Thursday, July 26, 2012

Medicines mostly used (1) အသံုးမ်ား ေဆးဝါးမ်ား (A to D)

1. Acamprosate Campral® ကို အရက္ျဖတ္ရာမွာသံုးသည္။ 666 mg TDS
2. Acebutolol = (ဘီတာ-ဘေလာ့ကား) အုပ္စုဝင္ေဆး၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ 200-1,200 mg OD/BD; Children = 20 mg BD/TDS
3. Acetylsalicylic acid, Aspirin, Barbiturate, Buspro, Sodium Salicylate, NSAID (စတီ႐ြိဳက္) မပါသည့္ အနာ-အကိုက္-အဖ်ား-အေရာင္ က်ေဆးအုပ္စု၊ (႐ူမက္တစ္) ေလးဘက္နာေရာဂါ၊ ေသြးခဲၿပီး ေသြးေၾကာ ပိတ္ျခင္းအတြက္လည္း ေပးသည္။ Adults 325-500-650-1000 mg TDS/QID, Children 160-240-320-325-480 mg QID
4. Achromycin = Tetracycline ပိုးမ်ားစြာကို ႏိုင္သည့္ ပဋိဇီဝေဆး၊
5. Aciloc = Ranitidine = Histamine-2 blockers ေလနာေဆး၊
6. Acivir DT, Acyclovir, Cyclovir, Aciclovir, Acyclovir ေရယံုေဆး၊ 1000 mg; 15 mg/kg ေရယံု၊
7. Acne Lotion 10 (Alcohol and Sulfur), Acnesol ဝက္ၿခံ၊ အေရျပားအဆီျပန္ျခင္း လိမ္းေဆး၊
8. Acyclovir (ဗိုင္းရပ္စ္) ေဆး၊ Shingles, Herpes ေရယံုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Genital herpes လိင္လမ္း-ေရယံု၊ Cold sores (အက္ဖ္သပ္စ္-အာလ္ဆာ) ပါးစပ္နာ၊ Chicken pox ေရေက်ာက္၊
a. 30 mg/kg ဦးေႏွာက္-အာရံုေၾကာေရယံု၊
b. 800 mg TDS (HIV) ရွိသူေရယံု၊
c. 800 mg TDS or 200 mg 5 times/day x 7-10 days ေမြးလမ္းေရယံု၊
d. 200-800 mg x 5 times/day x 7-14 days ေရယံုေၾကာင့္ မ်က္ၾကည္လႊာ ေရာင္ျခင္း၊
e. 400 mg 3 times/day (အက္ဖ္သပ္စ္-အာလ္ဆာ) ပါးစပ္နာ၊
f. ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕၊ အန္၊ ဝမ္းခ်ဳပ္၊
9. Acriflavine ေဆးဝါရည္။ အနာထဲ ထည့္ေဆး။ အဝတ္အစားေတြကို ဝါေစတယ္။ မ်က္စိထဲ မဝင္ေစရ။
10. Adefovir, Dipivoxil Tablets (Adfovir) လူႀကီးမ်ားအတြက္ အသဲေရာင္-အသားဝါ(ဘီ) ေရာဂါေဆး၊
11. Adelphane (Reserpine + Dihydrallazine) ေသြးတိုး၊ Up to 500 mcg x 2 weeks and reduced to 250 mcg daily ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း၊ အားယုတ္ျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်၊ ေခါင္းကိုက္၊
12. Adelphine-Esidrex ဆီးသြားေစသည့္ေဆးႏွင့္ ေရာထားေသာ ေသြးတိုးက်ေဆး၊
13. Adrenalin (Epinephrine) (အနာဖလက္တစ္-ေရွာ့ခ္) အတြက္ အသက္ကယ္ထိုးေဆး၊ (အလာဂ်ီ) ရျခင္း၊ ပန္းနာ၊ ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးခုန္ရပ္ျခင္း၊ မ်က္စိ ေရတိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေလႁပြန္က်ဥ္းျခင္း၊ ထံုေဆးေပးစဥ္ ေသြးထြက္ နည္းေစရန္ ေရာထိုးႏိုင္သည္၊ (0.01 mg/kg) 1 to 10 mg IV-S/C 1:10,000 solutin may be repeated at 5 min interval ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အန္၊ မူးေဝ၊ ေခြ်းထြက္၊ အစာအိမ္မေကာင္း၊ ဂနာမၿငိမ္၊ ရင္တံု၊
14. AKT 4 = (1 capsule of Rifampicin 450 mg, 2 tablets of Pyrazinamide 750 mg and 1 tablet of Ethambutol 800 mg plus Isoniazid (INH) 300 mg) ၄ မ်ိဳးတြဲ တီဘီေဆး
15. Albendazole, Albenza, Albazole, Albendol, Albex, Mebendazole သန္ခ်ေဆးမ်ား၊
a. Filariasis: Albendazole 400 mg stat + Ivermectin 200 μg/kg; 400 mg BD x 3 weeks ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ၊ တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၃ ပါတ္။
b. Giardiasis: Albendazole 400 mg daily x 5 days (ဂိုင္ယာဒီးယား) ပိုးဝင္၍ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊ ၅ ရက္။
c. Hookworm (Ankylostomiasis) : Albendazole 400 mg BD x 3 consecutive days + Ferrous sulfate 200 mg TDS x 3 months ခ်ိတ္သန္ေကာင္၊ တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၃ ရက္ဆက္တိုက္။
d. Neurocysticercosis: Albendazole 400 mg BD for Children 15 mg/kg BD x 8-30 days အာ႐ံုေၾကာစနစ္ထဲေရာက္သည့္ သန္ေကာင္၊ တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၈-၃ဝ ရက္။
e. Pinworms (Enterobius vermicularis) : Albendazole Adult and above 2 years = 400 mg HS Children above 2 years = 200 mg HS often repeated after 2 weeks; Children below 2 years ½ dose စအိုယားေစသည့္ ပင္အပ္ပံု သန္ေကာင္၊ ညအိပ္ရာဝင္ ၁ ၾကိမ္။ ၂ ပါတ္ေနရင္ ေနာက္တခါထပ္ေသာက္။
f. Roundworm: Albendazole 400 mg stat or for 2-3 days; Children below 2 years ½ dose သန္လံုးေကာင္၊ တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊ ၂-၃ ရက္။
g. Threadworm (Seat worm, Strongyloides) : Albendazole Adult = 400 mg OD/BD x 3 days; Children below 2 years ½ dose အေရျပားက တဆင့္ ဝင္သည့္ သန္ေကာင္၊ ညအိပ္ရာဝင္ ၁ ၾကိမ္၊ ၃ ရက္။
h. Tapeworm (Echinococcosis, Hydatid disease, Hydatid cyst) : Albendazole Adults and children 400 mg BD PC x 28 days repeat in 14 days တိပ္ျပားပံု သန္ေကာင္၊ တေန႔ (အစာနဲ႔) ၂ ၾကိမ္၊ ၁၄ ရက္။
i. Whipworm (Trichuriasis) : Albendazole Adult and above 2 years = 400 mg tablet BD or HS x 3 consecutive days; Children below 2 years ½ dose က်ာပြတ္ႏွင့္တူေသာ ဝမ္းပ်က္ေစသည့္ သန္ေကာင္၊ ညအိပ္ရာဝင္ ၁ ၾကိမ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၃ ရက္။
j. ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ ဆံပင္ႂကြတ္၊ အစာအိမ္ေအာင့္၊ ကိုယ္ဝန္ရွိေနစဥ္ မေပးသင့္၊
16. Alconefrin, Phenylephrine Nasal Drops ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းအတြက္ ထည့္ေဆး၊
17. Aldactone = Spironolactone, Potassium-sparing Diuretics ပိုတက္စီယမ္ မေလွ်ာ့နည္းေစသည့္ ဆီးသြား ေစသည့္ေဆး၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေရာဂါအတြက္သံုးသည္။ 25-100-400 mg
18. Alerid Cold Tablets (Cetirizine dihydrochloride 5 mg + Phenylpropanolamine 25 mg + Paracetamol 500 mg) (အင္တီဟစ္တမင္း) အုပ္စုဝင္ေဆး၊ အေအးမိျခင္း၊ ဆိုင္းနပ္စ္၊ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုး၊ Adult = 1 BD; Children = ½ of adult dose ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ေခါင္းကိုက္၊ အာေခါင္ေျခာက္၊ အိပ္ခ်င္၊ အစာအိမ္ေအာင့္၊
19. Alfacalcidiol (Calciferol) 1.4 ug/kg daily ဗီတာမင္(ဒီ)၊ အ႐ိုးႀကီးထြားေစရန္၊
20. Alfit = (Protein Hydrolysate + Vitamin B 1 + B 2 + B 6 + Niacinamide + Iron Choline Citrate + Magnesium Chloride) ေသြးအားေကာင္းရန္ႏွင့္ ဗီတာမင္မ်ား၊
21. Allegra = H1-receptor antagonist အလာဂ်ီရျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ တေန႔ ၁ ျပား၊
22. Allopurinol, Zyloprim, Zyloric (ေဂါက္)၊ အဆစ္နာ။ Initially 100-200-300-600 mg daily; Maintain 200-600; 15 mg/kg OD
23. Alpha-Glucosidase inhibitors (Acarbose, Miglitol, Voglibose) ဆီးခ်ိဳစားေဆး၊
24. Alpink-Z = (Ferrous Sulphate + Folic acid + Vitamin B12 + Elemental Zinc) ဇင့္ (သြတ္ဓါတ္) ပါေသာ ေသြးအားေကာင္းေစရန္ေဆး၊
25. Alprazolam, Altrex, Xanax, Alprest-0.25, Alzolam, Praxal, Zolan, Alprocontin စိတ္ပူပန္ျခင္း၊ Anxiety သက္သာေစရန္ေဆး၊ 0.25 mg BD or TDS; 0.5 mg every 3 days; တေန႔လ်င္ 4 mg ထက္ပိုမေပးရ၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = စိတ္ထိုင္းမႈိင္း၊ ေသြးဖိအားက်၊ ဝမ္းပ်က္၊ မွတ္ဥာဏ္ေလွ်ာ့၊
26. Alteplase 0.75 mg/kg ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ (Attack, Stroke) ရျခင္း၊
27. Aluminium Hydroxide and Oxide, Magnesium Trisilicate 250-1500 mg အက္စစ္ ဓါတ္ပ်ယ္ေဆး၊ တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊
28. Aluminum subacetate ေဆးရည္ထဲမွာ မိနစ္ ၂ဝ တေန႔ ၂ ၾကိမ္ စိမ္ပါ။ Tinea Manuum & Tinea Pedis (Athlete's Foot) အားကစားသမား ေျခေထာက္၊
29. Amcold syrup (Cetirizine hydrochloride 5 mg + Ambroxol hydrochloride 60 mg) 5-10 ml OD or BD အေအးမိျခင္း၊ အလာဂ်ီ၊
30. Amicip, Amikacin sulphate = 15 mg/kg ပဋိဇီဝေဆး၊ ႏွလံုးအတြင္းသား-ဦးေႏွာက္ေျမႇး-သည္းေျခအိတ္-ေမြးလမ္း-အ႐ိုး-အဆစ္-ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ မီးေလာင္နာ၊ 5 mg/kg BD IV/IM; 15 mg/kg/day in 2 or 3 equally divided doses every 8 or 12 hours. Maximum daily dose 500 mg TDS ျပင္းထံေသာ ပိုးဝင္ျခင္းမ်ား၊ ေမြးစကေလးပိုးဝင္ျခင္း၊ = 10 mg/kg followed by 7.5 mg/kg BD ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္ မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ Amikacin (5 mg/kg BD IV/IM) (7.5 mg/kg BD IV) ႏွလံုးအလုပ္ မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇး-အသက္႐ွဴလမ္း-ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ Amikacin 15 mg/kg ေသြးျပန္ေၾကာ ေရာင္ျခင္း၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္၊ ေခါင္းကိုက္၊ နားထိခိုက္၊
