Sunday, August 5, 2018

ေယာက္ခမ

ဆရာခင္ဗ်ား ဗမာစကားမွာေယာကၡထီးဆိုတာရွိပါသလား ကြ်န္ေတာ္တသက္လုံး သိလာတာေတာ့ ေယာကၡမလို႔ဘဲ သုံးပါတယ္

ေယာက္ခထီးလို႔ စံကိုက္သတ္ပံုမွာ မရွိပါ။

ေယာက္
ခြက္ေယာက္ပန္းကန္
ဂေယာက္ဂယက္
တညင္းလံုးေယာက္
တေယာက္ ႏွစ္ေယာက္
ပုဆုိးကုိလည္မွာ ေယာက္သည္
ရက္ေဖါက္ေယာက္
သေယာက္ = လင္ေစာင္ လင္ငယ္
ဟင္းေမႊေယာက္မ
ေယာကၡမ
ေယာက္ခမ
ေယာက္ခ်ိဳ
ေယာက္ဖ
ေယာက္ဖေခြးေခၚငွက္
ေယာက္မ (ေဆြမ်ဳိးဆက္)
ေယာက္ယက္ခပ္သည္
ေယာက္ယက္ဆန္သည္
ေယာက္ယား = ေယာက္်ား
ေယာက္ယီးေယာက္ယက္
ေယာက္ရုိးတံ
ေယာက္လံုး
ေယာက္လည္တံ
ေယာက္သြား
ေယာက္ေစာက္ျမိဳ႕
ေယာက်္ား
ေသေယာက္ျမိဳ႕

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၄-၈-၂ဝ၁၈

ESL အဂၤလိပ္စာ

ေက်ာင္းစဖြင္ျပီလို႔ေရးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ဘာသင္တဲ့ေက်ာင္းလဲ ဆရာတဲ့။  ေက်ာင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ေရးထားျပီး။ တေယာက္က ေမးဖူးတယ္။ အခုမွ...