Thursday, July 26, 2012

Medicines mostly used (3) အသံုးမ်ား ေဆးဝါးမ်ား (G to I)

246. Gabapentin (Gabata-300) အတက္ေပ်ာက္ေဆး။ 300 TDS (Max. 1800 mg/day)
247. Ganciclovir (Cytovene IV) 10 mg/kg AIDS ရွိေနစဥ္ မ်က္စိအတြင္းေရာင္ျခင္း Retinitis ေဆး၊
248. Gasnil Tablets = Simethicone ေလေဆး၊ အစာမေက်၊ ဗိုက္နာ၊ 80 mg TDS
249. Gatifloxacin 400 mg OD လူစုလူေဝးမွရေသာ ႏူမိုးနီးယား၊
250. Gemcal (Alkem) = Calcetriol + Calcium Carbonate + Zinc ကယ္လ္စီယံနည္းျခင္း၊ အ႐ိုးေျပာ့ ေရာဂါ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ျဖစ္တတ္သည့္ အ႐ိုးအားနည္းေရာဂါ၊
251. Gemifloxacin = Fluoroquinolones ပဋိဇီဝေဆး၊ (Factiv) 320 mg ႏူမိုးနီးယား၊ ေလႁပြန္ေရာင္၊
252. Gentamicin ပဋိဇီဝေဆး၊ ေက်ာက္ကပ္-အသဲ မေကာင္းလ်င္ သတိျဖင့္ ေပးပါ၊
a. Gentamicin 5 mg/kg Gentamicin (1.0 – 2.5 mg/kg TDS IV/IM) (2.5 mg/kg TDS IV/IM) ျပင္းထံေသာ ဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္၊ ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္၊
b. Gentamicin 2 mg/kg TDS + Ampicillin 1-2 Gm QID ဝမ္းဗိုက္ထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ေရာဂါျပင္းလ်င္
c. Gentamicin 1.7 mg/kg 6 or 8 hourly ကေလးမ်ား 2.5 mg/kg BD ေမြးစမွ ၆ လ၊ 2.5 mg/kg TDS ၆ လ မွ ၁ဝ ႏွစ္ 2-2.5 mg/kg TDS ၁ဝ ႏွစ္အထက္ 1.5 mg/kg TDS; (1.0 – 2.5 mg/kg TDS IV/IM) (2.5 mg/kg TDS IV/IM)
d. Gentamycin 1 mg/kg TDS ေမြးစကေလး ပိုးဝင္ျခင္း၊ Neonatal infections Gentamycin 2 mg/kg IV loading dose followed by 1.5 mg/kg TDS သဲေျခအိပ္ေရာင္ျခင္း၊
e. Gentamicin Sulfate Cream 0.1%w/w Folliculitis, Furunculosis အနာ၊ Paronychia ေျခစြယ္ငုတ္၊ အေရျပားနာေတြအတြက္ လိမ္းေဆး။
253. Gentian violet = Methylrosanilinium chloride ဖန္းဂတ္စ္ ႏွင့္ ဗက္တီးရီးယား အတြက္ လိမ္းေဆး၊ ပါးစပ္နာ၊ မွက္ခရုနာ၊ မီးေလာင္နာ၊ အားကစားသမားေျခေထာက္၊ ေပြး၊ မိႈေရာဂါ။
254. Glibenclamide, Glimepiride = ဆီးခ်ိဳအတြက္ေဆး။
255. Glucosamine and Chondroitin = Osteoarthritis အရိုး-အဆစ္နာသက္ေသာေဆး။
256. Glutaraldehyde = ႂကြက္ႏို ့အတြက္လိမ္းေဆး၊ 10% BD x 2 months
257. Glyceryl Trinitrate 0.5 to 1.0 mg ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ (sublingual) 500 micrograms;
258. Gripe Water ကေလးမ်ားဗိုက္နာ၊ ႀကိဳ႕ထိုး၊ ေလတက္၊ ဝမ္းစိမ္း၊
259. Griseofulvin 250–500 mg စားေဆး တေန႔ ၂ ၾကိမ္ပါ ေပးပါ။ Tinea Manuum & Tinea Pedis (Athlete's Foot) အားကစားသမား ေျခေထာက္၊ ဆိုးရင္၊ ျပန္ျဖစ္ရင္။ Griseofulvin Tinea Cruris (Jock Itch) ေပြးတမ်ိဳး၊ Griseofulvin 250–500 mg ကို တရက္ ၂ ၾကိမ္။ ၁-၂ ပါတ္နဲ႔ ေပ်ာက္တယ္။
