Monday, July 30, 2012

Medicines mostly used (6) အသံုးမ်ား ေဆးဝါးမ်ား (Q to Z)

426. Quinidine ေသြးခုန္ႏႈန္း မမွန္ျခင္းအတြက္၊ 200 mg (sulfate) ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ေခါင္းကိုက္၊ ဝမ္းပ်က္၊ အေရျပားနီ၊ စိတ္႐ူတ္၊
427. Quinine ငွက္ဖ်ား အျပင္းစားမ်ားအား ကုသျခင္း၊ အေရးေပၚျဖစ္သည္။
a. ကလိုရိုကြင္းျပီးေသာ ရႈတ္ေထြးျခင္းမရွိသည့္ ငွက္ဖ်ား = Quinine sulfate 600-650 mg PO x 5-7 days (Children = 8-10 mg/kg PO TDS x 5-7 days) + Doxycycline 100 mg PO BD x 7 days
b. ကလိုရိုကြင္းျပီးေသာ ရႈတ္ေထြးသည့္ ငွက္ဖ်ား = အျမန္ႏုန္းထိန္းသည့္ Quinine Glucose IV drip 10 mg/kg load over 2 hours, then 0.02 mg/kg/min continous till patient can take orally + Doxycycline 100 mg IV BD သြင္းမရမွသာ IM ထိုးရမည္။ ပဌမအႀကိမ္ကို 10 mg/kg ေပါင္တဖက္စီ ခဲြ ထိုးေပးႏိုင္သည္။ Quinine 300 mg/ml IM ထိုးေဆးသည္ နာလြန္းသျဖင့္ မိုးေရျဖင့္ ေရာကာ 60–100 mg/ml အားေျပာ့ေစၿပီးမွ ထိုးသင့္သည္။ လူနာခံႏိုင္၊ ေသာက္ႏိုင္လာသည္ႏွင့္ ပါးစပ္ကတိုက္နည္း သို႔ ေျပာင္းပါ။ အစာႏွင့္တြဲေပးပါ၊
c. ညအခါ ႂကြက္သားနာျခင္း အတြက္လည္း ေပးႏိုင္။
d. ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ အစာအိမ္ေအာင့္၊ အေရျပားနီ၊ မူးေဝ၊ မ်က္စိအားနည္း၊ ေသြးဖိအားက်၊
428. Rabeprazole Sodium ကို duodenal ulcers အူသိမ္နာ ႏွင့္ (GERD) တို႔ကို ရက္တိုကုရန္သံုးသည္။
429. Ramipril (Ramistar 5) = (ACE) inhibitor ေသြးတိုးက်ေဆး၊ 2.5 mg OD and 2.5-20 mg in 1-2 doses. Cardiac Failure ႏွလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ 1.25mg-2.5mg OD; Maximum 10mg/day ေသြးတိုးက်ေဆး Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril, Losartan, Valsartan, Irbesartan, Candesartan, Telmisartan, and Eprosartan ေတြက ေသြးထဲကေန Potassium ဆားကို ဖယ္ထုတ္တာ ေႏွးေစတယ္။ Potassium iodide ေဆး မေသာက္ရ။
430. Ranitidine and Nizatidine သည္ Histamine-2 blockers ေဆးအုပ္စုဝင္ျဖစ္သည္။ အစာအိမ္မွ အက္စစ္ဓါတ္ အထြက္နည္းေစသည္။ စိတ္-အလုပ္႐ႈပ္၍ အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အစာၿမိဳႁပြန္ေရာင္ ရင္ဘတ္ပူ၊ အစာေျခရည္ အထက္တက္ျခင္း အေျပာ့စား ႏွင့္ အသင့္အတင့္ဆိုးျခင္း၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ေလနာ၊ Adult Dosage = 150 mg, OD/BD/TDS/QID Orally, IM, IV; Paedriatic dosage (20 kg) = 0.75 mg/kg QID IM 150 mg. TDS PO/IM/IV
431. Rennie = 2 TDS/QID အက္စစ္ဓါတ္ပ်ယ္ေဆး၊
432. Reserpine 0.05 mg OD and 0.05-0.25 mg QID ေသြးတိုးက်ေဆး၊
433. Rifampicin, Rifacon, Rifacilin, Rifamycin, Rimactane တီဘီေဆး၊ Ethambutol, Isoniazide, Streptomycin တခုခုႏွင့္ တြဲေပးရသည္။ လက္ပ႐ိုစီ၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဦးေႏွာက္ ေျမႇးေရာင္၊ ဝက္႐ူးျပန္၊ ဆီးလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ႏွလံုးအတြင္းလႊာေရာင္၊ Rifampin 600 mg BD x 2 days (adults) or 10 mg/kg BD (children) ကိုယ္ဝန္မေပးရ။ အစာမစားမီးေပးပါ။ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အေရျပားနီ၊ ပ်ိဳ႕၊ အန္၊ ဝမ္းပ်က္၊ ဆီး-အေရျပား-ေခြ်းနီျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္၊ Take this medicine on an empty stomach, either 1 hour before or 2 hours after food. For daily use: 150 mg INH + 300 mg Rifampicin; 75 mg INH + 150 mg Rifampicin; For paediatric use: 30 mg INH + 60 mg Rifampicin; For intermittent use (3 times weekly): 150 mg INH + 150 mg Rifampicin; For paediatric use: 60 mg INH + 60 mg Rifampicin; Rifampin 300 mg BD ထပ္ျဖစ္ေသာ အ႐ိုးအတြင္း ျပည္တည္ျခင္း၊ Rifampin, INH, Pyrazinamide + Dexamethasone 0.15 mg/kg QID x 1-2 weeks တီဘီေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္ျခင္း၊
434. Salbutamol = Albuterol (Ventolin) ပန္းနာႏွင့္ အသက္႐ွဴလမ္းပိတ္ ေရာဂါေဆး၊ ႐ွဴေဆး-ေသာက္ေဆး၊ 2-4 mg TDS/QID ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ေခါင္းကိုက္၊ လက္တံု၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္၊
435. Salicylic acid ဝက္ျခံ၊ အေရျပားနာ၊ မွက္ခရုနာ၊ လိမ္းေဆး၊ အနာသက္သာေစသည္။
436. Savlon = Antispetic Liqud, Cream ပိုးသန္႔ေဆး၊
437. Scabine, Scabecide, Ascabiol သန္း-ဝဲ ေပ်ာက္ေဆး၊
438. Scopolamine Acute Periphreral Vertigo Emergency treatment ရုတ္ရက္ အျပင္းအထံ ေခါင္းမူး ေရာဂါအတြက္ အေရးေပၚ ေဆး 0.5 mg Intra-dermal patch 3-4 times a day (Behind ear) နားေနာက္မွာ ကပ္ခြါေဆး၊
439. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) စိတ္က်ေရာဂါ ေဆး၊ = Fluoxetine (Prozac), Paroxetine (Paxil), Sertraline (Zoloft), Citalopram (Celexa), Fluvoxamine (Luvox), Escitalopram (Lexapro) ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး နဲတယ္။ ပ်ိဳ႕၊ ဝမ္းပ်က္၊ စိတ္တို၊ အိပ္မေပ်ာ္တာ နဲ႔ ေခါင္းကိုက္တာ ေလာက္သာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ လိင္စိတ္နည္း၊ လိင္စိတ္ျပည့္ဝတာ ေႏွး-မျဖစ္၊ တခ်ိဳ႕ လက္တံုတယ္။ က်ားေရာ မပါ လိင္စိတ္ နည္းတတ္တယ္။ ေယာက္်ားေတြ သုတ္မလႊတ္ႏိုင္၊ မိန္းမေတြ မျပီးစီးျဖစ္တယ္။ ေဆးပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္။ Viagra ေဆးေပးတာ သက္သာတာ ေတြ႔ရတယ္။ Bupropion, Mirtazapine, Duloxetine ေဆးေတြက အဲလို မျဖစ္ေစဘူး။ တခ်ိဳ႕ကို Buspirone ေပးတယ္။
440. Selenium sulfide (ဖန္းဂပ္စ္) ေခၚ မွိဳေရာဂါလိမ္းေဆး၊ = deterent-based suspension 2%
441. Selenium sulfide 2.5% lotion or Shampoo လိမ္းေဆး ၇-၁၄ ရက္ လိမ္းပါ။ Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညွင္း၊
442. Senna = ေပြးကိုင္းဝမ္းႏုတ္ေဆး၊ ညမအိပ္မီ လူႀကီး ၂ ျပား၊
443. Sensorcaine, Bupivan (Bupivacaine) ခါးထဲထိုးရသည့္ထံုေဆး၊ Epidural 0.25%, 0.5% and 0.75% (non-Obstetrical) ; Most experience to date is with single doses of Sensorcaine up to 225 mg with Epinephrine 1:200,000 and 175 mg without Epinephrine
444. Septrin = (Trimethoprim 160 mg and Sulfamethoxazole 800 mg) = (TMP-SMZ) ၂ ႏွစ္ ေအာက္ကေလး မေပးသင့္၊
a. (TMP-SMZ) 160/800 mg stat ရက္တို ဆီးအိမ္-ဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္း၊
b. (TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 21 days ရက္တို ေက်ာက္ကပ္ႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊
c. (TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 1-3 months နာတာရွည္ က်ားဆီးက်ိတ္ ေရာင္ျခင္း၊
d. (TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 10 days ရက္တို ဆိုင္းနပ္စ္၊ ရက္တို နားကိုက္ျခင္း၊
e. (TMP-SMZ) 160/800 mg BD x 7-10 days x 7-10 days ရွီဂဲလား ဝမ္းကိုက္ျခင္း၊
f. (TMP-SMZ) double strength BD x 5 days (ဆာလ္မိုနည္းလား) ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊
g. (TMP-SMZ) 160/800 mg BD ပိုးေၾကာင့္ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊
h. Pneumocystis pneumonia ႏူမိုးနီးယား၊ Cyclospora infection ပိုးဝင္ျခင္း၊ Isospora belli ပိုးဝင္ျခင္း၊ 15–20 mg/kg/d of trimethoprim and 75–100 mg/kg/d of Sulfamethoxazole ထိုးေဆး-စားေဆး၊ တေန႔ ၃-၄ ၾကိမ္ခြဲျပီး ၃ ပါတ္ေပးပါ။ ကာကြယ္ရန္ တပါတ္ ၃ ခါ ေပးပါ။
i. HIV/AIDS ရွိေနသူမ်ား Isospora belli ပိုးဝင္လွ်င္ 160 mg trimethoprim + 800 mg Sulfamethoxazole ကို တေန႔ ၄ ၾကိမ္၊ ၁ဝ ရက္ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ တေန႔ ၂ ၾကိမ္ ၃ ပါတ္ေပးပါ။
445. Cyclosporiasis ေရာဂါအတြက္ တေန႔ ၂ ၾကိမ္ ၇-၁ဝ ရက္ေပးပါ။
446. Sertraline 50-200 mg ေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊
447. Sibutramine ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေဆး၊ ပိန္ေဆး။
448. Silver sulfadiazine (အင္ဖက္ရွင္) အတြက္လိမ္းေဆး၊ cream, 1%, in 500-g container; မီးေလာင္နာေဆး၊ (ဗက္တီးရီးယား) နဲ႔ (ရိစ္) ေတြကို သတ္ႏိုင္တယ္။ အနာက်က္တာ ၾကာလို႔ သိပ္မသံုးခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။
449. Singulair ပန္းနာ ႏွင့္ အလာဂ်ီေဆး၊ လူႀကီး 10 mg a day
450. Sodium Nitroprusside 20-400 ug/min IV Infusion ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးက် ထိုးေဆး၊
451. Sodium thiosulfate (ဖန္းဂပ္စ္) ေခၚ မွိဳေရာဂါလိမ္းေဆး၊ 15%;
452. Spasmocip Capsules (Paracetamol 325 mg and Dextropropoxyphene 65 mg) တေတာင့္ တေန႔ ၂-၃ ၾကိမ္။ ဖ်ား-နာျခင္း၊ အစာလမ္း-ဆီးလမ္း-ေမြးလမ္း-သည္းေျခလမ္းနာျခင္း၊ ရာသီလာစဥ္ နာျခင္း။
453. Spasmocip, Spasmonil, Spasmo-Proxyvon ဗိုက္ တအားနာရင္ စားေဆး တေန႔ ၂-၃-၄ ၾကိမ္။
454. Spasmonil (Dicyclomine 10-20-40 mg, Paracetamol 500 mg) 3-4 times daily အစာလမ္း-ဆီးလမ္း-ေမြးလမ္း-သည္းေျခလမ္းနာျခင္း၊ ရာသီလာစဥ္နာျခင္း၊ ၆ လေအာက္ မေပးရ။
455. Spasmo-Proxyvon = Dicyclomine (HCl) + Propoxyphene + Acetaminophen အစာလမ္း-ဆီးလမ္း-ေမြးလမ္း-သည္းေျခလမ္းနာျခင္း၊ ရာသီလာစဥ္နာျခင္း၊ တေန႔ ၄ ႀကိမ္ေပးသည္။ မေကာင္းေသာ သတၲိမ်ား = ဘိန္း အနည္းငယ္ပါသည္။ ရင္တံုသည္၊ ဆီးတင္းသည္၊ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္သည္၊ စိတ္ရႈတ္ေထြးသည္။ အိပ္ျခင္သည္။ ေဆးစြဲတတ္သည္။
456. Spectinomycin (HCl), Trobicin သားအိမ္အဝေရာင္ျခင္း၊ ဂႏိုးရီးယား၊ ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊ (2,000-4,000 mg IM daily single dose) ; 2 Gm IM BD x 24-48 hours and followed by orally Cefixime 400 mg BD ဂႏိုးရီးယားပိုး ေၾကာင့္ အဆစ္နာျခင္း၊ 1 Gm IM stat ဂႏိုးရီးယား။
