
i. (အမီးဘား) အသဲျပည္တည္ျခင္း၊ 500–750 mg TDS x 5–10 days. Children: 35 to 50 mg/kg/24 hours, divided into three doses, orally for 10 days.
j. တင္ပါးဆံုတြင္းအဂၤါမ်ားပိုးဝင္ျခင္း၊ 500 mg orally BD x 14 days အျခားေဆးႏွင့္ တြဲေပးရသည္၊
k. (အမီးဘား) သြားဖုံးေရာင္၊ 400 mg TDS x 5-7 days
l. ဦးေႏွာက္ ျပည္တည္ျခင္း၊ 7.5 mg/kg orally QID not to exceed 4 grams daily + Penicillin or Cefixime, Cefdinir, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftizoxime, Ceftriaxone
m. ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ အစာအိမ္ေရာင္၊ ပ်ိဳ႕-အန္၊ အစာမေက်၊
343. Mexiletine (HCl) 2.857-5.714 mg/kg TDS Oral ႏွလံုးေရာဂါ (Attack, Stroke) ရျခင္း၊
344. Micafungin (Mycamine) 100 mg
345. Miconazole (ဖန္းဂပ္စ္) ေခၚ မွိဳေရာဂါလိမ္းေဆး၊ = ointment or cream, 2% (nitrate) ; 2% cream or 100-200 mg suppository OD x 3 days ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲထည့္ရန္၊ အားကစားသမား ေျခေထာက္၊ ေပြးအတြက္ေဆး။
346. Miconazole nitrate မိႈေဆး၊ ointment or 2% cream or 100-200 mg suppository ေမြးလမ္းထည့္ေဆး၊ ၃ ည။
347. Mifeprex = RU 486 = Abortion Pill ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ေဆး၊ ကုိယ္ဝန္ ရွိေနတာကို ေသျခာေအာင္ စစ္ျပီးမွ ေပးရတယ္။ ကုိယ္ဝန္ (၇) ပါတ္၊ (၈) ပါတ္၊ တခ်ိဳ႕က (၂၄) ပါတ္အထိပ်က္ေစတယ္။ ပဌမဆံုး Mifepristone ေဆးကို 200 mg ၁ လံုး ေပးတယ္။ အရင္က ၃ လံုး ေပးတယ္။ Misoprostol 800 mcg 4 tablets ကို ပါးစပ္က ျဖစ္ျဖစ္၊ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ထည့္ေဆး ျဖစ္ျဖစ္ ေပးတယ္။ တခ်ိဳ႕က ၁-၂ ရက္ျခာျပီး၊ အိႏၵိယမွာက ၅-၇ ရက္ျခာျပီး၊ FDA Updated regimen နည္းအရ ပဌမေဆး Mifepristone ကို ဗဂ်ိဳင္းနားကေန ေပးရင္၊ ဒုတိယေဆး Misoprostol ကို ၆-၇၂ နာရီမွာ ေပးတယ္။ ပဌမေဆး Mifepristone ကို ပါးစပ္ကကေန ေပးရင္၊ ဒုတိယေဆး Misoprostol ကို ၂၄-၃၆ နာရီမွာေပးတယ္။ ကုိယ္ဝန္ဟာ ၄-၆ နာရီ အတြင္း ပ်က္က်လိမ့္မယ္။ ေသြးဆင္းတာ ၇ ရက္ၾကာႏိုင္တယ္။ ေအာင္ျမင္မႈႏွဳန္း ၉၂-၉၇% ရွိတယ္။
348. Misoprostol (Cytotec®) ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ေဆး။ 800 mcg (4 tablets) (အရင္က 400 micrograms) ကို ပါးစပ္ကျဖစ္ျဖစ္၊ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ထည့္ေဆး ျဖစ္ျဖစ္ ေပးတယ္။
a. Induced abortion ဝ-၁၂ ပါတ္ ကိုယ္ဝန္ ပ်က္ေစရန္ 800mcg vaginally 12-hrly x 3 - Ideally used 48h after Mifepristone 200mg
b. Missed abortion ဝ-၁၂ ပါတ္ ကိုယ္ဝန္ ပ်က္က်ျခင္း ကုရန္ 800mcg vaginal 3-hrly or sublingual 600mcg 3-hourly - Give 2 doses and leave to work for 1-2 weeks (unless heavy bleeding or infection)
c. Incomplete abortion ဝ-၁၂ ပါတ္ တဝက္တပ်က္ ကိုယ္ဝန္ ပ်က္က်ျခင္း 600mcg orally single dose
d. Induced abortion ၁၃-၂၂ ပါတ္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစရန္ 400mcg vaginally 3-hrly x 5 - Use 200mcg only in women with LSCS scar. Ideally used 48h after Mifepristone 200mg
e. Intrauterine fetal death ကေလး သားအိမ္ထဲ ေသေနျခင္း 13-17 wks: 200mcg pv 6-hrly, 18-26 wks: 100mcg pv 6-hrly, 27+ wks: 25-50mcg pv 4-hrly - Reduce doses in women with previous LSCS
f. Induction of labor ကေလး အျမန္ ေမြးေစရန္ 25mcg vaginally 4-hrly or 50 mcg orally 4-hrly or 20mcg Oral solution 2-hrly - Do not use if previous caesarean section