260. Griseofulvin, Grisactin forte (ဖန္းဂပ္စ္) ေခၚ မိႈ၊ ေပြး ေရာဂါေဆး၊ = capsule or tablet, 125 mg, 250 mg; 500 to 1000 mg daily; Children 10 mg/kg daily အေရျပားျဖစ္လ်င္ ၁-၆ ပါတ္၊ လက္သည္း- ဆံပင္ ျဖစ္လ်င္ ၆ လ ၾကာ ေပးရမည္။
261. Gyne-Lotrimin = Clotrimazole Vaginal Cream ေမြးလမ္းေၾကာင္း ဖန္းဂတ္စ္ေရာဂါ၊
262. Hansaplast, Handyplast တခါသံုး အနာကပ္ပလာစတာေတြက ေဆးမပါဘူး။
263. HbRich = Vitamin B12, Ferric Ammonium Citrate, Folic acid 10-20 ml OD/BD ေသြးအား ေကာင္းေစသည့္ေဆး၊
264. Heparin (Na) and Heparin (Cl) 5,000 IU IV, 20,000-30,000 IU IV Infusion, 5,000 IU TDS S/C ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ႏွလံုး (Attack, Stroke) ရျခင္း၊
265. Hermin Injection (Essential Amino acids) မိခင္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ (အမိုင္ႏိုအက္စစ္) ေခၚ ပ႐ိုတင္းမ်ား၊
266. Hydralazine ေသြးတိုး၊ အစာအိမ္နာ၊ 25 mg BD and 50-300 mg in 2-4 doses PET အေရးေပၚ ေသြးတိုးျခင္း၊ = 5-20 mg IV may repeat after 20 minutes
267. Hydrazide, Hydrochlorothiazide, Aquazide = ဆီးသြားေစသည့္ေဆး၊ ကိုယ္ေရာင္၊ ေသြးတိုး၊ ေက်ာက္ကပ္ ေရာင္ျခင္း၊ စတီ႐ြိဳက္ေၾကာင့္ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးမေရာင္ျခင္း၊ အသည္းေျခာက္၍ ေရာင္ျခင္း၊ = 12.5-25-50 mg OD or BD; 50-200 mg Daily; ကေလး 1-2-3 mg/kg OD/BD, not to exceed 37.5 mg/day in two divided doses
268. Hydrite = Per sachet NaCl 520 mg, Trisodium citrate dihydrate 580 mg, KCl 300 mg, Anhydrous glucose 2.7 g ဓါတ္ဆား 1 tab/200 mL; 2 tab/200 mL
269. Hydrochlorothiazide ဆီးသြားေစသည့္ေဆး၊ = 25 mg ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ေရာဂါ၊
270. Hydrocortisone Sodium Succinate, Solu-Cortef (ေကာ္တီကို-စတီ႐ြိဳက္) ေဆး၊ (ေရွာ့ခ္) ျဖစ္လ်င္ အေရးေပၚ ေပးရသည္။ ၁ဝဝ မီလီဂရမ္ကို ေသြးျပန္ေၾကာထဲထိုးေပးရသည္၊
271. Hydrogen Peroxide 3-6% = Disinfectant, Antiseptic ပိုးသတ္ေဆး၊ အနာကို သန္႔ရွင္းရန္၊ ပါးစပ္ ေဆးရန္၊ ဆီးအိမ္သန္႔ေပးျခင္း၊ ပ်က္စီးေနေသာ တစ္ရွဴး၊ သို႔ေသာ္ ေကာင္းေနသည့္ အေရျပားအားမသံုးရ။
272. Hydrogen peroxide ေဆးရည္လိမ္းႏိုင္တယ္။ Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညွင္း၊
273. Hydroxyquinoline sulphate = အနာေဆးရန္၊ ပါးစပ္ငံုရန္၊ အေရျပားသန္႔ရန္။