31. Amiloride (hydrochloride) ဆီးသြားေစသည့္ေဆး၊ = 5-10 mg tablet daily
32. Aminophylline, Theophylline, Etophylate အသက္႐ွဴလမ္းက်ဥ္းျခင္း၊ ပန္းနာ၊ ထိုးေဆး-စားေဆး၊ 250-500 mg (4-5 mg/kg) IV slowly, 100-300 mg TDS/QID Orally ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ဗိုက္ေအာင့္၊ အအိပ္ပ်က္၊
33. Amitriptyline (HCl), Nortriptyline, Desipramine: စိတ္က်ေရာဂါ၊ နာတာရွည္နာက်င္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 25-50 mg HS and 10-150 mg HS; 0.285-0.429 mg/kg QID IM; Amitriptyline 150-250 mg (max 300 mg) ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အိပ္ခ်င္၊ ဝမ္းခ်ဳပ္၊ ေသြးဖိအားက်၊ အာေခါင္ေျခာက္၊ အေလးခ်ိန္တက္၊ မ်က္စိၾကည့္မေကာင္း၊
34. Amlodipine (Besylate), Norvasc (Calcium channel-blocking agent) ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း၊ ေသြးတိုး၊ 2.5- 5-10 mg QID; Maximum dose: 10 mg/24hr;
35. Amodiaquine ငွက္ဖ်ားေရာဂါေဆး၊ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲေပးရသည္။
36. Amphotericin B = Antifungal Drugs မိႈအတြက္ေဆး၊ 0.3 to 0.7 mg/kg/day; Cryptococcal meningitis ဆိုးဝါးေသာမိႈပိုးအတြက္ 1–1.5 mg/kg daily; ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း Flucytosine ႏွင့္ တြဲေပးသည္။ 40-80-100 mg QID
37. Ampicillin ပနယ္စလင္အုပ္စုဝင္ ပဋိဇီဝေဆး၊ Penicillin ႏွင့္ သတၱိတူေသာ္လည္း Gram-negative bacteria တို႔အား ပိုမိုထိေရာက္သည္။ Pneumonia, Meningitis, Bacteremia, or Endocarditis ျဖစ္လွ်င္ IV ေပးပါ။ ေရာဂါလကၡဏာ ေပ်ာက္သြားေစကာမူ ေဆးပါတ္လည္ေအာင္ ေပးရမည္။ အစာႏွင့္ နီးသည္ ျဖစ္ေစ ေဝးသည္ ျဖစ္ေစ ေပးႏိုင္သည္။
a. Ampicillin 250-500 mg TDS or 500 mg BD or 750 mg BD x 7-14 days; ကေလး 125-250 mg TDS အစာလမ္း (အူ) ေရာင္ျခင္း၊ (500-1,000 mg QID IV/IM) ; Children ½ of the adult dose x 7-14 days နားအလည္ပိုင္း (အင္ဖက္ရွင္)၊ (ဆိုင္းနပ္စ္)၊ ဆီးလမ္း-ေက်ာက္ကပ္-ႏွလံုးသား-အာသီး-ေလႁပြန္-သည္းေျခလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲ ပိုးေရာက္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊
b. Ampicillin 500 mg QID x 7-10 days ႏူမိုးနီးယား၊ ေဒါင့္သန္းေရာဂါ၊
c. Ampicillin 1 Gm x 10-14 days followed by Omeprazole 20 mg or Rabeparzole 20 mg, Lansoprazole 15-30 mg, Pantoprazole 40 mg 30 minutes before meals OD (or) Ranitidine and Nizatidine 300 mg, Famotidine 40 mg and Cimetidine 800 mg HS x 4-8 weeks အကိုက္အခဲေပ်ာက္ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အစာအိမ္ ေလနာ၊
d. Ampicillin 3 Gm BD/TDS သြားပိုးဝင္၍ ျပည္တည္ျခင္း၊ သြားမႏုတ္မီ ၁ နာရီ။ ျပင္းထံေသာ အသက္႐ွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊
e. Ampicillin 2 Gm IV QID အသက္႐ွဴလမ္း ေအာက္ပိုင္း ေရာင္ျခင္း၊
f. Ampicillin + Gentamicin 3-week course of IV (မင္နင္ဂ်ဳိက္တစ္) ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္၊
g. Ampicillin 1 Gm QID + Gentamycin 1 mg/kg TDS IV x 21 days ေက်ာက္ကပ္ႁပြန္ ေရာင္ျခင္း၊
h. Ampicillin 1-2 Gm QID + Gentamycin 2 mg/kg TDS + Metronidazole 500 mg IV TDS ဝမ္းတြင္းေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊
i. Ampicillin 500 mg IV QID or Ciprofloxacin 250 mg IV BD ခြဲစိတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ သဲေျခအိတ္ ေရာင္ျခင္း၊
j. Ampicillin 2 Gm + 1 Gm of Probenecid ႏွင့္တြဲေပးပါ၊ (ဂႏိုးရီးယား)၊
k. Ampicillin 1 Gm QID + Gentamycin 1 mg/kg TDS IV x 21 days အ႐ိုးအတြင္းေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ ေမြးလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊
l. Ampicillin 1-2 Gm QID x 2 weeks (500-1,000 mg QID IV/IM) (18.75 mg/kg QID Oral/IV/IM) တိုက္ဖြိဳက္၊
m. Methotrexate, Sulfa drugs, Tetracycline ကိုယ္ဝန္တားေဆးတို႔ႏွင့္ တြဲမေပးသင့္။
n. ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ဝမ္းပ်က္၊ ေခါင္းမူး၊ ရင္ဘတ္ပူ၊ အိပ္မရ၊ ပ်ဴိ႕၊ ယား၊ အန္၊ ဗိုက္နာ၊ အင္ျပင္ထြက္။ အသက္႐ွဴခက္၊ မ်က္ႏွာ-ႏႈပ္ခမ္း-လွ်ာ-လည္ပင္းေရာင္၊ ကိုယ္ပူ၊ ခ်မ္းတံု၊ မူးေဝ၊ ယားယံ၊ အိပ္မေပ်ာ္၊ စိတ္မၾကည္၊ ဗိုက္ေအာင့္၊ ေသြးယို၊ ဆီးနည္း၊ တက္ျခင္း၊ ေမြးလမ္းမွ အျဖဴဆင္းျခင္း၊ မွက္ခ႐ု၊
38. Analgin, Analgesin, Dipyrone = NSAID အနာ-အကိုက္-အဖ်ားသက္ေသာေဆး၊ 500-1000 mg QID Orally, 0.8 to 1.6 g IM/IV ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = (ေရွာ့ခ္)၊ အေရျပားနီ၊ ေသြးဖိအားက်၊ ဆီးနီ၊
39. Angizem, Diltiazem (HCl) ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း၍ ရင္ဘတ္နာျခင္း၊ 60-120-360 mg BD; 30-60 mg TDS; Maximum dose: 480 mg/day
40. Anidulafungin (Eraxis) ျပင္းထံေသာ မိႈေရာဂါေဆး၊ ပဌမေန႔ 200 mg ထို႔ေနာက္ 100 mg daily
41. Antacids ေလနာေရာဂါ ေဆးမ်ား၊ အစာအိမ္ အက္စစ္ဓါတ္ပ်ယ္ေဆးမ်ား၊ Aluminum carbonate, Aluminum hydroxide, Calcium carbonate, Calcium phosphate, Magnesium aluminosilicate, Magnesium carbonate, Magnesium glycinate, Magnesium hydroxide, Magnesium oxide, Magnesium trisilicate, Sodium bicarbonate
42. Anti-Emetics အအန္ေပ်ာက္ေဆးမ်ား
a. Antihistamines (Cyclizine, Cinnarizine, Meclozine Hydrochloride, Promethazine) (အင္တီဟစ္တမင္း) ေခၚ (အာလာဂ်ီ) ျဖစ္ျခင္းအတြက္ အသံုးမ်ားသည့္ ေဆးမ်ား၊
b. Phenothiazines (Prochlorperazine, Trifluoperazine, Levomepromazine) စိတ္ျငိမ္ေဆး၊ အလြန္အန္ျခင္း၊ ၾကိဳ႕ထိုးျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ပါးစပ္ကသာမက စအိုကလည္း ေပးႏိုင္သည္။
c. Metoclopramide အစာအိမ္ထဲကအစာကို ျမန္ျမန္ေအာက္သို႔ ပို႔ေပးသည့္အတြက္ အစာတင္းေန၍ အန္ခ်င္သည္ကို သက္သာေစသည္။ စားေဆး၊ ထိုးေဆး၊ စအိုက ေပးႏိုင္သည္။
d. Meclizine = Antivert (12.5 mg – 25 mg – 50 mg), Dramamine, Gravol, Gravamin, and Vertirosan တို႔အစား meclizine ကိုေပးႏိုင္သည္။ ထိေရာက္မႈတူျပီး မေကာင္းက်ိဳးနဲသည္။ Emesafene = meclizine 1/3 + pyridoxine 2/3
e. Domperidone အစာစားျပီး အန္ခ်င္သည့္ ေရာဂါအတြက္ ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕က မိခင္ႏို႔ထြက္ မ်ားေစရန္ သံုးေသာ္လည္း မသံုးရန္အၾကံျပဳထားသည္။
f. Serotonin antagonists (5HT3) (Dolasteron, Granisetron, Ondansetron) စားေဆး၊ ကပ္ေဆး၊ ထိုးေဆး၊ ကင္ဆာ အတြက္ေပးရသည့္ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အန္ခ်င္စိတ္ကို သက္သာေစသည္။
g. Dexamethasone စတီရြိဳက္ေဆး၊ ေရာင္ျခင္း-နီျမန္းျခင္း၊ အလာဂ်ီျဖစ္ျခင္း၊ ပန္းနာ၊ ကင္ဆာတို႔အတြက္ သံုးသည့္ေဆး။
h. Hyoscine hydrobromide (Scopolamine hydrobromide) အသက္ရွဴလမ္းမွ ထြက္သည့္ စစ္ထုတ္ရည္အား တားသည့္ ထိုးေဆး၊ ေမ့ေဆးေပး၍ ခြဲစိတ္အျပီးပန္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ေပးသည္။ ခြဲစိတ္ျခင္း မျပဳမီ ေပးရသည္။
i. Nabilone ကင္ဆာအတြက္ ေပးသည့္ ေဆးေၾကာင့္ အန္ျခင္း၊ တေန႔ ၂-၃ၾကိမ္၊ အစာႏွင့္ နီးသည္ ျဖစ္ေစ ေဝးသည္ျဖစ္ေစ ေပးႏိုင္သည္။
j. Aprepitant ကင္ဆာအတြက္ေပးသည့္ေဆးေၾကာင့္ အန္ျခင္းအတြက္ ၁ နာရီၾကိဳေပးရသည္။
k. Morning sickness ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အန္ျခင္း။ B-Natal TheraPops ႏွင့္ B-Natal Lozenges တို႔သည္ ဗီတာမင္ ဘီ-၆ ပါသည့္ေဆးမ်ားျဖစ္ျပီး၊ Psi Bands Acupressure ကို လက္ေကာက္ဝတ္မွာ ပတ္ထားႏိုင္သည္။ Bands Organic Morning Wellness Tea ႏွင့္ Organic Heartburn Relieving Tea QueaseEASE ႏွင့္ Essential Oil Therapy တို႔မွာလည္း ေခတ္သံုးေဆးမ်ား ျဖစ္သည္။
l. Hyperemesis Gravidarum ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အလြန္အၾကြံ အန္ျခင္း။ Promethazine, Prochlorperazine 10 mg IV (မိုင္ဂရင္း) အေရးေပၚ ထိုးေဆး၊) and Metoclopramide တို႔ကို ေပးႏိုင္သည္။ Pyridoxine ဗီတာမင္ ဘီ ၆၊ Doxylamine 10 mg ႏွင့္ (B6) 10 mg ေရာေပးသင့္သည္။ Promethazine 12.5-25 mg ကို ၄ နာရီျခား၄င္း၊ Prochlorperazine 25 mg ကို စအိုမွ ၁၂ နာရီျခား ေပးႏိုင္သည္။ Meclizine, Dimenhydrinate, Metoclopramide တို႔ကိုလည္း ေပးႏိုင္သည္။ Methylprednisolone 16 mg စားေဆး or intravenously every 8 hours ကို ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ ေပးႏိုင္သည္။ ခ်င္း Ginger capsules of 250 mg taken 4 times a day သည္လည္း ေကာင္းသည္။
m. ခြဲစိတ္ကုရာတြင္ ေမ့ေဆးေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕-အန္ျခင္း၊ A Serotonin antagonist ႏွင့္ phenothiazine or dexamethasone ေရာထားသည့္ေဆး 90% ေကာင္းသည္။ Phenothiazines, Metoclopramide, 5HT3 antagonists, Antihistamines and Dexamethasone တို႔ကို ကာကြယ္ရန္။