457. Spironolactone, Aldactone (Spironolactone + Frusemide = Lasilactone, Spiromide) ဆီးသြားေစသည့္ ေဆး၊ 25-100 mg daily ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အေရျပားအနီျပင္ထြက္၊ ရာသီမမွန္၊ မူးေဝ၊ ေခါင္းကိုက္၊ စိတ္႐ႈတ္၊ ေယာက္်ားမ်ားရင္သားထြက္။
458. Stemetil (Phenothiazine), Emidoxyn မူး-အန္-ပ်ိဳ႕သက္ေသာေဆး၊ 12.5 mg IM/Orally QID စိတ္ေရာဂါမ်ား၊ ပ်ိဳ႕-အန္ျခင္း၊ (Vertigo) ေခါင္းမူးျခင္း။
459. Streptokinase 250,000 IU IV or 1 mlU/hour IV Infusion ႏွလံုးေရာဂါ (Attack, Stroke) ရျခင္း၊ ေသြးခဲျခင္းကို ကုသရန္ေဆး။
460. Streptomycin = (အမိုင္ႏုိဂလိုင္ကိုဆုိက္) အုပ္စု၊ ပဋိဇီဝေဆး၊ တီဘီ၊ ပလိပ္၊ (ဂႏိုးရီးယား)၊ ႏွလံုး အတြင္းသား-သားအိမ္အဝ-ဆီးလမ္းအဝေရာင္ျခင္း၊ 1 Gm/dose TB; 2,000-4,000 mg IM Daily; 15 mg/kg OD-BD ေဆးတမ်ိဳးထဲမေပးရ၊ ေဆးၿပီးသည့္အတြက္သိပ္မသံုးေတာ့၊ ဆိုးက်ိဳး = ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္။
461. Sucralfate အစာအိမ္ေလနာေဆး၊ 1 QID
462. Sulfadoxine-pyrimethamine ငွက္ဖ်ားကုသရန္-ကာကြယ္ရန္ေဆး၊
463. Sulfonylureas ဆီးခ်ိဳစားေဆး၊
a. 1st Generation: Orinase (tolbutamide) = 500 - 3000 mg; Tolinase (tolazamide) = 100 - 1000 mg; Diabinese (chlorpropamide) = 100 - 500 mg
b. 2nd Generation: Glucotrol (glipizide) 2.5 - 40 mg; Glucotrol XL (ext. rel. glipizide) 2.5 - 20 mg; Micronase, Diabeta (glyburide) 1.25 - 2.0 mg; Glynase (micronized gly.) 3 - 12 mg
c. 3rd Generation: Amaryl (glimepiride) 1 - 8 mg d. ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = သၾကားဓါတ္နဲျခင္း၊ အစာမေက်ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕၊ ရင္ပူ၊ ေသြးအားနဲ၊ ဝလာ၊
464. Sulphacetamide (10-30% QID) မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း မ်က္စဥ္း။
465. Sulphamethoxazole (SMZ) 800 mg BD ဆီးလမ္း-အသက္႐ွဴလမ္း ဗက္တီးရီးယားႏိုင္သည့္ေဆး။
466. Sumatriptan Migraine Emergency treatment (မိုင္ဂရင္း) အေရးေပၚေဆး 6 mg S/C (ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ေသြးတိုးရွိသူမ်ားမွအပ) အေရျပားေအာက္-ထိုးေဆး၊
467. Telavancin: Adult 10 mg/kg IV q24h for 7-14 d; infuse over 1 h; CrCl 30-50 mL/min: 7.5 mg/kg/d CrCl 10-29 mL/min: 10 mg/kg q48h အေရျပားနာ၊ အနာဒဏ္ရာမ်ား၊ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ ႏူမိုးနီးယား၊ အ႐ိုးအတြင္းေရာင္ျခင္း၊ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊ သြားအတု-အ႐ိုးတု-ဆီးလမ္းေရာင္ျခင္း၊
468. Telithromycin (Ketec) 800 mg
469. Tenovate = Clobetasol Propionate နာတာရွည္ အေရျပားအနာမ်ားအတြက္ လိမ္းေဆး။
470. Terbinafine (Lamisil) စားေဆး 250 mg ကို တေန႔ ၁ လံုး၊ ျဖစ္ခဲ့တာ ၾကာၾကာသလို ေသာက္ရမယ္။ ဥပမာ ၆ ပါတ္။ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးေတြက ဝမ္းပ်က္၊ ယား၊ အစာမေက်၊ အနီျပင္ထြက္၊ အစားပ်က္။ လက္သည္း-ေျခသည္းမိႈ၊ Terbinafine 1% solution တေန႔ႏွစ္ခါ တပါတ္ၾကာလိမ္းပါ။ Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညွင္း၊