274. Hydroxyzine = Antihistamine ယားတာအတြက္ေပးရင္ 25 mg တေန႔ ၃-၄ ၾကိမ္ေပးႏိုင္တယ္။ စိတ္ျငိမ္ေစခ်င္ရင္၊ အိပ္ေစခ်င္ရင္ 50 to 100 mg တေန႔ ၄ ၾကိမ္အထိ ေပးတယ္။ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးမ်ား = ေခါင္မူး၊ အိပ္ခ်င္၊ မ်က္စိဝါး၊ အာေခါင္ေျခာက္၊ ေခါင္းကိုက္၊ မ်က္လံုး-ေမး-လွ်ာ-လည္ပင္း ၾကြက္သားေတြ လႈတ္ျခင္း၊ လက္တံု၊ စိတ္မရွင္း၊ တက္ျခင္း။ Acute Periphreral Vertigo ရုတ္ရက္ အျပင္းအထံ ေခါင္းမူးေရာဂါ အေရးေပၚေဆး 25-50 mg 6 hourly ေသာက္ေဆး၊
275. Hyoscine (Butylbromide) အစာအိမ္-အူ-သားအိမ္-ဆီးလမ္းေၾကာင္း-သည္းေျခလမ္းတို႔နာျခင္း။ ရာသီဆင္းခ်ိန္နာျခင္း၊ အိပ္ရာထဲ ဆီးသြားျခင္း။ ခရီးသြားစဥ္အန္ျခင္း၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = မ်က္စိ အျမင္ ထိႏိုင္၊ အာေခါင္ေျခာက္မည္၊ ဆီးအိမ္တင္းႏိုင္၊ Oral 10-20 mg 3-5 times daily. IM/IV 20-40 mg 3-5 times daily
276. Iazepam (Valium) 5-15 mg (Max 30 mg) စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျခင္း၊
277. Ibuprofen, Ibugesic (NSAIDs) ေဆးအုပ္စု။ 200-400-800 mg TDS/QID လစဥ္ရာသီလာစဥ္ နာျခင္း၊ နာျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သာမန္အကိုက္၊ အဖ်ား၊ ကေလး၊ ၆လ မွ ၁၂ ႏွစ္၊ ၅-၁ဝ မီလီဂရမ္/ေကဂ်ီ၊ အမ်ားဆံုး ၃႕၂ ဂရမ္၊ ၁ဝ ရက္ထက္ မေက်ာ္ေစရ၊ အစာႏွင့္တြဲေပးပါ။ ဆိုးက်ိဳးမ်ား = အနီေရာင္အင္ျပင္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းမူး၊ နားထဲကအသံထြက္၊ အိပ္ခ်င္၊ ဗိုက္နာ၊ ပ်ဴိ႕၊ ဝမ္းပ်က္၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူအနာ။
278. Idoquinol 650 mg TDS x 21 days followed by Chloroquine 500 mg daily x 14 days အမီးဘားပိုးေၾကာင့္ အသဲျပည္တည္ျခင္း၊
279. Imferon Injection (50mg of elemental iron/ml) သံဓါတ္တိုးေစရန္ ထိုးေဆး၊
280. Imidazoles or Ciclopirox ေဆးလိမ္းပါ။ Tinea Manuum & Tinea Pedis (Athlete's Foot) အားကစားသမား ေျခေထာက္၊
281. Imipenem (Primaxin IV) 50 mg/kg ႏူမိုနီးယား၊ ႏွလံုးအတြင္းသား-အသက္႐ွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ျပည္တည္နာ၊ ေမ့ေဆးေပးစဥ္ အစာေျခအရည္ နည္းေစရန္၊ အ႐ိုးအဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ ေယာက္်ားဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္း၊ (125-500 mg DB-TDS IM/IV) (15 mg/kg TDS IV Infusion)
282. Imipramine 10-150 mg ေခါင္းကိုက္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 50-100 mg HS ညအခ်ိန္ ဆီးသြားျခင္း၊
283. Indapamide = Natrilix SR 2.5 mg OD and 2.5-5 mg OD အေရာင္ေလွ်ာ့ေစသည့္ ေသြးတိုးက် ေဆး၊ 0.25 mg once as single dose in morning
284. Inderal = Propranolol (ဘီတာ-ဘေလာ့ကား)