n. Motion sickness ခရီးသြားစဥ္ ပ်ိဳ႕-အန္ျခင္း၊ Hyoscine, Cyclizine, cinnarizine, promethazine တို႔ကိုေပးႏိုင္သည္။ Dramamine အသံုးအမ်ားဆံုးေဆးကို အသက္ ၂ ႏွစ္ အထက္ေပးႏိုင္သည္။ ကိုယ္တိုင္ကားေမာင္သူအား မေပးရ။ အရက္ႏွင့္မတြဲရ။ အျခား အိပ္ခ်င္ေစသည့္ ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမေပးသင့္ပါ။ ခရီးမထြက္မီ နာရီဝက္၊ ၁ နာရီၾကိဳတင္ ေသာက္ရမည္။ အခ်ိဳ႕ေဆးက ၄ နာရီခံျပီး အခ်ိဳ႕က ၂၄ နာရီခံသည္။ ေဆးကို ေရတဖန္ခြက္ အျပည့္ျဖင့္ ေသာက္ပါ။
43. Antihistamines = Cetirizine, Chlorpheniramine, Cinnarizine, Clemastine, Cyclizine, Desloratadine, Dexchlorpheniramine, Dimenhydrinate (most commonly used as an antiemetic), Dimetindene, Diphenhydramine (Benadryl), Doxylamine, Ebastine, Embramine, Fexofenadine, Levocetirizine, Loratadine, Meclozine Hydrochloride, Olopatadine, Pheniramine, Promethazine, Quetiapine (အင္တီဟစ္တမင္း) ေခၚ (အလာဂ်ီ) ျဖစ္ျခင္းအတြက္ ေဆးမ်ား၊
44. Anusol Ointment, Pilex Ointment, Germoloids Ointment: လိပ္ေခါင္းေရာဂါ ထည့္ေဆးမ်ား။
45. Aquazide (Hydrochlorothiazide), Esidrex, Thiazide 12.5-25-50-100 mg daily ဆီးသြားေစသည့္ ေသြးတိုးက်ေဆး၊ ကိုယ္ေရာင္ျခင္းအတြက္ေဆး၊
46. Artemisinin-based combination therapy (ACT) ငွက္ဖ်ားအျပင္းစားအတြက္ (အာတီမစ္စင္နင္) ပါသည့္ ေဆးအတြဲမ်ား၊
a. Artemether + Lumefantrine, Adult (14 years and above) = 0h - 8h - 24h - 36h - 48h - 60h = 4 - 4 - 4 - 4 - 4 – 4
b. Artesunate (50 mg) + Amodiaquine (153 mg) Day 1 - Day 2 - Day 3 - Day 1 - Day 2 - Day 3 = 4 - 4 - 4 - 4 - 4 – 4
c. Artesunate (50 mg) + Mefloquine (250 mg) Day 1 - Day 2 - Day 3 - Day 1 - Day 2 - Day 3 = 4 - 4 - 4 - 0 - 4 – 2
d. Artemether (20 mg) -Lumefantrine (120 mg) Artesunate (50 mg) + Sulfadoxine-pyrimethamine (500/25) Day 1 - Day 2 - Day 3 - Day 1 - Day 2 - Day 3 = 4 - 4 - 4 - 3 - 0 – 0
47. Ascorbic Acid (Vitamin C) 100-500 mg daily ဗီတာမင္ (စီ) နည္းသည့္ (စကာေဗ) ေရာဂါအတြက္ေဆး၊
48. Aspirin (Barbiturate), Sodium Salicylate, Acetylsalicylic acid, = NSAID အနာ-အကိုက္-အဖ်ား-အေရာင္၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အ႐ိုးတီဘီ၊ ေဂါက္၊ Adults 325-500-650-1000 mg TDS/QID, Children 2 to 4 years 160-240-320-325-480 mg QID; ေသြးခဲသျဖင့္ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းအတြက္ Adults 81-162.5-325-1000 mg a day or every other day; Aspirin 0.6-0.9 Gm 4 hourly ရက္တို ႐ူမက္တစ္အဖ်ား၊ Aspirin 10-15 mg/kg QID ႏွလံုးေရာဂါ (Attack, Stroke) ရျခင္း၊
49. Atecard-D, Tenoclor, Tenorid (Atenolol 50 mg + Chlorthalidone 25 mg) OD; (Atenolol 100 mg + Chlorthalidone 25 mg) (ဘီတာ-ဘေလာ့ကား) အုပ္စု၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊
50. Atenolol = (ဘီတာ-ဘေလာ့ကား) အုပ္စု၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးေရာဂါ ထျခင္း၊ 50 mg 10 minutes after the last (IV) dose followed by another 50 mg 12 hours later. Then, 100 mg OD or 50 mg BD for another 6 to 9 days or until discharge from the hospital ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ၊ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေသြးခုန္ႏႈန္းမမွန္ျခင္း၊ 50 mg OD ေသြးတိုးက်ေဆး၊ = 50 mg, 100 mg; ႏွလံုးေရာဂါ (Attack, Stroke) ရျခင္း၊ 5 mg IV or 50-100 mg Oral Daily
51. Atovaquone-proguanil (Malarone) ငွက္ဖ်ားကုသရန္-ကာကြယ္ရန္ေဆး၊ Chloroquine ႏွင့္ တြဲေပးရသည္။ Proguanil (HCl) 100 mg; 5 mg/kg daily for children ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပါးစပ္အနာျဖစ္၊ အေရျပားနီ၊ ဆံပင္ႂကြတ္။
52. Atropine Sulphate အက္စစ္ အထြက္နည္းေဆး 0.5-1.0 mg IM ထိုးေဆး၊ မ်က္စိထဲခပ္ပါက သူငယ္အိမ္ က်ယ္ေစသည္၊ ႏွလံုးခုန္ေႏွးသည္ကို ကုႏိုင္သည္၊ ပိုးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္ျခင္း အတြက္ ထိုးေပးႏိုင္သည္၊ ခြ်ဲထြက္နည္းေစရန္ ေမ့ေဆးမေပးမီ ထိုးေပးရသည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ Attack, Stroke ရျခင္း၊ 300 to 1200 mcg IV/IM/SC every 4 to 6 hours; 0.5 to 1.0 mg IM/IV အာေခါင္ေျခာက္ေစသည္။
53. Augmentin (Amoxicillin, 250 mg, 500 mg, or 875 mg, plus 125 mg of Clavulanic acid) ; Augmentin XR (Amoxicillin 1 g plus 62.5 mg of Clavulanic acid) ; Unasyn (Ampicillin 1 g plus Sulbactam 0.5 g, and Ampicillin 3 g plus Sulbactam 1 g) ; and Zosyn (Piperacillin 3 g plus Tazobactam 0.375 g, and Piperacillin 4 g plus Tazobactam 0.5 g) 30 mg/kg ရက္တို နားေယာင္ျခင္း၊ 500 mg TDS
54. Avil (Aventis) = Pheniramine Maleate (အင္တီဟစ္တမင္း) အုပ္စုဝင္ေဆး၊ အေအးမိျခင္း၊ ဆိုင္းနပ္စ္၊ ႏွာေစး-ေခ်ာင္းဆိုး၊ ပ်ား-အင္းဆက္ကိုက္၊ (အလာဂ်ီ)၊ အေရျပားယားျခင္း၊ ကားမူးျခင္း၊ 15-30-50 mg BD/TDS ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အိပ္ခ်င္း၊ မူး၊ ဗိုက္နာ၊
55. Avomine, Phenergan (Promethazine) 25 mg HS or BD/TDS (အင္တီဟစ္တမင္း) အုပ္စုဝင္ အအန္ အယား ေပ်ာက္ေဆး၊ 10 -25 mg 4 hourly; 0.75 mg/kg BD အင္းဆက္ကိုက္ျခင္း၊ ခရီးသြားစဥ္ ေခါင္းမူး၊
56. Azithromycin (မက္ခ႐ိုလုိက္အုပ္စု) ပဋိဇီဝေဆး၊ အစာမစားမီ ၁ နာရီ၊ စားၿပီး ၂ နာရီ ေပးပါ၊
a. 500 mg as loading dose, then 250 mg/d for 4 days; နာျပည္ယို၊ အာသီးေရာင္၊ ေလႁပြန္ေရာင္၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ဆိုင္းနပ္စ္ ေရာဂါ။ STD ေရာဂါေတြအတြက္လည္း ေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂႏိုမဟုတ္တာကို ပိုသံုးတယ္။
b. Zithromax 1 g ကို C trachomatis ဆီးလမ္း-ေမြးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ရွန္ကာ႐ြိဳက္၊
c. (250-500 mg Daily Orally) (7.5-20 mg/kg Orally) နာတာရွည္ ေလႁပြန္ေရာင္၊ (လိုင္မ္) ေရာဂါ၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ႏွလံုးအတြင္းသား-အ႐ိုးအဆစ္-အစာေျခလမ္း- သားအိမ္အဝ ေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ သာမန္တိုက္ဖြိဳက္၊ အသက္႐ွဴလမ္း၊ အေရျပားပိုးဝင္ျခင္း၊
d. 20 mg/kg stat ဂိုႏိုးရီးယားေၾကာင့္ မ်က္စိနာျခင္း၊
e. 500 mg on day 1 and 250 mg on days 2-5 (ကလာမိုင္ဒီးယား) ေၾကာင့္ ဆီးႁပြန္အဝ-သားအိမ္အဝ ေရာင္ျခင္း၊ ရက္တို ဆိုင္းနပ္စ္၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အာသီး-လည္ေခ်ာင္းနာ၊
f. ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ အေရျပားနီ၊ အစာအိမ္ေအာင့္၊ ဝမ္းပ်က္၊ ေခါင္းကိုက္၊ မူး၊ ေလတက္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွင့္ ႏို႔တိုက္ မိခင္မ်ားအား သတိျဖင့္ေပးပါ၊
57. Aztreonam (Azactam) 50 mg/kg ဆီလမ္း၊ အသက္ရွဴလမ္း ေအာက္ပိုင္း၊ ေသြးထဲ၊ အေရျပား၊ ဗိုက္ထဲ၊ ေမြးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊
58. Bacitracin (12500.000 IU/g TDS Topical) ပိုးေသးေစသည့္လိမ္းေဆး၊
59. BCG Vaccine vial of 10 doses တီဘီ ကာကြယ္ေဆး။
a. (0.05 ml) for infants under one month old and
b. (0.10 ml) for 1 to 12 months with sodium chloride intradermal injection
60. Beclometasone ပန္းနာႏွင့္ အသက္႐ွဴလမ္းပိတ္ေရာဂါ ႐ွဴေဆး၊ = inhalation (aerosol) = 50 micrograms per dose; 250 micrograms per dose
61. Becosules capsules (B-complex forte with vitamin) ဗီတာမင္ဘီအုပ္စုေဆး၊
62. Benadryl (အင္တီဟစ္တမင္း) အုပ္စုဝင္ေဆး၊ အေအးမိျခင္း၊ (အလာဂ်ီ)၊ တေန႔ အမ်ားဆံုး 300 mg ေပးပါ၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ေခါင္းကိုက္၊ အာေခါင္ေျခာက္၊ အိပ္ခ်င္၊ အစာအိမ္ေအာင့္၊
63. Bencid (Probenecid) 250-500-1000 mg BD x 1 week ေဂါက္ေရာဂါအတြက္ေဆး၊
64. Bendrofluazide 0.03-0.385 mg/kg daily ေသြးတိုးအတြက္ ဆီးသြားေစသည့္ေဆး၊
65. Benzamycin (Erythromycin + Benzoyl peroxide) ဝက္ၿခံအတြက္ေဆး၊
66. Benzarthine penicillin G ဗက္တီရီးယားအတြက္ (ဘီတာလက္တင္) အုပ္စုဝင္(ပနယ္စလင္) ပဋိဇီဝေဆး၊
a. Benzathine Penicillin G 2.4 million units weekly x 3 weeks ႐ူမက္တစ္ေရာဂါ၊ အာသီးေရာင္၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊
b. Penicillin V 200,000-250,000 units BD or Sulfasoxazole 1 Gm daily or Erythromycin 250 mg BD အာ႐ံုေၾကာ ဆစ္ဖလစ္၊
c. Benzathine penicillin G 2.4 million units IM once a week x 3 weeks ရက္တို ႐ူမက္တစ္ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္၊ ဆစ္ဖလစ္ ပဌမအဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္၊ တတိယအဆင့္။