471. Terconazole ေမြးလမ္းေၾကာင္း-သားအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ 0.4% cream OD x 7 days, 0.8% cream or 80 mg suppository
472. Terfed-D Tablets (Terfenadine USP 60 mg + Pseudoephedrine Hydrochloride BP 120 mg) = 1 tablet BD အလာဂ်ီအတြက္ေဆး။
473. Tetracyclics = Maprotiline (Ludiomil) Mirtazapine (Remeron) စိတ္က်ေရာဂါေဆး၊
474. Tetracycline (HCl), Achromycin ပဋိဇီဝေဆး၊
a. Doxycycline for 7–14 days လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္သည့္ (ကလာမိုင္ဒီးယား) အင္ဖက္ရွင္၊ က်ား-မ ဆီးႁပြန္-သားအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ က်ားဆီးၾကိတ္-အေစ့ေရာင္၊ ဝက္ျခံ၊ အသက္႐ွဴလမ္းေရာင္၊ (လိုင္းမ္) ေရာဂါ၊ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ၊ ႏူမိုးနီးယား၊ ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ ေမြးလမ္း-အနာ၊ အမီးဘား ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဂႏိုရီးယား၊ ဝက္ၿခံ၊ မ်က္စိနာ၊ အစာလမ္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ တိုက္ဖတ္စ္၊ မ်က္ခမ္းစပ္၊ ပလိပ္၊ ကာလဝမ္း၊ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊ (ဖယ္လ္စီပဲရန္) ငွက္ဖ်ား၊ မီးေလာင္နာ၊ ခရီးသြားဝမ္းပ်က္ျခင္း၊
b. Tetracycline 250 mg BD or Doxycycline 100 mg daily or Erythromycin 250 mg TDS + Prednisolone 0.125% BD မ်က္ခြံေရာင္ျခင္း၊ Blepharitis
c. Tetracycline 250-500 mg QID + Sulfonamide 10% Eye drop x 2-3 days ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ မ်က္စိနာျခင္း။
d. Tetracycline 500 mg QID x 2 weeks ဆစ္ဖလစ္ ပဌမဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္၊ တတိယအဆင့္၊
e. ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ဝမ္းပ်က္၊ ေမြးလမ္း-စအိုယား၊ ဆီးနီ၊ အေရျပား-မ်က္စိ အေရာင္ေျပာင္း၊ ေခါင္းကိုက္၊ အစားပ်က္၊ ဝမ္းအေရာင္ ေျပာ့၊ ကိုယ္ပူ၊ ဗိုက္နာ၊ ကိုယ္ဝန္မေပးရ။
475. Thiazolidinediones ဆီးခ်ိဳစားေဆး၊
476. Tibolone သည္ Estrogen ေခၚ အမ်ိဳးသမီး ေဟာ္မုန္းဓါတ္ျဖစ္သည္။
477. Ticarcillin (71.43 – 95.24 mg/kg TDS Slow IV) (62.5 mg/kg Slow QID IV/IM) ဗက္တိီရီးယား အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေလမႀကိဳက္ေသာ ဗက္တီးရီးယားဝင္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴလမ္းပိုးဝင္ျခင္း၊ ေသြးထဲပိုးဝင္ျခင္း၊
478. Tincture of iodine 2-7% ဆိုတာ Potassium iodide or Sodium iodide + Ethanol and water ေဖ်ာ္ထားတာ အနာေတြမွာ သံုးတယ္။ Emergency survival kits ေရွးဦးသူနာျပဳအိတ္ေတြမွာ ပါမယ္။ ေသာက္ေရ ၁ လီတာထဲကို 2% Tincture ၅ စက္ထည့္ရင္ ပိုးသန္႔ေစတယ္။
479. Tinidazole (Fasigyn) (ထ႐ြိဳင္ကိုမိုးနပ္) ပိုး၊ (ဂိုင္ယားဒီးယား) ပိုး၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္လူနာကို ပိုးကာကြယ္ရန္၊ မခြဲမီ ၁၂ နာရီႀကိဳေပးပါ။ 2 Gm; Adult 1.6 Gm IV infusion; ေမြးလမ္းေၾကာင္းေရာင္၊ ေလမႀကိဳက္သည့္ပိုး၊ Orally 2 Gm x 2 days; 2 Gm stat followed by 1 Gm OD or 500 mg BD x 5-6 days; အမီးဘား ဝမ္းကိုက္ျခင္း၊ အသဲျပည္တည္ျခင္း။ Tinidazole 800 mg TDS x 3-5 days + Diiodohydroxyquin 650 mg TDS x 21 days (ဂိုင္ယာဒီးယား) ပိုးဝင္၍ ဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ 2 Gm Stat followed by 1 g/day for 5-7 days သြားဖုံးေရာင္၊ 1 Gm x 5-6 days ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = ပ်ိဳ႕-အန္၊ အရသာပ်က္၊ အနီျပင္ထြက္၊ ေခါင္းမူး၊ ဆီးနီ။