285. Indomethacin (Indocin) = 25-50 mg BD/TDS/QID အနာ-အကိုက္-အေရာင္ေဆး၊ နာျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Trauma, Rheumatic, TB, Gout; 75-150 mg daily ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မိုင္ဂရင္း၊
286. Insulin, Sulfonylurea injection and Suspension ဆီးခ်ိဳအတြက္ေဆး၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ေဆးထိုးသည့္ ေနရာ နီ-ေရာင္-ယား၊ ကိုယ္ေရာင္၊ အလာဂ်ီရ၊
287. Intraconazole မိႈေရာဂါအတြက္ေဆး။
a. Vaginal Yeast infections (Thrush) 200 mg BD;
b. Shin fungus infection = 200 mg OD x 7 days;
c. Infections of nails – 200 mg OD x 3 months;
d. Candidia infections of mouth, throat and oesophagus = 100 mg OD x 15 days;
288. Iodine = bactericidal, fungicidal, tuberculocidal, virucidal, and sporicidal; Iodine ကုိ Alcohol ႏွင့္ေရာ၍ 2% ကို ခြဲစိတ္ျခင္း မျပဳမီ သံုးသည္။ Povidine သည္ ေရႏွင့္စပ္ထားေသာ Iodine 10% ျဖစ္ၿပီး ပိုေကာင္းသည္။
289. Iodochlorhydroxyquinoline မိႈ Fungus ကို ႏိုင္တဲ့ေဆး။
290. Ipratropium bromide ပန္းနာႏွင့္ အသက္႐ွဴလမ္းပိတ္ေရာဂါေဆး၊ = inhalation (aerosol)
291. Isoniazid (INH) = တီဘီေဆး၊ အျခားေဆးႏွင့္တြဲေပးရသည္၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အန္-ပ်ိဳ႕၊ အလာဂ်ီရ၊ မ်က္စိအားနည္း၊ အသံထိခိုက္၊ ေသြးထိခိုက္၊ Fixed-dose Combinations of Drugs for TB by WHO = တီဘီ ကုသရန္ ေဆးအတြဲမ်ား၊
a. INH + Rifampicin 150 mg + 300 mg OD, 75 mg + 150 Mg OD, 30 mg + 60 mg OD;
b. INH + Rifampicin 150 mg + 150 mg 3 times weekly;
c. INH + Rifampicin 60 mg + 60 mg 3 times weekly;
d. INH + Ethambutol 150 mg + 400 mg OD;
e. INH + Thioacetazone 100 mg + 50 mg OD;
f. INH + Thioacetazone 300 mg + 150 mg OD;
g. INH + Rifampicin + Pyrazinamide 75 mg + 150 mg + 400 mg OD;
h. INH + Rifampicin + Pyrazinamide 30 mg + 60 mg + 150 mg OD;
i. INH + Rifampicin + Pyrazinamide 150 mg + 150 mg + 500 mg 3 times weekly;
j. INH + Rifampicin + Pyrazinamide + Ethambutol 75 mg + 150 mg + 400 mg + 275 mg OD;
292. Isopropanol Antiseptic ကို ေဆး႐ံု-ေဆးခန္းသံုး Surgical alcohol ဟု ေခၚသည္။ ေဆးမထိုးမီ အေရျပားကို သန္႔ရွင္း ေပးႏိုင္သည္။
293. Isosorbide (Dinitrate) ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ။ 20-40 mg BD/TDS Orally/Sunlingual ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အသားနီ၊ မူးေဝ၊ ေခါင္းကိုက္၊