67. Benzoic acid + Salicylic acid (ဖန္းဂပ္စ္) ေခၚ မွိဳေရာဂါလိမ္းေဆး၊ = Ointment or cream, 6% + 3%;
68. Benzoyl Peroxide (Benzac) Gel ဝက္ၿခံအတြက္ေဆး၊ အေရျပားေျခာက္ျခင္းအတြက္ လိမ္းေဆး၊
69. Benzyl benzoate 25% ဝဲေပ်ာက္လိမ္းေဆး၊
70. Benzylpenicillin (Na or K) ဗက္တီရီးယားအတြက္ (ဘီတာလက္တင္) အုပ္စုဝင္ (ပနယ္စလင္) ထိုးေဆး၊
71. Besylate, Amlodipine ေသြးတိုးေဆး၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါေဆး၊ 2.5-5-10 mg daily
72. Beta blockers = Acebutolol, Atenolol, Betabloc Forte, Betacap, Ciplar, Inderal, Metoprolol, Propanolol (ဘီတာ-ဘေလာ့ကား) Adrinaline ကို တားဆီးေပးသည္။ ႏွလံုးတင္းအား ေလွ်ာ့ေစသည္။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းေလွ်ာ့သည္။ ေသြးေၾကာမ်ား၏ ႀကံဳ႕ႏိုင္စြမ္းနည္းေစသည္။ ႏွလံုးက ေအာက္စီဂ်င္ လိုအပ္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ ႏွလံုးခုံႏႈန္းမမွန္သည့္ေရာဂါ၊ ေသြးတုိး။ (မိုင္ဂရင္း) ေခါင္းကိုက္-ေခါင္းမူး ေရာဂါ၊ Stage fright အေၾကာက္ေရာဂါ။
73. Betadine (Povidone Iodine Ointment 5 %) (အိုင္အိုဒင္း) ပါတဲ့ေဆး။ အေရျပားမွာ ပိုးဝင္တာ၊ အနာ၊ ဒဏ္ရာ၊ မီးေလာင္နာ၊ ခြဲစိတ္ျပီးအနာ၊ အနာထဲကိုပါ ထည့္ေပးႏိုင္တယ္။ 9-12% ေရာဂါပိုးသန္႔ဘို႔ အမ်ားဆံုး သံုးတယ္။ 10% Povidone-iodine in water က အနာအဆာထည့္ဘို႔၊ အနာမခြဲခင္ အေရျပားသန္႔ဘို႔ သံုးႏိုင္တယ္။ Iodophor ကို ဝိုင္-အရက္ခ်က္သူေတြ၊ ႏို႔လုပ္ငန္းသမားေတြက ပုလင္းေတြ၊ ကရိယာေတြ သန္႔ေစအာင္ သံုးတယ္။
74. Betamethasone (Diprolene) Cream 0.05% BD (ေကာ္တီဇံုး) ပါတဲ့ေဆး။ နာတာရွည္အေရျပားအနာ၊ Eczema နာတာရွည္ ေပ်ာက္ႏိုင္ခဲတဲ့ ႏွင္းကူနာ အတြက္ေဆး။ ရိုးရိုး အနာ-ဒဏ္ရာေတြကို မထည့္ရပါ။
75. Betapen-VK, (Phenoxymethyl Penicillin K), Penicillin V ပနယ္စလင္ စားေဆး၊ ျပည္တည္နာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အေရျပားနာ၊ အသက္႐ွဴလမ္း-အာသီးေရာင္၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ နားျပည္ယို၊ ဆံုဆို ့နာ၊ ေလးဘက္နာ၊ ဂႏိုရီးယား၊ အ႐ိုး-အဆစ္ေရာင္၊ 250-500 mg QID; 12.5 mg/kg QID;
76. Betnovate, Betnelan, Betnesol, Walacort အလာဂ်ီေၾကာင့္ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ ႏွင္းကူနာ၊ ယားျခင္း၊
77. Bioclox (Cloxacilin) ဗက္တီရီးယားအတြက္ (ဘီတာလက္တင္) အုပ္စုဝင္ေဆး၊ Biodoxyl, Biodoxi, Vivocycline, Doxycycline, Tetracycline အသက္႐ွဴ-ဆီးလမ္းပိုး၊ ႏူမိုးနီးယား၊ မ်က္ခမ္းစပ္၊ ကာလဝမ္း၊ = 200 mg followed by 100 mg;
78. Bisacodyl, Dulcolax ဝမ္းႏုပ္ေဆး၊ Suppositories 10 mg CM, Tablets 5-10 mg HS
79. Bismuth Subsalicylate 530 mg QID အူသိမ္အစပိုင္းျဖစ္သည့္ေလနာ၊
80. Bluebion-Forte = Thiamine + Riboflavin + Pyridoxine + Cyanocobalmin + Nicotinamide + Calcium Pantothenate ဗီတာမင္ (ဘီ) အုပ္စု၊
81. Boric acid Antiseptic ပိုးသန္႔ေဆး၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္းတြင္ Yeast ပိုးဝင္ျခင္းကို သန္႔ေပးႏိုင္သည္။
82. Brufen, Ibuprofen, Emflam, Ibugesic (စတီ႐ြိဳက္) မပါသည့္ အနာ-အကိုက္-အဖ်ား-အေရာင္က်ေဆး၊ Adult = 1.2 to 1.8 Gm in divided dose; Children 20-30 mg/kg in divided dose
83. Bupivacaine, Sensorcaine ခါးထဲထိုးရသည့္ ထံုေဆး၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အာ႐ံုေၾကာစနစ္ ထိခိုက္ႏိုင္၊ ေသြးဖိအား က်ေစႏိုင္၊ ဝမ္းပ်က္ေစႏိုင္၊ Most experience to date is with single doses of Bupivacaine Hydrochloride up to 225 mg with epinephrine 1:200,000 and 175 mg without epinephrine
a. Spinals operations on genitalia, perineum = Hyperbaric Bupivacaine 2 ml or Plain Bupivacaine 3 ml;
b. Operations on legs = Hyperbaric Bupivacaine 3-3.5 ml or Plain Bupivacaine 3-3.5 ml;
c. Hernia, hysterectomy = Hyperbaric Bupivacaine 3-4 ml; Plain Bupivacaine 3-4 ml
84. Burnol Plus Antiseptic Cream (Aminacrine, Cetrimide, Thymol, Emulsion Base) မီးေလာင္နာ၊ အနာဒဏ္ရာ၊ ပြန္းပဲ့တာေတြအတြက္ သံုးႏိုင္တယ္။
85. Buscopan, Hyoscine ဗိုက္ တအားနာရင္ 10-20 mg IV/IM ထိုးေဆး၊ စားေဆး။ တေန႔ ၃-၄ ၾကိမ္။ အစာအိမ္-အူ-သားအိမ္-ဆီးလမ္းေၾကာင္း-သည္းေျခလမ္းတို႔နာျခင္း၊ ရာသီဆင္းခ်ိန္ နာျခင္း၊ အိပ္ရာထဲ ဆီးသြားျခင္း၊ 10-20 mg TDS, 20 mg IV/IM ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = မ်က္စိအျမင္ ထိခိုက္ႏိုင္၊ အာေခါင္ေျခာက္၊ ဆီးအိမ္တင္း၊
86. Butazolidin (စတီ႐ြိဳက္) မပါသည့္ အနာ-အကိုက္-အဖ်ား-အေရာင္က်ေဆး အုပ္စု၊
87. Butoconazole 2% cream က်ား-မ ဆီးႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္း-သားအိမ္ေရာင္ျခင္း၊
88. Caladryl Lotion, Calamox, Calamine ယားျခင္း၊ နာျခင္း၊ အေကာင္ကိုက္ခံရျခင္း၊ ေနေလာင္ျခင္း၊ အေရျပား ၾကမ္းေနျခင္းတို႔အတြက္လိမ္းေဆး၊
89. Calciferol, Alfacalcidiol, Calcitrol (ကယ္လ္စီယမ္) နည္းျခင္း၊ ဗီတာမင္ D နည္းျခင္း၊ သြား-အ႐ိုး ႀကီးထြား သန္မာေစရန္ေဆး၊ 1.4 ug/kg daily ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = မူး၊ အားယုတ္၊ ဝမ္းပ်က္၊ ပ်ိဳ႕-အန္၊
90. Calcium and Magnesium Carbonates = အက္စစ္ဓါတ္ပ်ယ္ေဆး၊ ကယ္လ္စီယမ္နည္းျခင္း၊ 1,250 - 1,500 mg OD/TDS;
91. Calcium Carbonate 1250-1500 mg အက္စစ္ ဓါတ္ပ်ယ္ေဆး၊ တေန႔ ၃ ၾကိမ္။
92. Calcium Gluconate (ကယ္လ္စီယမ္) နည္းျခင္း၊ သြား-အ႐ိုး ႀကီးထြားသန္မာေစရန္ေဆး၊ ေသြးခဲေစရန္ ကူသည္၊ Osteoporosis ေခၚ အ႐ိုးပါးသည့္ေရာဂါကာကြယ္ရန္၊ 0.5 to 1.0 Gm TDS. 0.4 to 2.0 Gm daily; IV slowly
93. Calcium lactate = Calax 300 mg (ကယ္လ္စီယမ္) နည္းျခင္း၊ သြား-အ႐ိုး ႀကီးထြား သန္မာေစရန္၊
94. Calmis = Calamine Lotion ယားျခင္း၊ နာျခင္း၊ အေကာင္ကိုက္ခံရျခင္း၊ အေရျပားၾကမ္း၊ ေနေလာင္ျခင္း၊
95. Carbamazepine, Mazetol, Tegrital = 100-300 mg TDS ရက္တို နားကိုက္၊ အတက္ေရာဂါ-ဝက္႐ူးျပန္ ေရာဂါ၊ Start with 100 mg BD and 200 mg BD/TDS/QID ေၾကာက္စိတ္အတြက္ေဆး၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အစာအိမ္ေအာင့္၊ အာေခါင္ေျခာက္၊ မူးေဝ၊ အေရျပားနီ၊ ဆံပင္ႂကြတ္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ကိုယ္ပူ၊
96. Carbapenems (Imipenem, Meropenem) (ကာဘာပင္နင္) အုပ္စု၊ တစ္႐ွဴးမ်ား ေသ၍ပုတ္ျခင္း၊ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား-အဆုပ္ခဲျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အုပ္စုခြဲ ၂ မ်ိဳးရွိသည္။
97. Carbimazole (NeoMercazole tablets) လည္ပင္းၾကီး ေဟာ္မုန္းမ်ားသည့္ ေရာဂါ အတြက္ေဆး 10 mg to 60 mg daily
98. Caspofungin (Cancidas) မိႈေရာဂါေဆး၊ 70-mg စေပးျပီး 50 mg ေပးသည္။
99. Cefaclor (250-750 mg TDS Orally) (7 mg/kg TDS Orally) အေရျပား၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္း၊ အသက္႐ွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ Cefaclor 20-40 mg/kg/day နားကိုက္ျခင္း၊ ဆိုင္းနပ္စ္၊ အာသီးေရာင္ျခင္း၊
100. Cefadroxil အာသီး-အာေခါင္ေရာင္၊ အေရျပားနာ၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ ဆီးလမ္း- အသက္႐ွဴလမ္းေရာင္၊ Organophosphorous ပိုးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္ျခင္း၊ (500-1,000 mg BD) (12.5 mg/kg BD) ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အေရျပားနီ၊ အစာအိမ္ေအာင့္၊ မူးေဝ၊ အာေခါင္ေျခာက္၊
101. Cefalexin, Cephaxin (Cephalosporin) အသက္႐ွဴလမ္း-ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းေရာင္၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ၊ အ႐ိုး-အဆစ္ေရာင္၊ Adult 1-2 Gm in divided dose increase up to 6 Gm, Children 25-100 mg/kg in divided dose Maximum 4 Gm daily ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း = 250-500 mg QID
102. Cefamandole (Na) (500-2,000 mg TDS IM/IV) (33.33 mg/kg TDS IV/IM) အာေခါင္-အသက္႐ွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ ခဲြစိတ္လူနာမ်ား၊ အ႐ိုး-အဆစ္-သဲေျခလမ္း-ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊
103. Cefazolin 50 mg/kg အသက္႐ွဴလမ္း-ေယာက္်ားဆီးက်ိတ္၊ သဲေျခလမ္း-ေမြးလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ မ်က္ၾကည္လႊာေရာင္ျခင္း၊ 1-2 Gm IV ခြဲစိတ္လူနာမ်ားအား ေရာဂါပိုး မဝင္ေစရန္ ႀကိဳတင္ ေပးမည့္ေဆး၊ (500-2,000 TDS IV/IM) (25 mg/kg TDS IV/IM) ; Cefazolin: Adult 1 g IV q8h; Pediatric 50-100 mg/kg/d IV divided q8h = အေရျပားနာ၊ အနာဒဏ္ရာမ်ား၊ ႏွလံုး အတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အ႐ိုးအတြင္းေရာင္ျခင္း၊ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊ သြားအတု-အ႐ိုးတု စသည္တို႔ ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊
104. Cefditoren (Spectracef) 400 mg BD; Cefdinir, Cefditoren pivoxil, and Cefpodoxime proxetil = Third-generation against pneumococci and S aureus ပိုးမ်ားအတြက္ေဆး၊
105. Cefepime (HCl) (ကက္ဖလိုစပိုရင္) စတုတၳမ်ိဳးဆက္၊ ႏူမိုးနီယား၊ အေရျပားအနာ၊ ေက်ာက္ကပ္-ဆီးလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ (ႏူထိုဖီးလ္) နည္းေရာဂါ၊ (200-400 mg Daily Oral) (1,000-2,000 mg BD IV)
106. Cefixime ဂႏိုရီးယား၊ ရက္တို ဆိုင္းနပ္စ္၊ ဂႏိုရီးယား ဆီးႁပြန္အဝေရာင္ျခင္း၊ တိုက္ဖြိဳက္၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ေလႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊ နားျပည္ယိုျခင္း၊ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ (200-400 mg Daily) (4 mg/kg BD)
107. Cefoperazone (Na) ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပား-ဆီးလမ္း-အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇး-တင္ပါးဆံုတြင္း အဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ သဲေျခအိပ္ ေရာင္ျခင္း၊ (1-2 gm BD IV) (62.5 mg/kg BD IM/IV)
108. Cefotaxime (Cetriaxone, Ceftazidime or Ceftizoxime) (မနင္ဂိုေကာကပ္စ္) ပိုးအတြက္ေဆး။ ေလႁပြန္-အေရျပား၊ ေသြးထဲ-ဆီးလမ္း-အမ်ိဳးသမီးေမြးလမ္း-အသက္႐ွဴလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ (1-2 gm BD IV/IM) (50 mg/kg TDS IM/IV) ; ဂႏိုးရီးယားေၾကာင့္ အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ 1 Gm IV TDS ဝမ္းတြင္းေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ 2 Gm IV BD/TDS ဦးေႏွာက္ထဲျပည္တည္နာ၊ (မင္နင္ဂ်ဳိက္တစ္) 2-3 Gm IV QID or 2 Gm IV BD + Metronidazole 500 mg IV/Orally TDS OD; ခြဲစိတ္ၿပီး ႏူမိုးနီးယားျဖစ္ျခင္း၊ Cefotaxime or Ceftriaxone or Cefipime 2 Gm IV TDS
109. Cefotetan 20 mg/kg IV BD or Cefoxtin 1-2 Gm IV; အသက္႐ွဴလမ္း-နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီယား၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ သြားပိုးဝင္းျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အူ-သားအိမ္ ခြဲစိတ္လူနာ မ်ားအား ေရာဂါပိုး မဝင္ေစရန္ ႀကိဳတင္ေပးမည့္ေဆး၊
110. Cefoxitin (Mefoxin) ခဲြစိတ္လူနာ၊ အ႐ိုး-အဆစ္-အသက္႐ွဴလမ္း-ဝမ္းတြင္းေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ HIV ျဖစ္ၿပီး (ႏူထုိဖိးလ္) နည္းျခင္း၊ Cefoxitin 2 Gm IV/IM QID or Cefotertan 2 Gm IV BD + Doxycycline 100 mg IV or orally BD x 24 hours and followed by Doxycycline 100 mg BD x 14 days တင္ပါးဆံုတြင္း အဂၤါမ်ား ေရာင္ျခင္း၊ (1-2 gm IM) (22.5 mg/kg QID IM) ဆီးလမ္း ေရာင္ျခင္း၊
111. Cefpodoxime Proxetil, Cefdinir, Cefditoren pivoxil, Cefixime, and Ceftibuten Syrup/50-100-200 Tablets အသက္႐ွဴလမ္း အထက္ပိုင္း ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ = 100 mg BD x 5-10 days; နာတာရွည္ ေလႁပြန္ေရာင္ ဆိုးျခင္း၊ လူစုလူေဝးမွရေသာ ႏူမိုးနီးယား 200 mg BD x 10-14 days; သာမန္ ဂႏိုရီးယား = 200 mg single dose; အေရျပားအနာ၊ = 400 mg BD x 7 to 14 days; ကေလး ရက္တို နားျပည္ယိုျခင္း = 10 mg/kg (max 400 mg/dose) OD or 5 mg/kg (max 200 mg/dose) BD x 10 days; အာသီးေရာင္-လည္ေခ်ာင္းနာ 5 mg/kg/dose (max 100 mg/dose) BD x 5-10 days;
112. Cefprozil (0.5 g) (Cefzil) 15 mg/kg; 250-500 mg BD အာေခါင္-အသက္႐ွဴလမ္း ေအာက္ပိုင္း- အထက္ပိုင္း ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ နားျပည္ယုိျခင္း၊ လူစုလူေဝးကရသည့္ ႏူမိုးနီးယား၊
113. Ceftazidime (Fortaz) 50 mg/kg ေသြးထဲ-ဆီးလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ-တင္ပါးဆံုတြင္း အဂၤါမ်ား-သဲေျခလမ္း-အသက္႐ွဴလမ္း-ဦးေႏွာက္အေျမႇး-ဝမ္းတြင္း-ႏွလံုးအတြင္းသား-နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အဆုပ္ျပည္တည္ျခင္း၊ (1-6 gm TDS IV/IM) (37.5 mg/kg TDS IV/IM) ;
114. Ceftiriaxone 1 Gm IV OD အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ (ဂႏိုရီးယား)၊
115. Ceftizoxime (Na) 1 Gg Daily IM (50 mg/kg TDS IM/IV) အေရျပားအနာ၊ အသက္႐ွဴလမ္း ေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုရီးယား၊ 1-2 Gm IV BD/TDS + Dexamethasone 4-10 mg stat and 4 mg IV QID လည္ပင္းနာ၊ 1-2 gm Daily IV/IM (50 mg/kg Daily IV/IM) ႏူမိုးနီယား၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္ ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသဲ-ႏွလံုး အစားထိုးျခင္း၊ တိုက္ဖြိဳက္၊ ခြဲစိတ္လူနာ၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္၊ 1 Gm BD IV x 3 weeks ႐ႈတ္ေထြးေသာ ဂႏိုေရာဂါ၊ ႏွလံုးအတြင္းေရာင္ျခင္း၊ 1 Gm IM + Erythromycin or Bacitracin မ်က္စဥ္း E/o 1 Gm IM/IV OD x 14 days အ႐ိုး-အဆစ္-အေရျပား ဂႏိုပိုးဝင္ျခင္း၊ 1 Gm IV daily x 5 days လူစုလူေဝးမွရေသာ ႏူမိုးနီးယား၊ 1-2 Gm IM x 5 days + Erythromycin or Bacitracin E/o ဂႏိုပိုးေၾကာင့္ မ်က္ၾကည္လႊာေရာင္၊
116. Ceftriaxone (Rocephin) 30 mg/kg ဗက္တီးရီးယားအတြက္ (ဘီတာလက္တင္) အုပ္စုဝင္ေဆး၊ Ceftriaxone 4 Gm IV OD or 2 Gm IV BD ေသြးထဲ ပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားအနာ၊ အသက္႐ွဴလမ္း ေအာက္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသဲ-ႏွလံုး အစားထိုးျခင္း၊ ခဲြစိတ္လူနာ၊ ႏူမိုးနီးယား၊ Ceftriaxone 1-2 Gm IV every 24 hours အဆစ္ထဲျပည္တည္၊ Ceftrixone 2 Gm IV BD + Vancomycin 10 mg/kg TDS ± Rifampin OD; ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊ Ceftrixone 250 mg IM/IV stat + Doxycycline 100 mg BD Orally x 10 days က်ား-ဆီးက်ိတ္ ေရာင္ျခင္း၊ ရက္တို က်ားအေၾကာ ေရာင္ျခင္း၊ Ceftriaxone 125 Gm IM, Ciprofloxacin 500 mg orally, and Ofloxacin 400 mg orally ဂႏိုေၾကာင့္ အာေခါင္ေရာင္ျခင္း၊ Ceftriaxone 2 Gm OD တိုက္ဖြိဳက္၊ Ceftriaxone 250 mg IM once ဆီးသြားႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊
117. Cefuroxime (0.5 g) (Ceftin) 0.5 g twice daily; 60 mg/kg; 250-500 mg BD ရက္တို ဆိုင္းနပ္စ္၊ နားကိုက္ျခင္း၊ လူစုလူေဝးကရေသာ ႏူမိုးနီးယား၊ Cefuroxime 750-1500 mg IV TDS + Dexamethasone 4-10 mg stat and 4 mg IV QID
118. Celebrex 100 mg BD အဆစ္နာျခင္းမ်ား၊
119. Cemetidine = Cimetidine (HCl) = Histamine H 2-receptor
a. 800 mg HS, 300 mg QID PC and HS, or 400 mg BD x 4-6 weeks; Maintenance 400 mg HS; DU ေလနာ၊
b. 800 mg HS or 300 mg QID PC and HS x 8 weeks; GU အစာအိမ္နာ၊
c. Gastroesophageal reflux disease (GERD) 800 mg BD or 400 mg QID x 12 weeks; အစာေျခရည္ အထက္တက္ျခင္း၊
d. Heartburn, indigestion and sour stomach 200 mg OD or BD ရင္ပူ၊ အစာမေက်ျခင္း၊
120. Cephalexin, Cephradine, Cefadroxil (First-Generation Cephalosporins) ပဋိဇီဝေဆး၊ အသက္႐ွဴလမ္း-အ႐ိုး-အဆစ္-သြား- ဆီးအိမ္-ေမြးလမ္း-က်ားဆီးက်ိတ္-ဝမ္းတြင္းေျမႇး-ဦးေႏွာက္ေျမႇး-တင္ပါးဆံုတြင္းအဂၤါမ်ား-သည္းေျခလမ္း-နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း-ႏွလံုး အတြင္းသားေရာင္၊ ရက္တို ဆိုင္းနပ္စ္၊ ေသြးထဲပိုးေရာက္၊ အဆုပ္ျပည္တည္၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ၊ အသဲ-ႏွလံုး အစားထိုးျခင္း၊ တိုက္ဖြိဳက္၊ အေရျပားေရာင္၊ ႏို႔နာ၊ (0.5 g) 30 mg/kg; 250-500 mg QID Orally x 1-3 days
121. Cephalothin (Na) 120 mg/kg IV daily အ႐ိုး-အဆစ္နာ၊ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္-ေမြးလမ္း- ဆီးလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခင္း၊
122. Cetirizine (HCl) = (အင္တီဟစ္တမင္း) အုပ္စုဝင္ေဆး၊ အေအးမိျခင္း၊ ဆိုင္းနပ္စ္၊ ႏွာေစး ေခ်ာင္းဆိုး၊ ပ်ား-အင္းဆက္ကိုက္၊ (အလာဂ်ီ)၊ အေရျပားအယား၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ေခါင္းကိုက္၊ အာေခါင္ေျခာက္၊ အိပ္ခ်င္၊ အစာအိမ္ေအာင့္၊ 2.5 to 5 mg OD or BD
123. Chloramphenicol ပဋိဇီဝေဆး၊ Meningococcal, H influenzae, or pneumococcal infections of the central nervous system; ဦးေႏွာက္အေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ေရာင္၊ ဦးေႏွာက္ ျပည္တည္နာ၊
a. Chloramphenicol Eye Ointment 1%w/w မ်က္စဥ္း။ မ်က္ၾကည္လႊာေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိေရာင္ျခင္း၊ 0.5%m/v 2 hourly Eye; 1% m/v 6 hourly Eye; နားျပည္ယိုျခင္း၊
b. တိုက္ဖြိဳက္၊ ပလိပ္ ေရာဂါ၊ မ်က္ခြံေရာင္ျခင္း၊ အစာဆိပ္သင့္ၿပီး ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ ပလိပ္ေရာဂါ၊ အေရျပား-ဝမ္းတြင္းေျမႇး-အာေခါင္ ေရာင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ 6 Gm/day in 4 divided doses; 2 Gm daily x 30 days ႏူ႐ိုဆစ္ဖလစ္၊ (500-1,000 mg QID Oral/IV) (18.75 mg/kg QID IV/Oral)
c. ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ အစာအိမ္ေအာင့္၊ ေသြးအားနည္း၊ ေရျပားနီ၊
124. Chlordiazepoxide (Librium) 10-20 mg (Max 100 mg) စိတ္ပူပန္ျခင္း၊
125. Chlorhexidine 0.2-4.0% Antiseptic ပိုးသန္႔ေဆး၊ 5% (digluconate) ပါးစပ္ေဆးရန္သံုးသည္။ အေရျပားအား ေဆးမထိုးမီ၊ အခြဲစိတ္မီ သန္႔ေပးျခင္း၊ ဆီးအိမ္သန္႔ေပးျခင္း၊ အနာေဆးျခင္း၊
126. Chlorine Tablet = Bleach ေရသန္႔ေဆး၊ ၁ ကြာတထဲမွာ လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္းနဲ႔ ေရ (၁ဝ ဆ ၁ ဆ) ကို ေသြး၊ အန္ဖတ္၊ ကိုယ္ကထြက္တဲ့ အရည္မွန္သမွ်ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဘို႔ သံုးပါ။
127. Chlorocresol (ဖီေနာ) ပါတဲ့ Antiseptic ျဖစ္တယ္။
128. Chloromycetin (Chloramphenicol) Eye/Ear drops မ်က္စိနာ၊ မ်က္ၾကည္လႊာေရာင္၊ နားျပည္ယို၊
129. Chloroquine phosphate ငွက္ဖ်ားကုရန္ ခ်က္ခ်င္း ၄ ျပား၊ ၆ နာရီျခားၿပီး ၄ ျပား၊ ေနာက္ေန႔ ၂ ျပား၊ စုစုေပါင္း ၁ဝ ျပား၊ (သို႔မဟုတ္) ခ်က္ခ်င္း ၄ ျပား၊ ၆ နာရီျခားၿပီး ၂ ျပား၊ ေနာက္ေန႔ ၂ ျပား၊ ေနာက္ေန႔ ၂ ျပား၊ စုစုေပါင္း ၁ဝ ျပား၊ Childern = 10 mg/kg, not to exceed 600 mg; then 5 mg/kg PO; not to exceed 300 mg at 6-hour, 24-hour and 48-hour intervals (total 25 mg base/kg) ; ငွက္ဖ်ားေဒသ သို႔ မသြားမီ တပါတ္လ်င္ ၂ ျပား။ (အမီးဘား) ဝမ္းကိုက္၊ = 500 mg OD x 14 days ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ေခါင္းကိုက္၊ ယား၊ အနီျပင္ထြက္၊ ဆံပင္ႂကြတ္၊ အစားပ်က္၊ အျမင္အားနည္း၊
130. Chloroxylenol ပိုးသတ္ေဆး၊ solution 4.8%;
131. Chlorpheniramine Maleate (အင္တီဟစ္တမင္း) အုပ္စုဝင္ေဆး၊ အေအးမိျခင္း၊ ဆိုင္းနပ္စ္၊ ႏွာေစး ေခ်ာင္းဆိုး၊ အင္းဆက္ကိုက္၊ (အလာဂ်ီ)၊ အေရျပားယားျခင္း၊ 10 mg IV/IM/SC or 15-25 mg Orally
132. Chlorpromazine
a. 100-400 mg (max 1 Gm) (စကစ္ဇိုဖရီးနီးယား) စိတ္ေရာဂါ၊
b. 25-50 mg IM QID or 10-25 mg QID အအန္ရပ္ေဆး၊
c. 25-50 mg Orally/IM ႀကိဳ႕ထိုးျခင္း၊
d. 25-50-75 mg TDS, QID or HS အပူခ်ိန္မ်ားျခင္း၊ ေမးခိုင္ေရာဂါတြင္ တြဲေပးသည့္ေဆး၊
133. ChymOrally Forte, Chymotrypsin 100,000 IU QID အေရာင္ေလွ်ာ့ေဆး၊
134. Cifran, Cipad, Ciplox, Ciprowin: Supraflox (Cipro 500 mg + Tinidazole 600 mg) BD x 5-10 days အသက္႐ွဴလမ္း-နား-ႏွာေခါင္း-မ်က္စိ-အေစာေျခလမ္း-အူအတက္ေရာင္၊ ဂႏိုရီးယား၊ ဝမ္းပ်က္-ဝမ္းကိုက္ ထိုးေဆး၊ စားေဆး၊ မ်က္စဥ္း၊
135. Cimetidine အူလမ္းအစေလနာ၊ 800 mg အိပ္ရာဝင္၊ 300-400 mg အစာစားျပီးတိုင္း တေန႔ ၂-၃-၄ ၾကိမ္၊ ၁ လ၊ ၁ လခြဲ ေသာက္။ သက္သာလာရင္ ည 400 mg ေသာက္။ အစာေျခရည္ေတြ အထက္ဆန္တာ ျဖစ္ရင္ 400-800 mg တေန႔ ၂-၃ ၾကိ္မ္၊ ၁ လခြဲ ေသာက္။ Heartburn နဲ႔ အစာမေက် ျဖစ္ရင္ 200 mg တေန႔ ၁-၂ ၾကိမ္၊ အစာမစားခင္ နာရီဝက္ၾကိဳ ေသာက္ပါ။
136. Ciplar Tablets = Propranolol HCl (ဘီတာ-ဘေလာ့ကား) အုပ္စု၊
137. Ciploric Tablets = Allopurinol (ေဂါက္) ေခၚအဆစ္နာအတြက္ေဆး၊ 200-600-800 mg/day; Children 150-300 mg/day (ေအာက္ဇဲလိတ္) ဆီးေက်ာက္ တည္ျခင္း၊ 200-300 mg/day
138. Ciprofloxacin (Cipro) ထိုးေဆး-စားေဆး-မ်က္စဥ္း-နားေဆး၊
a. Ciprofloxacin 250 mg IV BD သဲေျခအိပ္ေရာင္ျခင္း၊ ေဒါင့္သန္းနာ၊
b. Ciprofloxacin 0.8 mg; (0.75 g) Cipro XR, Ciplox ဂိုႏိုေကာကပ္စ္ ပိုးအတြက္ ထိုးေဆး၊
c. Ciprofloxacin 100-400 mg BD IV; 250-750 mg BD Oral; 3.75 mg/kg BD IV; 12.5 mg/kg TDS Oral လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္သည့္ေရာဂါမ်ား၊ မ်က္စိနာ၊ ပိုးဝင္၍ ဝမ္းပ်က္၊ နားျပည္ယို၊ အေရျပားနာ၊ ခြဲစိတ္လူနာ၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇး-အ႐ိုး-အဆစ္-ဆီးလမ္း-သည္းေျခအိတ္-႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ-တင္ပါးဆံုတြင္းအဂၤါမ်ား ေရာင္ျခင္း၊
d. Ciprofloxacin 500 mg stat ဂႏိုရီးယားေၾကာင့္ သားအိမ္ဝ-ဆီးႁပြန္-အာေခါင္-ဆီးက်ိတ္ ေရာင္ျခင္း၊
e. Ciprofloxacin 500 mg BD x 3-5 days ရွန္ကာ႐ြိဳက္၊ ရက္တို ဆိုင္းနပ္စ္၊ ဆီးသြားႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ဆာလ္မိုနဲလား ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ (GE) အစာလမ္း (အူ) ေရာင္ျခင္း၊
f. Ciprofloxacin 500 mg BD x 7-10 day ဂႏိုးရီးယားပိုးေၾကာင့္ အဆစ္နာျခင္း၊ (ရွီဂဲလား) ေၾကာင့္ ဝမ္းပ်က္ျခင္း-ဝမ္းကိုက္ျခင္း၊
g. Ciprofloxacin 250-500 mg BD Orally x 1-3 months နာတာရွည္ က်ားဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ရက္တို ဆီးေအာင္ျခင္း၊ က်ားဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္း၊
h. Ciprofloxacin 400 mg IV BD or 750 mg BD Orally ရက္တို ေက်ာက္ကပ္ႁပြန္ ေရာင္ျခင္း၊
i. Ciprofloxacin 500 mg BD x 1-6 week ရက္ရွည္နားျပည္ယုိ၊
j. Ciprofloxacin 500 mg stat followed by Doxycycline 100 mg BD x 10 days က်ား အေၾကာ ေရာင္ျခင္း၊
k. Ciprofloxacin 500-750 mg BD Orally x 21 days ရုတ္တရက္ ေက်ာက္ကပ္ႁပြန္ ေရာင္ျခင္း၊
l. Ciprofloxacin 750 mg BD + Metronidazole 500 mg TDS ဝမ္းဗိုက္တြင္း အမီးဘား ပိုးဝင္ျခင္း၊
m. Ciprofloxacin 750 mg BD x 6-8 weeks အ႐ိုးတြင္း ျပည္တည္ျခင္း၊ တိုက္ဖြိဳက္၊
n. ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ဝမ္းပ်က္၊ ဗိုက္နာ၊ ဂနာမၿငိမ္၊ အနီျပင္ျဖစ္၊ ေခါင္းမူး၊ မ်က္စိ အျမင္နည္း၊ အစာအိမ္ အက္စစ္ဓါတ္ ပ်ယ္ေဆးကုိ ၂ နာရီအတြင္း မေပးရ၊
139. Ciptini (Cipro 125 mg, Tinidazole 150 mg) ေဆးရည္၊ ဝမ္းကိုက္၊ ဝမ္းေလွ်ာ၊ 5-10 ml BD
140. Ciptofloxacin တိုက္ဖြိဳက္၊ 2 Gm BD Orally
141. Citadep = Citalopram စိတ္က်ေရာဂါ၊ အစာႏွင့္ေပးရမည္၊ 20 mg OD စေပးၿပီး 40-60 mg OD
142. Clarithromycin နားျပည္ယိုျခင္း၊ နာတာရွည္ ေလႁပြန္-အသက္႐ွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ အေရျပားနာမ်ား၊ လူႀကီး ၂၅ဝ-၅ဝဝ-၁ဝဝဝ mg BD/TDS x 14 days; ကေလး = 15 mg/kg/day divided every 12 hours x 10 days လူစုလူေဝး မွရေသာ ႏူမိုးနီးယား၊ 500 mg BD x 10 days; အာသီးေရာင္၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ (250-500 mg OD) (7.5 mg/kg )
143. Claritin, Clarinex, Loratadine အင္တီဟစ္စ္တမင္း၊ 5 mg OD ၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလး မေပးရ၊
144. Clindamycin (0.3 g) (Cleocin) စားေဆး၊ ထိုးေဆး၊
a. Clindamycin 150-300 mg PO q8h; 300-600 mg IV q8h; Pediatric 25-40 mg/kg/d PO/IV divided tid အေရျပားနာ၊ အနာဒဏ္ရာမ်ား၊ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အ႐ိုး အတြင္းေရာင္ျခင္း၊ သြားအတု-အ႐ိုးတု ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ အဆုပ္ ျပည္တည္ျခင္း၊ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊
b. Clindamycin: 300-900 mg BD ဝက္ၿခံ၊ ဝမ္းဗိုက္ထဲပိုးဝင္၊ ငွက္ဖ်ား၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီေရာင္၊ ႏွလံုးေရာင္၊ အဆုပ္ပိုးဝင္၊ သြားကိုက္၊ ေသြးထဲပိုးေရာက္၊
c. Clindamycin: 300 mg BD/TDS x 7-10 days က်ား-မ ဆီးႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊ ေမြးလမ္း-သားအိမ္ ေရာင္ျခင္း၊ အန္ဖတ္ဝင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ႏူမိုးနီးယား၊
d. Clindamycin: 600 mg IV TDS followed by 300 mg QID Orally အဆုပ္ ျပည္တည္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား (ေလမႀကိဳက္သည့္ပိုး)၊
e. Clindamycin: 900 mg IV TDS + Gentamycin 2 mg/kg followed by 1.5 mg/kg TDS for 24 hours and followed by Clindamycin 450 mg QID x 14 days Orally တင္ပါးဆံု႐ိုးတြင္းအဂၤါမ်ား ေရာင္ျခင္း၊
f. Clindamycin: 300-900 mg BD အသက္႐ွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ အဆုပ္ျပည္တည္နာ၊
g. Clindamycin vaginal cream OD x 7 days ေမြးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊
145. Clobetasol စတီ႐ြိဳက္ပါသည့္ လိမ္းေဆး၊ အေရာင္က်ရန္၊ အယား၊ အင္းဆက္ကိုက္၊ Clobetasol Propionate Cream (ေကာ္တီဇံုး) ပါတဲ့ေဆး။ နာတာရွည္ ေပ်ာက္ႏိုင္ခဲတဲ့ ႏွင္းကူနာလို အနာေတြ အတြက္ေဆး။ ရိုးရိုး အနာ-ဒဏ္ရာေတြကို မထည့္ရပါ။
146. Clopidogrel (Clopact-75) ေသြးမခဲေစသည့္ေဆး၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါအတြက္ေပးသည္။
147. Clotrimazole (ဖန္းဂပ္စ္) ေခၚ မိႈ ေရာဂါ၊ ပါးစပ္နာ၊ အေရျပားနာ၊ မွက္ခ႐ု၊ ထည့္ေဆး၊ စားေဆး၊
a. Clotrimazole Vaginal suppositories ေမြးလမ္းထည့္ေဆး 100 mg ၆ ည၊ 200 mg ၃ ည။ Yeast (Candida) ေမြးလမ္းေၾကာင္း မႈိဝင္ျခင္း၊ ယား-နီ-အျဖဴဖတ္ ဆင္းျခင္း၊ သားအိမ္ေရာင္ျခင္း၊
b. Clotrimazole orally 10-mg troches five times daily for oral candidiasis မွက္ခရုနာ၊
c. Clotrimazole 1% solution တေန႔တခါ တပါတ္ၾကာလိမ္းပါ။ Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညွင္း၊