g. Cervical Ripening သားအိမ္အဝ ပြင့္ေစရန္ 400mcg vaginally 3h before procedure - Use for insertion of intrauterine device, surgical termination of pregnancy, dilatation and curettage, hysteroscopy
349. Migarid = မိုင္ဂရင္းေရာဂါ၊ 5-10 mg daily for adults 5 mg daily for children အျခား အမူးေရာဂါ၊ = 10 mg/day in adults and 5 mg/day in children အတက္ေရာဂါ၊ ဝက္႐ူးျပန္ ေရာဂါ၊ = 5 to 20 mg/day in adults and 5 to 10 mg/day in children
350. Milk of magnesia = Magnesium hydroxide အစာအိမ္အက္စစ္ဓါတ္ပ်ယ္ေဆး၊ Adults & children over 12 years = 7.5-15 ml, Children = 2 to 5 ml ဝမ္းေပ်ာ့ေဆး၊ လိပ္ေခါင္း၊
351. Minocycline: Adult 100 mg PO/IV q12-24h; Pediatric 2-4 mg/kg/d divided bid အေရျပားနာ၊ အနာဒဏ္ရာမ်ား၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အ႐ိုးအတြင္းေရာင္ျခင္း၊ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊ သြားအတု-အ႐ိုးတု စသည္တို႔ ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊
352. Mipramine (Tofranil) 150-200 mg (max 300 mg) စိတ္က်ေရာဂါ၊
353. Mirtazapine စိတ္ဓါတ္က်ေနျခင္းအတြက္ေဆးျဖစ္သည္။ အားယုတ္ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း အတြက္လည္း ေပးႏိုင္သည္။
354. Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) = Phenelzine (Nardil) နဲ႔ Tranylcypromine (Parnate) စိတ္က်ေရာဂါေဆး၊
355. Morphine (ေမာ္ဖိန္း) ျပင္းထံေသာအနာ-အကိုက္ေပ်ာက္ေဆး၊ 5-15 mg 4 hourly IM ႏွလံုးေရာဂါ (Attack, Stroke) ရျခင္း၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ ဝမ္းခ်ဳပ္၊ မူး၊ ေဆးစြဲ၊
356. Moxifloxacin လူစုလူေဝးမွရေသာ ႏူမိုးနီးယား၊ 400 mg OD x 10-14 days
357. Muscle relaxants ႂကြက္သား ေျပာ့ေဆး၊ အနာသက္သာေစရန္ေပးသည္။
a. Carisoprodol 250 mg to 350 mg TDS and HS,
b. Chlorzoxazone 500 mg TDS/QID,
c. Cyclobenzaprine 5 mg TDS,
d. Methocarbamol 500 mg 3 QID and 2 QID
358. Nafcillin အ႐ိုးတြင္း ျပည္တည္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ အနာဒဏ္ရာမ်ား၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အ႐ိုးအတြင္းေရာင္ျခင္း၊ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊ သြားအတု-အ႐ိုးတု ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ Adult 1-2 g IV q4h; Pediatric 100-200 mg/kg/d IV divided q4h; Nafcillin 100 mg/kg

Prescription abbreviations ေဆးညႊန္း အတိုေကာက္စာလုံးမ်ား
OD = တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊
BD = bid = တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊
TDS = q8h = တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊
QID = q6h = တေန႔ ၄ ၾကိမ္၊
HS (hora somni) = ညအိပ္ရာဝင္၊
PC (postcibal) = အစာနဲ႔ေသာက္ပါ၊
CM (coming morning) = မနက္အိပ္ရာထ၊
Stat = ခ်က္ခ်င္းေသာက္-ထိုး-သံုးပါ၊
PRN = SOS = လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္၊
IM = ၾကြက္သားထဲထိုးေဆး၊
IV = ေသြးျပန္ေၾကာထဲထိုးေဆး၊
SC = အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး၊

ESL အဂၤလိပ္စာ

ေက်ာင္းစဖြင္ျပီလို႔ေရးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ဘာသင္တဲ့ေက်ာင္းလဲ ဆရာတဲ့။  ေက်ာင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ေရးထားျပီး။ တေယာက္က ေမးဖူးတယ္။ အခုမွ...