294. Itrabene (Itraconazole) = Fungal Infections (Candida Infections, Dermatophytosis, Fingernail, Toenail, Oral Thrush, Vaginal Yeast Infections) 1 BD မိႈေရာဂါေဆး၊
295. Itraconazole (Sporanox) မိႈအတြက္စားေဆးကို 200-400 mg တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊ ၂ ခါခြဲေသာက္လဲ ရတယ္။ ျဖစ္ခဲ့တာ ၾကာၾကာသလို ေသာက္ရမယ္။ ဥပမာ ၆ ပါတ္။ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးေတြက ဝမ္းေလွ်ာ-ဝမ္းခ်ဳပ္၊ ေလထ၊ ေခါင္းကိုက္၊ မူး၊ ယား၊ အစာမေက်၊ ပါးစပ္နာ၊ သြးဖံုး ေသြးယို၊ ေခြ်းထြက္၊ ၾကြက္သားနာ၊ အတူေနျခင္စိတ္နည္း၊ စိတ္က်၊ ႏွာေစး၊ အိပ္မက္မက္။
a. Infections of nails လက္သည္း-ေျခသည္းမိႈ၊ Itraconazole 200 mg daily ၁-၁၂ ပါတ္၊ Terbinafine 250 mg daily ၁ လ၊ Griseofulvin က အေရျပားမွာ ျဖစ္တဲ့ မိႈေရာဂါ ေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး။
b. Tinea Corporis or Tinea Circinata (Ringworm) ေပြး၊ Itraconazole 200 mg daily or Terbinafine 250 mg daily နဲ႔လဲ ရတယ္။
c. Tinea Cruris (Jock Itch) ေပြးတမ်ိဳး၊ Itraconazole 200 mg daily for 2 weeks or 400 mg daily for 1 week or Terbinafine 250 mg daily for 2–4 weeks လဲရတယ္။
d. Tinea Manuum & Tinea Pedis (Athlete's Foot) အားကစားသမား ေျခေထာက္၊ Intraconazole မိႈေရာဂါအတြက္ေဆး။
e. Vaginal Yeast infections (Thrush) ေမြးလမ္းမိႈ 200 mg BD;
f. Candidia infections of mouth, throat and oesophagus ပါးစပ္၊ အစာျမိဳႁပြန္မိႈ 100 mg OD x 15 days; 200-400 mg တရက္ျခား ၇ ရက္ေသာက္ပါ။
296. Ivermectin 200 μg/kg stat and repeat after 6 months Filariasis ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ၊ = scored tablet, 3 mg, 6 mg;

Prescription abbreviations ေဆးညႊန္း အတိုေကာက္စာလုံးမ်ား
OD = တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊
BD = bid = တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊
TDS = q8h = တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊
QID = q6h = တေန႔ ၄ ၾကိမ္၊
HS (hora somni) = ညအိပ္ရာဝင္၊
PC (postcibal) = အစာနဲ႔ေသာက္ပါ၊
CM (coming morning) = မနက္အိပ္ရာထ၊
Stat = ခ်က္ခ်င္းေသာက္-ထိုး-သံုးပါ၊
PRN = SOS = လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္၊
IM = ၾကြက္သားထဲထိုးေဆး၊
IV = ေသြးျပန္ေၾကာထဲထိုးေဆး၊
SC = အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး၊

ESL အဂၤလိပ္စာ

ေက်ာင္းစဖြင္ျပီလို႔ေရးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ဘာသင္တဲ့ေက်ာင္းလဲ ဆရာတဲ့။  ေက်ာင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ေရးထားျပီး။ တေယာက္က ေမးဖူးတယ္။ အခုမွ...