148. Cloxacillin, Cicloxacillin, Oxacillin, Nafcillin, Dicloxacilin (ဘီတာလက္တင္) အုပ္စုဝင္ေဆး၊ အသက္႐ွဴလမ္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊ ႏွလံုး အတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ အ႐ိုး-အဆစ္-ဦးေႏွာက္အေျမႇး-ဝမ္းတြင္းေျမႇး ေရာင္ျခင္း၊ (250 mg QID IM) (500 mg QID IV/Orally) (500 mg Daily Intraperitoneal) (18.75 mg/kg QID Orally) ; 250 mg QID x 7-10 days ႏို႔နာ၊ ျပည္တည္နာ။
149. Clozapine (စကီဇိုဖရီးနီးယား) စိတ္ေရာဂါ၊ Start with 25-75 mg/day in 1-3 doses Increments of 25-50 mg/day over 2-5 weeks. Then weekly/biweekly increases of not more than 100 mg/day up to a maximum of 900 mg/day in 3 divided doses
150. Codeine with Aspirin or Acetaminophen 180-200 mg QID မူးယစ္ေဆးပါသည့္ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး၊
151. Cofdex Capsules/Syrup (Chlorpheniramine maleate 2 mg, Dextromethorphan hydrobromide 10 mg, Phenylpropanolamine hydrochloride 12.5 mg) သလိပ္မထြက္ ေခ်ာင္းဆိုး ေပ်ာက္ေဆး၊ 1 cap 2-3 times daily Syrup: 5-10 ml OD/BD
152. Cold Tablets, Alerid, No-cold, M-cold (Cetirizine dihydrochloride 5 mg, Phenylpropanolamine 25 mg, Paracetamol 500 mg) အေအးမိ၊ ဆိုင္းနပ္စ္၊
153. Colimex Drops (Dicyclomine HCl & Activate Dimethicone) 20 mg TDS = အစာလမ္း-ေမြးလမ္း-ဆီးလမ္းမ်ား နာျခင္း၊ ေလထိုး-ဝမ္းကိုက္၍နာျခင္း၊ ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္း၊ 10-20 mg TDS/QID
154. Colistin (Sulphate & Sulphomethate Na) ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ကိုယ္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးနည္း၊ အသက္႐ွဴလမ္းပိုးဝင္၊ (0.833 – 1.666 mg/kg TDS IM) (0.021 – 0.042 million units/kg TDS Orally) (0.037 mg/kg TDS Orally) အူမွပိုးမ်ားေသေစျခင္း၊ အစာအိမ္အနာ၊ အေပၚယံႏွင့္ အတြင္းပိုင္း (အင္္ဖက္ရွင္)၊
155. Contraceptives ပဋိသေႏၶတားေဆး-နည္းမ်ား၊
a. The combined pill (Mala-D) Estrogen and Progestogen ေဟာ္မုန္း ႏွစ္မ်ိဳး ပါဝင္သည္။ ၉၉% စိတ္ခ်ရသည္။ ရာသီ စတင္လာသည့္ေန႔မွ ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ကစ၍ စုစုေပါင္း ၂၁ ရက္ ေန႔စဥ္ ၁ ျပား။ ေနာက္ဆံုး ေသာက္ရမည့္ အေရာင္မတူသည့္ ေဆးျပား ၇ ျပားမွာ အားေဆးသာျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ ေသြးျပန္ဆင္းမည္။ ေသြးဆင္းနည္းမည္၊ ရက္လည္းတိုမည္။ ေသြးဆင္းရက္ မွန္ေစသည္။ ရာသီမလာမီ ျဖစ္တတ္သည့္ လကၡဏာမ်ား နည္းေစသည္။ မေကာင္းေသာ လကၡဏာမ်ား၊ ေခါင္းကိုက္၊ ပ်ိဳ႕-အန္၊ ၾကားရက္ ေသြးဆင္းျခင္း၊ ရင္သား တင္းျခင္း၊ ေသြးဖိအားတက္၊ သားအိမ္အဝ ကင္ဆာ။ အသက္ ၃၅ ေက်ာ္လ်င္၊ အဝလြန္လ်င္၊ ေသြးခဲတတ္သည့္ေရာဂါ၊ ကိုယ္ဝန္ရွိေနလ်င္၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ (မိုင္ဂရိန္း)၊ အသဲ-သဲေျခ-ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ား ရွိေနလ်င္ မသံုးသင့္။
b. Centchroman (Saheli) Tablets ေဆးကပ္ တခုတြင္ 30 mg ေဆးျပား ၈ ျပား ပါသည္။ ပဌမ ၃ လ အတြက္ ၁ ပါတ္ လ်င္ ၂ ျပား၊ ေနာက္လမ်ားမွစ၍ ၁ ပါတ္ ၁ ျပား ေသာက္ရသည္။ ပ်ိဳ႕-အန္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္း၊ ေသြးခဲေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ရာသီဆင္း မ်ားတတ္သည္။
c. Depo-Provera (DMPA or Depot Medroxyprogesterone Acetate) Progestogen ေဟာ္မုန္း တမ်ိဳးပါသည့္ ထိုးေဆး၊ ၃ လခံ၊ Noristerat ၂ လခံ၊ ၁ လခံ၊ အမ်ိဳးအစားမ်ား ရွိသည္။ ၉၉% ထိေရာက္သည္။ လစဥ္ရာသီလာ အၿပီး ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔မွ စထိုးပါက ခ်က္ခ်င္း ထိေရာက္သည္။ ႏို႔တိုက္ျခင္းကို မထိခိုက္။ ရာသီမဆင္းမီ လကၡဏာမ်ား သက္သာ ေစသည္။ ရာသီ လာသည့္ရက္ ေျပာင္းတတ္သည္။ မလာဘဲလည္း ရွိတတ္သည္။ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ တိုးတတ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ ရွိေနလ်င္၊ ေနာက္ ၁ ႏွစ္အၾကာ ကေလးလိုခ်င္လ်င္၊ ေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ ရွိလ်င္၊ ယခု သို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္က ရင္သားကင္ဆာရွိလ်င္၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ရွိလ်င္၊ (မိုင္ဂရင္း) ေရာဂါရွိလ်င္ မသံုးသင့္။
d. Intrauterine Contrceptive Devices (IUCDs), Copper T ကိုလဲ လိင္ဆက္ဆံျပီးေနာက္ ၇ ရက္အတြင္း အေရးေပၚကိုယ္ဝန္တားနည္း အျဖစ္သံုးႏိုင္။ 99.9% ထိေရာက္သည္။
e. Spermicides က်ားသုတ္ပိုးသတ္ေဆး၊ (Nonoxynol-9) ပါသည့္ ေဆးျဖစ္သည္။ Tablets, jelly (gel), films and foams အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ 71-82% ထိေရာက္သည္။ နာရီဝက္ ႀကိဳတင္ထည့္ထားၿပီးမွ ဆက္ဆံရမည္။ ေပ်ာ္ဝင္မသြားသည့္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္က ဆက္ဆံအၿပီး ၈ နာရီၾကာမွ ထုတ္ရမည္။
f. Emergency contraception (EC) = Plan B = Morning after pill (T-Pill 72) လိင္ဆက္ဆံၿပီး ျမန္ျမန္ သံုးေလ စိတ္ခ်ရေလ။ ၃-၅ ရက္ အတြင္း။ 75-89% ထိေရာက္။ သားပ်က္ေစသည့္ေဆး မဟုတ္ဘဲ သေႏၶမတည္ေအာင္သာ လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ရင္သားတင္းျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း။ Progestin/progesterone (Levonorgestrel) 1.5 mg တလံုး တႀကိမ္တည္း သို႔မဟုတ္ 0.75 mg ၁၂ နာရီ ျခား ႏွစ္ခါခြဲ ေသာက္ႏိုင္။ ၈၉% ထိေရာက္။ Yuzpe (Estrogen and Progestin) ၁၂ နာရီျခား ၂ ခါ ေသာက္ပါ။
156. Corticosteroids =(ေကာ္တီကို-စတီ႐ြိဳတ္) အေရာင္ေလွ်ာ့ေဆး၊ နီျခင္း၊ (အလာဂ်ီ) ရျခင္း၊ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစသည့္ေဆးမ်ား၊ (Betamethasone; Cortisone; Dexamethasone; Hydrocortisone; Methylprednisolone; Prednisolone; Prednisone; Triamcinolone) (အင္ဒိုခ႐ိုင္း) ေရာဂါမ်ား၊ (႐ူမက္တစ္) ေရာဂါ၊ (ကိုလာဂ်င္) ေရာဂါ၊ အေရျပားနာမ်ား၊ (အလာဂ်ီ)၊ မ်က္စိေရာဂါမ်ား၊ အသက္႐ွဴလမ္းေရာဂါ၊ ေသြးေရာဂါ၊ ကင္္ဆာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ေပးသည္။ ကိုယ္ေရာင္ျခင္း၊
157. Co-trimoxazole = Septrin (TMP/SMZ) (Trimethoprim 160 mg + Sulfamethoxazole 800 mg) ဗက္တီးရီးယားမ်ားအတြက္ေဆး၊
158. Cough medicines or Cough Syrups or Cough linctus ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္သည္။ Dextromethorphan သည္ အေအးမိ၍ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကို သက္ေသာေစသည္။ Codeine သည္ အနာသက္သာ၍ အိပ္ခ်င္သည္။ (အင္တီဟစ္စတမင္း) (အလာဂ်ီ) ကိုသက္သာ၍ အိပ္ခ်င္သည္။ Mucolytic agent or Decongestants ခြ်ဲနည္း၊ ခြ်ဲေပ်ာ္ေစသည္။ Ephrdrine ပါဝင္ပါက ေလႁပြန္ကို က်ယ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ ရင္တံုမည္။ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ Placebo ေခၚ လူနာ စိတ္သက္သာရာ ရေစသည့္ ေဆးသာျဖစ္သည္။
159. Cox Kit 3 ေဆး ၃ မ်ိဳးေရာထားသည့္ တီဘီေဆး၊ (Rifampicin 450 mg + Ethambutol HCl 800 mg + Isoniazid 300 mg) အသဲမေကာင္းသူ၊ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူ၊ ငယ္လြန္းသူမ်ား မေပးရ၊ အစာမစားမီ နာရီဝက္၊ စားၿပီး ၂ နာရီေသာက္ပါ၊
160. Cox Kit 4 ေဆး ၄ မ်ိဳးေရာထားသည့္တီဘီေဆး၊ (Rifampicin 450 mg + Isoniazid 300 mg + 2 tabs of Pyrazinamide 750 mg each; 1 tablet of Ethambutol HCl 800 mg) အသဲ-ေက်ာက္ကပ္ မေကာင္းသူ၊ ငယ္လြန္းသူမ်ား မေပးရ၊ အစာမစားမီ နာရီဝက္၊ စားၿပီး ၂ နာရီေသာက္ပါ၊
161. Crocin = Paracetamol အနာ-အကိုက္-အဖ်ားသက္သာေဆး၊
162. Cyclizine Acute Periphreral Vertigo Emergency treatment ရုတ္ရက္ အျပင္းအထံ ေခါင္းမူး ေရာဂါအတြက္ အေရးေပၚ ေဆး 50 mg PO 4 hourly (200 mf.24 hours) ေသာက္ေဆး၊
163. Cycloserine 15-20 mg/kg (Max. 1 Gm) တီဘီေဆး၊
164. Cypon = Cyproheptadine အလာဂ်ီ၊ အစားမစားခ်င္၊ 4-8 mg TDS, 10-20 drops TDS
165. Dapsone (လက္ပ႐ိုစီ) ေဆး၊ 50-100 mg daily ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ ကိုယ္ပူ၊ အစားပ်က္၊ ေခါင္းကိုက္၊ အိပ္မေပ်ာ္၊
166. Deca-Durabolin ေသြးအားနည္းျခင္း အ႐ိုးအားနည္းျခင္း၊ အေထြေထြအားယုတ္ျခင္း၊
167. Demeclocycline (HCl) ဝက္ၿခံ၊ ဆီးလမ္း-ေမြးလမ္း-အစာလမ္း-အသက္႐ွဴလမ္း ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ (8.571 – 12.857 mg/kg TDS Orally x up to 3 days after cure)
168. Desmopressin အိပ္ရာထဲဆီးသြားျခင္း၊ 0.1 to 0.2 mg TDS
169. Dettol Antiseptic, Liquid Disinfectant ပိုးသန္႔ေဆးရည္။