480. Tobamycin ေသြးျပန္ေၾကာပိတ္ၿပီးေရာင္ျခင္း၊ သဲေျခအိပ္ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ အဆုပ္ေရာင္၊ ႏွလံုး အတြင္းသား ေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိပိုးဝင္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴလမ္းေရာင္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ အနာ-အကိုက္ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ အစာအိမ္အနာ၊ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္း၍ ဆီးနည္းသည့္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးအလုပ္ မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ (3-5 mg/kg IM/slow IV) (2.25 mg/kg TDS IM/IV)
481. Tolnaftate = မိႈ Fungus ကို ႏိုင္တဲ့ေဆး။
482. Tramadol HCl မူးယစ္ပါသည့္ အနာ-အကိုက္ေပ်ာက္ေဆး၊ အစာႏွင့္ ေဝးလဲရသည္။ တေန႔ ၄-၆ ၾကိမ္။
483. Trazodone 100-300 mg (max 400 mg) စိတ္က်ေရာဂါ၊ Depression and Mania
484. Triamcinolone (Tricort 40) (စတီရြိဳက္) ထိုးေဆး၊ အေရျပားနာ၊ အဆစ္နာ၊ Triamcinolone acetate 0.1% ointment လိမ္းေဆး = Aphthous ulcer ပါးစပ္တြင္ျဖစ္ေသာ (အက္ဖ္သပ္စ္) အနာ၊
485. Triamterene ပိုတက္စီယံေလွ်ာ့ျခင္း နည္းေစသည့္ ဆီးသြားေစသည့္ေဆး၊ ကိုယ္ေရာင္-ေသြးတိုး-ႏွလံုး-ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါမ်ား။ ေရဖန္ခြက္အျပည့္ အစာစားၿပီးေသာက္ပါ။ တမ်ိဳးထဲေပးရပါက 100 mg BD တျခားေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲေပးပါက ၎ထက္ ေလွ်ာ့ေပးပါ။ တေန႔လ်င္ 300 mg ထက္မပိုရ။ Dytide = (Triamterene and Benzthiazide)
486. Tricyclic antidepressants (TCAs) = Tricyclic antidepressants are Amitriptyline (Elavil), Protriptyline (Vivactil), Desipramine (Norpramin), Nortriptyline (Aventyl, Pamelor), Imipramine (Tofranil), Trimipramine (Surmontil), Perphenazine (Triavil) စိတ္က်ေရာဂါေဆး၊
487. TMP-SMZ = Septrin (160 mg Trimethoprim + 800 mg Sulfamethoxazole) ဗက္တီးရီးယား မ်ားအတြက္ေဆး၊
488. Trypsin (Protease) သရက္႐ြက္ေရာင္ျခင္း၊ အစာမခ်က္ႏိုင္ျခင္း၊
489. Tylenol (Acetaminophen 500 mg) အနာသက္သာေဆး၊ အက္စပရင္ကဲ့သို႔အေရာင္မက်ေစႏိုင္၊
490. Ulcimax (Famotidine) = ေလနာေဆး၊ 40 mg HS or 20 mg BD x 4-8 weeks Maintenance: 20 mg HS အစာေျခရည္အထက္တက္ျခင္း၊
491. Urea 10–20% lotion or cream ပါလိမ္းရင္ ပိုျမန္တယ္။ Tinea Manuum & Tinea Pedis (Athlete's Foot) အားကစားသမား ေျခေထာက္၊
492. Valacylovir 1 Gm BD or Famciclovir 250 mg TDS + 5% Acyclovir ointment ပါးစပ္-လိင္လမ္း တို႔၌ ျဖစ္ေသာ ေရယံု၊ Valacyclovir (0.5 g) (Valtrex) 0.5–1 g တေန႔ ၃ ၾကိမ္။
