Sunday, August 5, 2018

ဆူးဋီကာ

၁၉၉ဝ မွာ အတူတူလုပ္ကိုင္ခဲ့သူတဦးက ေမးတယ္။ ဆရာ့ဆူးေတြကလည္း ေၾကာက္စရာ။ ဆူးေလဆူးလား။ ဘိုေကဆူးလား။ ဘာဆူးတုန္းတဲ့။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ မံုရြာမွာ ဆူးေလေပါတယ္။ ပုလဲမွာ ကႏၲာရဆူးေပါတယ္။ ျမိဳ႕သာမွာ ရွားဆူး။ တျပည္လံုးမွာေတာ့ ဆုတ္ (ဆုပ္) လည္းစူး စားလည္းရူးေတြေပါတယ္။ Smile!

ဆူး
ငါးဆူးေတာင္
ဆူးခ်ံဳ
ဆူးစူးေနသည္။
ဆူးဆူးရားရား(အမ်က္ျပင္းစြာ)
ဆူးတပ္ကာရံထားသည္။
ဆူးပန္းပင္
ဆူးပန္းေတာင္းပင္
ဆူးပုပ္ၾကီးပင္
ဆူးပုပ္ရြက္
ဆူးပေလြပင္
ဆူးျခံဳ (ဆူးခ်ံဳ) ထဲမွာ ငွက္ရွိသည္။
ဆူးရစ္ပင္
ဆူးလွည္းၾကီးလိုပဲ ဟိုျငိ သည္ျငိနဲ႔
ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ေတြကို ေက်ာ္လႊားသြားပါ။
ဆူးေလကုန္းရပ္
ေက်ာက္ဆူးခ်ထားသည္။
ႏွင္းဆီပင္မွာ ဆူးပါ၏

အလည္ျပန္ေတာ့ ဆူးပုပ္ၾကီးနဲ႔ ဆူးပုပ္ရြက္စားခဲ့ရတာ အမွတ္ရတယ္။ ေပၚလစီသတ္ပံုေခတ္မွာေတာ့ ဆူးကို စူးလို႔ေရးေနၾကတယ္။ ခရာဆူးခ်ံဳ ဟုိအထဲက ေမွ်ာ့နက္မည္းၾကီး တြယ္တတ္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၄-၈-၂ဝ၁၈

ESL အဂၤလိပ္စာ

ေက်ာင္းစဖြင္ျပီလို႔ေရးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ဘာသင္တဲ့ေက်ာင္းလဲ ဆရာတဲ့။  ေက်ာင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ေရးထားျပီး။ တေယာက္က ေမးဖူးတယ္။ အခုမွ...