170. Dexamethasone (စတီ႐ြိဳက္)၊ ထိုးေဆး၊ စားေဆး၊ ထည့္ေဆး၊ အေရာင္-အယား ေလွ်ာ့ေဆး၊ (အင္ဒိုခ႐ိုင္း) ေရာဂါမ်ား၊ (႐ူမက္တစ္) ေရာဂါ၊ (ကိုလာဂ်င္) ေရာဂါ၊ အေရျပားနာမ်ား၊ (အလာဂ်ီ) ျဖစ္ျခင္း၊ မ်က္စိေရာဂါမ်ား၊ အသက္႐ွဴလမ္းေရာဂါ၊ ေသြးေရာဂါ၊ ကင္္ဆာေရာဂါ။ (ေရွာ့ခ္) ျဖစ္ျခင္း၊ ပန္းနာ၊ အန္ျခင္း၊ 0.5 to 2.0 mg Daily IV/IM once in weeks; 0.25 to 0.5 mg BD; Orally 0.5 to 2.0 Mg IV/IM daily; 0.05 mg/kg QID IV; 0.15 mg/kg IV QID ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ၿပီး သတိလစ္ျခင္း၊ Dexamethasone 0.15 mg/kg IV QID for coma cases; Brain abscess ဦးေႏွာက္ ျပည္တည္ျခင္း၊ Penicillin G 4 million units IV every 4 hours or Penicillin G 2 million units every 2 hours IV + Metronidazole 750 mg IV every 6 hours (or) + Chloramphenicol 1-2 Gm IV QID x 6-8 weeks plus Dexamethasone 4-25 mg QID + Surgery; ေမ့ေဆးေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕-အန္ျခင္း၊ Serotonin antagonist ႏွင့္ Phenothiazine or Dexamethasone ေရာထားသည့္ ေဆးသည္ 90% ေကာင္းသည္။ ရက္တို ဆိုင္းနပ္စ္၊ နားကိုက္ျခင္း၊ လူစုလူေဝးကရေသာ ႏူမိုးနီးယား၊ Cefuroxime 750-1500 mg IV TDS + Dexamethasone 4-10 mg stat and 4 mg IV QID ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ဆီးခ်ိဳ၊ ေမာပန္း၊ အားယုတ္၊
171. Dextropropoxyphene + Ibuprofen (Ibu-Proxyvon, Ibuprofen, Ibugesic (NSAIDs) စတီ႐ြိဳက္ မပါေသာေဆးအုပ္စုဝင္ အနာ-အကိုက္-အဖ်ားသက္သာေစသည့္ေဆး၊ စားေဆး-လိမ္းေဆး၊ 200-400 mg 4-6 hourly; 300-800 mg 3-4 hourly; Children 5-10 mg/Kg; အစာႏွင့္ေသာက္ရမည္၊ Adults = 1.2-1.8 Gm daily in divided doses Children 20-30 mg/kg in divided doses 8-12 years = 600-800 mg; 3-7 years = 300-400 mg; 1-2 years = 150-200 mg; 6-12 months = 150 mg ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အေရျပား အနီျပင္ထြက္၊ ေဆးစြဲ၊ အစာမေက်၊ အစာလမ္းေသြးယို၊
172. Diazepam = (Valium)
173. Diclofenac (Na) 25-75 mg BD (စတီ႐ြိဳက္) မပါသည့္ အနာ-အဖ်ား-အေရာင္က် စားေဆး-ထိုးေဆး၊ Voltaren = 50-75 mg BD/TDS; Voltaren-XR = 100-200 mg QID; Diclofenac Injection = 25-50-75 mg infusion in 5% Glucose QID; နာျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ ေခါင္းကိုက္၊ အစာအိမ္ေအာင့္၊ အနီျပင္ထြက္၊ ကိုယ္ေရာင္၊ အသဲ-ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္၊ Diclofenic 3% = Aphthous ulcer လိမ္းေဆး၊
174. Diclofenac ဗိုက္ တအားနာရင္ 25-75 mg စားေဆး တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊
175. Dicloxacillin 1 Gm QID အ႐ိုးတြင္းျပည္တည္ျခင္း၊ Adult 500 mg PO q6h; Pediatric 25 mg/kg/d divided q6h အေရျပားေရာင္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အနာဒဏ္ရာမ်ား၊ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အ႐ိုးအတြင္း ေရာင္ျခင္း၊ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊ သြားအတု-အ႐ိုးတုေရာင္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊
176. Dicyclomine hydrochloride 20 mg TDS ဝမ္းပ်က္၍ဗိုက္နာ၊ စိတ္-အလုပ္ရွုတ္၍ဝမ္းခ်ဳပ္၊ ဆီးမထိန္းႏိုင္၊
177. Diethylcarbamazine ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါေဆး၊
178. Digene (Magnesium hydroxide) = အက္စစ္ဓါတ္ပ်ယ္ေဆး၊ ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ ဝမ္းခ်ဳပ္၊
179. Digeplex Drops အစာေျချခင္းႏွင့္ ဗီတာမင္၊
180. Digoxin = Lanoxin ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ 250-750 mg daily ႏွလံုး အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ေရာဂါ၊ 50 micrograms/ml injection ေသြးခုန္ႏႈန္းမမွန္ျခင္း၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အန္၊ ဝမ္းပ်က္၊ ဗိုက္နာ၊ ေခါင္းကိုက္၊ မ်က္စိအားနည္း၊ မူးေဝ။
181. Dihydroergotamine and Ergotamine မိုင္ဂရိန္းေရာဂါ၊ ေခါင္းထိုး၍ ကိုက္ျခင္း၊ Adults: 1 mg, a second 1-mg one hour later တပါတ္အတြင္း ၂ ႀကိမ္ထက္ ပိုမေပးရ၊ Dihydroergotamine (DHE) 0.75 to 1 mg Slow IV; Migraine Emergency treatment (မိုင္ဂရင္း) အေရးေပၚေဆး၊ (ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ေသြးတိုးရွိသူမ်ားမွအပ) ေသြးေၾကာ-ထိုးေဆး၊
182. Diltiazem (HCl) 30-60 mg TDS ႏွလံုးေရာဂါ Attack ရျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္း၍ ရင္ဘတ္နာျခင္း၊ 60-120-360 mg BD; Maximum dose: 480 mg/day
183. Dimenhydrinate Acute Periphreral Vertigo Emergency treatment ရုတ္ရက္ အျပင္းအထံ ေခါင္းမူးေရာဂါအတြက္ အေရးေပၚ ေဆး 50-100 mg IM or PO 4 hourly ထိုးေဆး နဲ႔ ေသာက္ေဆး၊
184. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (DPP-4) ဆီးခ်ိဳစားေဆး၊
185. Diphenhydramine Acute Periphreral Vertigo Emergency treatment ရုတ္ရက္ အျပင္းအထံ ေခါင္းမူးေရာဂါအတြက္ အေရးေပၚ ေဆး 25-50 mg IM or PO 6 hourly ထိုးေဆး နဲ႔ ေသာက္ေဆး၊
186. Diphenoxylate (Lomotil) 5 mg TDS for adult; For children 0.166 mg/kg TDS ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊
187. Diprolene AF Cream 0.05% (Betamethasone dipropionate) စတီရိြဳက္ပါေသာ လိမ္းေဆး၊
188. Dipyrone (Analgin, Alalgesin) = NSAID စတီ႐ြိဳက္မပါေသာ အနာ-အကိုက္-အဖ်ားက်ေဆး၊ 500-1000 mg QID Orally or 0.8 to 1.6 G IV/IM daily
189. Disprin = Aspirin NSAID အနာ-အကိုက္-အဖ်ားက်ေဆး၊ ေသြးခဲျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္၊
190. Ditropan (Oxybutynin chloride) ဆီးမထိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ ဆီးခဏခဏသြားျခင္း၊ 5 mg 2-3-4 times daily;
191. Dolco-Lax, Bisacodyl = 5-15 mg HS ဝမ္းႏုတ္ေဆး၊
192. Domperidone (Dompy), Domcolic, Domstal, Vomistop ပ်ိဳ႕-အန္ေပ်ာက္ေဆး၊ ႏို႔ထြက္မ်ား ေစရန္။ အစာေျခရည္ အထက္တက္ျခင္း၊ အစာမ်ား ေအာက္ဆင္းေႏွးျခင္း၊ အစာမစားမီ ၁၅-၃ဝ မိနစ္ ေစာေပးပါ၊ ညမအိပ္မီထပ္ေပးပါ၊ Adults 20 mg TDS/QID; Children 5 to 12 years 10 mg 3 to 4 TDS/QID
193. Dopamine = ႏွလံုး အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္းအတြက္ ထိုးေဆး၊ = 40 mg in 5-ml vial;
194. Doxycycline (HCl), Achromycin, Vibramycin = Tetracycline ပိုးမ်ားစြာကိုႏိုင္သည့္ ပဋိဇီဝေဆး၊
a. ဂႏိုးရီးယား၊ 100 mg BD x 5 days or 300 mg stat followed in one hour; by a second 300 mg ဆစ္ဖလစ္ အဆင့္ ၁ + ၂၊ Primary and secondary syphilis 100 mg TDS x 10 days;
b. ဆစ္ဖလစ္ အဆင့္ ၃၊ 200 mg BD x 21 days + Ceftriaxone 1 Gm daily x 14 days Urethral, Endocervical, or Rectal infection 100 mg BD x 7-14 days;
c. Anthras ေဒါင့္သန္းနာ၊ Doxycycline 100 mg BD IV or Orally
d. လူစုလူေဝးမွရသည့္ ႏူမိုးနီးယား၊ Doxycycline 100 mg IV or Orally BD + Cefotaxime 2 Gm IV TDS
e. ႏူမိုးနီးယား၊ Doxycycline 100-200 mg BD x 10 days သို႔မဟုတ္ 100 mg IV or Orally BD + Cefotaxime 1-2 Gm IV TDS
f. ဗက္တီးရီးယား မ်က္စိနာ၊ Doxycycline 300 mg stat and followed by 100 mg OD x 2 weeks + Sulfonamide 10% Eye drop x 2-3 days
195. Dramamine (Dimenhydrinate) = (အင္တီဟစ္တမင္း) ခရီးသြားစဥ္ မူး-အန္ျခင္း၊ နာရီဝက္ႀကိဳ ေသာက္၊ ၄-၆ နာရီတခါေသာက္၊ အလာဂ်ီျဖစ္ျခင္း၊ 25-50-100 mg QID
196. Drotin = Drotaverine which is an anti-spasmodic. It is used to relieve pain during labor and accelerate labor. အနာသက္သာေဆး။ အထဲအဂၤါမ်ားညွစ္၍နာျခင္း၊ ရာသီနာစဥ္ နာျခင္း၊ ေမြးလူနာ၊
197. Dulcolax, Bisacodyl = Suppositories 10 mg CM, Tablets 5-10 mg HS ဝမ္းႏုတ္ေဆး၊
198. Duvadilan (Isoxsuprine) သည္ ၾကြက္သားႏုမ်ားအား ေပ်ာ့ေစသည့္ ေဆးျဖစ္သည္။ ရာသီလာစဥ္ နာျခင္း၊ ကေလး ေစာမေမြးေစရန္တို႔အတြက္ ေပးသည္။
199. Dyazide (Hydrochlorothiazide 25 mg and Triamterene 37.5 mg) (75 to 125 mg BD) = ပိုတက္စီယံ အေလွ်ာ့နည္းေစေသာ ဆီးသြားေစသည့္ေဆး၊ ကိုယ္ေရာင္၊ ေသြးတိုးေရာဂါေဆး၊
200. Dytide (Triamterene and Benzthiazide) ပိုတက္စီယံ အေလွ်ာ့နည္းေစေသာ ဆီးသြားေစသည့္ ေဆး၊ ကိုယ္ေရာင္၊ ေသြးတိုးေရာဂါေဆး၊

Prescription abbreviations ေဆးညႊန္း အတိုေကာက္စာလုံးမ်ား
OD = တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊
BD = bid = တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊
TDS = q8h = တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊
QID = q6h = တေန႔ ၄ ၾကိမ္၊
HS (hora somni) = ညအိပ္ရာဝင္၊
PC (postcibal) = အစာနဲ႔ေသာက္ပါ၊
CM (coming morning) = မနက္အိပ္ရာထ၊
Stat = ခ်က္ခ်င္းေသာက္-ထိုး-သံုးပါ၊
PRN = SOS = လိုအပ္တဲ့အခါ
IM = ၾကြက္သားထဲထိုးေဆး၊
IV = ေသြးျပန္ေၾကာထဲထိုးေဆး၊
SC = အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး၊

ESL အဂၤလိပ္စာ

ေက်ာင္းစဖြင္ျပီလို႔ေရးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ဘာသင္တဲ့ေက်ာင္းလဲ ဆရာတဲ့။  ေက်ာင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ေရးထားျပီး။ တေယာက္က ေမးဖူးတယ္။ အခုမွ...