493. Valium (Diazepam) = 2-10 mg BD IV/IM/Oral အတက္က်ေဆး၊ စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊ အရက္ျဖတ္ျခင္း၊ ေမြးဖြါးစဥ္ နာျခင္း၊ ဝက္႐ူးျပန္၊ ေမးခိုင္၊ မခြဲစိတ္မီ စိတ္ၿငိမ္ေစရန္၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ (ကလို႐ိုကြင္း) မ်ားသြားျခင္း၊ Orally 2-10 mg BD/TDS/QID; maximum 30 mg daily; ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = စိတ္မၾကည္လင္း၊ မူးေဝ။ Cimetidine, Omeprazole တို႔ႏွင့္တြဲမေပးရ။ အရက္ျဖတ္လ်င္ 10 mg, 3 or 4 times during the first 24 hours, reducing to 5 mg, 3 or 4 times daily as needed
494. Vancomycin (HCl) လူကီးမီးယား၊ (မင္နင္ဂ်ဳိက္တစ္)၊ ဦးေႏွာက္ျပည္တည္နာ၊ အူမႀကီးေရာင္၊ ႏွလံုး အတြင္းသားေရာင္၊ ဝမ္းတြင္းေျမႇးေရာင္၊ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳး = အနီျပင္ထြက္၊ ဖ်ား၊ ေသြးဖိအားက်၊ ပ်ိဳ႕-အန္၊ 125 mg တေန႔ ၃ ၾကိမ္။ Vancomycin 20–30 mg/kg; Voriconazole (VFend) 200 mg q12h Vancomycin 15 mg/kg BD (500 mg QID IV Infusion) (0.25 mg/kg.min TDS IV Infusion) အျခား ပဋိဇီဝေဆးမ်ားၿပီးေသာ ျပင္းသည့္ပိုးဝင္ျခင္း၊ Vancomycin 1 Gm BD အ႐ိုးတြင္း ျပည္တည္ျခင္း၊ Vancomycin 10 mg/kg TDS + Ceftazidime 3 Gm IV TDS ခြဲစိတ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ေျမႇးေရာင္၊ Vancomycin 15 mg/kg BD + Gentamycin 2 mg/kg TDS ေသြးျပန္ေၾကာေရာင္၊ ရက္တို ႏွလံုးအတြင္းသား ေရာင္၊
495. Varogel အက္စစ္ဓါတ္ပ်ယ္ေဆး၊ 100ml ထဲတြင္ Aluminium hydroxide gel 45.96g + Magnesium hydroxide 30% paste 26.68g + Simethicone 30% emulsion 2.66g ပါဝင္သည္။ 10ml ကို တေန႔ ၄ ၾကိမ္ေသာက္ပါ။
496. Venlafaxine (Effexor), Duloxetine (Cymbalta) Desvenlafaxine (Pristiq), Mirtazapine (Remeron) = စိတ္က်ေရာဂါေဆး၊
497. Ventolin (Nebules) 2.5 mg = Salbutamol = ပန္းနာရင္ၾကပ္ေနစဥ္ ရွဴရသည့္ေဆး။
498. Verapamil ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေသြးခုန္ႏႈန္းမမွန္ျခင္း၊ = tablet, 40 mg, 80 mg; injection, 2.5 mg /ml in 2-ml ampoule;
499. Vitamin A (Retinol) Adult = 15,000-500,000 daily Orally and Children = 20,000 IU/Kg ၾကက္မ်က္သင့္ ေခၚ အလင္းေရာင္နည္းခ်ိန္ မ်က္စိအားနည္းသည့္ေရာဂါအတြက္ေပးသည္၊ ခုခံအားေကာင္း ေစရန္၊ ဆဲလ္မ်ားအသစ္ျဖစ္ေစရန္၊
500. Vitamin B 1 (Thiamine) ထံုနာ-က်င္နာ၊ အာ႐ံုေၾကာေကာင္းေစရန္၊ (ရိစ္)၊ ဥ၊ အသဲ၊ အေစ့အဆံ၊ အသားတို႔၌ ပါဝင္သည္။ ထံုနာက်င္နာ၊ အာ႐ံုေၾကာအလုပ္ေကာင္းေစရန္၊ ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက (ဗယ္ရီဗယ္ရီ) ေရာဂါ ရေစသည္။ အားယုတ္ေစသည္။ အစားမစားခ်င္ျဖစ္မည္။
501. Vitamin B 12 (Cobalamin) ခႏၶာကုိယ္ႀကီးထြားေစရန္၊ ဆဲလ္တည္ေဆာက္ရန္၊ ေသြး-အာ႐ံုေၾကာမ်ား အလုပ္ ေကာင္းေစရန္အတြက္ ေပးရသည္၊ အသဲ၊ အသား၊ ႏို႔ထြက္အစာ၊ ငါး၊ ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားရန္၊ ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက Pernicious Anaemia ေသြးအားနည္းေရာဂါ ရေစသည္။
502. Vitamin B 2 (Riboflavin) အသဲ၊ ႏို႔ထြက္အစာ၊ အသီးအ႐ြက္၊ ဥ၊ ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ (ရိစ္) တို႔၌ ပါဝင္သည္။ ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက က်ီးကန္းပါးစပ္နာျဖစ္ေစသည္။
503. Vitamin B 6 (Pyridoxine) အခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ၎ဓါတ္နည္းရျခင္းအတြက္ ေပးရသည္၊ ဥပမာ တီဘီေဆး၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါတမ်ိဳး၊ B-Natal TheraPops ႏွင့္ B-Natal Lozenges တို႔သည္ ဗီတာမင္ ဘီ-၆ ပါသည့္ ေဆးမ်ား။
504. Vitamin B 9 (Folic Acid) 1 mg OD ေဖါလစ္-အက္စစ္ဓါတ္၊ ေသြးနီဥ သန္စြမ္းေစရန္၊
505. Vitamin B Complex ဗီတာမင္ ဘီအုပ္စု၊ ပံုမွန္ဇီဝျဖစ္စဥ္မ်ား လုပ္ႏိုင္ေစရန္ အားေပးသည္၊ အရက္ ေသာက္သူ၊ ကိုယ္ဝန္ရွိသူ၊ မီးေလာင္နာႀကီးသူ၊ ခြဲစိတ္ထားသူမ်ားေပးရန္၊
506. Vitamin C (Ascorbic Acid) အနာက်င္ေစရန္အားေပး၊ နာတာရွည္ေရာဂါ၊ အ႐ိုး၊ သြား၊ သြားဖံုး၊ အ႐ြတ္၊ ေသြးေၾကာမ်ား ေကာင္းေစသည္။ ခုခံအားအတြက္အသံုးက်။ ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက (စကာဗီ) ေရာဂါရ၊ မီးေလာင္နာ၊ 100-500 mg daily စိမ္းသည့္အသီးအ႐ြက္၊ အသီးအႏွံမ်ား၌ပါသည္။
507. Vitamin D = အ႐ိုးတည္ေဆာက္ရန္အသံုးဝင္၊ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ 5 mcg (200 IU) မွစ၍ အသက္ႀကီးသူမ်ားအား 10 mcg (400 IU) ႏွင့္ ၇ဝ ေက်ာ္မ်ားအား 15 mcg (600 IU) ေပးသင့္၊ ေနေရာင္မရသူမ်ားအား တေန႔လ်င္ 25 μg (1000 IU) ေပးသင့္သည္။ ငါးႀကီးဆီ၊ ႏို႔ထြက္အစာတို႔၌ပါသည္။ ေနေရာင္ေၾကာင့္ ဗီတာမင္ ေအ မွ ဒီ ျဖစ္လာသည္။ အ႐ိုးတည္ေဆာက္ရန္၊ ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက အ႐ိုးေျပာ့ေရာဂါ ရေစသည္။ Alfacalcidiol (Calciferol) 1.4 ug/kg daily
508. Vitamin E အသီးအ႐ြက္ကရေသာ ဆီ၊ ဂ်ံဳ၊ ဆန္၊ ေပါင္မံု႔၊ ဥ၊ အေစ့အဆံတို႔၌ပါသည္။ ေသြးဥ၊ အာ႐ံုေၾကာ၊ ႂကြက္သားမ်ား အလုပ္ေကာင္းစြာလုပ္ေစရန္၊
509. Vitamin K ေသြးထြက္ေရာဂါအတြက္ေပးသည္၊ မံုလာ႐ြက္၊ မံုလာထုပ္၊ ဟင္းႏုႏြယ္႐ြက္၊
510. Vometil အအန္သက္သာေဆး၊= 5-10-30 mg BD or TDS; Vomistop = အအန္သက္သာေဆး၊
511. Voriconazole (VFend) မိႈအတြက္ေဆး၊ 200 mg twice daily
512. Xylocaine (Lignocaine) ထံုေဆး၊ 0.5-1.0%; Xylocaine 5% (Lidocaine) ointment အထံု-အယား-အနာ သက္သာေစရန္လိမ္းေဆး၊ ႏွလံုးခုန္ မမွန္ျခင္းအတြက္ ေသြးျပန္ေၾကာထဲ ထိုးေပးႏိုင္သည္။ Xylocaine 10% Pump Spray အနာဒဏ္ရာမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းအနာသက္သာေစသည့္ ပန္းရေသာထံုေဆး။
513. Xylometazoline 0.05-0.1% sprays TDS/QID ရက္တို ဆိုင္းနပ္စ္၊
514. Zincovit = Vitamin A + E + B 1 + B 2 + B 6 စသည့္ ဗီတာမင္မ်ားပါသည့္ေဆး၊

Prescription abbreviations ေဆးညႊန္း အတိုေကာက္စာလုံးမ်ား
OD = တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊
BD = bid = တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊
TDS = q8h = တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊
QID = q6h = တေန႔ ၄ ၾကိမ္၊
HS (hora somni) = ညအိပ္ရာဝင္၊
PC (postcibal) = အစာနဲ႔ေသာက္ပါ၊
CM (coming morning) = မနက္အိပ္ရာထ၊
Stat = ခ်က္ခ်င္းေသာက္-ထိုး-သံုးပါ၊
PRN = SOS = လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္၊
IM = ၾကြက္သားထဲထိုးေဆး၊
IV = ေသြးျပန္ေၾကာထဲထိုးေဆး၊
SC = အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး၊

တေခတ္တခါက ျမန္မာစာကို မွန္ကန္စြာ ေရးသားၾက၏

တခါက တခါတုန္းက တခါက တဘဝ တေခတ္ တခါက တခါက ေမြးဌာနီ တခါက မေၾကးစည္ တေခတ္တခါက ျမန္မာစာကို မွန္ကန္စြာ ေရးသားၾက၏။ ေဒါက...