Wednesday, August 1, 2018

ဘယ္သူ အရင္ေရာက္မလဲ

အတူေလွ်ာက္ ဘယ္သူအရင္ေရာက္မလဲ
အရင္ေရာက္သူ ဆုယူရန္မဟုတ္

တာတို မဟုတ္ တာလတ္ မဟုတ္
မာရသြန္ခရီး ဟုတ္ လမ္းခုလတ္ လဲခ်င္လဲမည္ဟုတ္

တာထြက္ခရာသံ ၾကားခဲ့ရမည္ ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္
ေျပးလမ္းသည္ ပန္းတိုင္ဆီ ဦးတည္မည္ ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္

မာရသြန္ခရီး ဂံုနီအိတ္စြပ္ျပီး ေျပးေလွ်ာက္ရန္ဟုတ္
တာေဝးလမ္းေပၚ အာလူးဇြန္းကိုက္ ေျပးေလွ်ာက္ရန္ဟုတ္

က်န္ရစ္သူ ဆက္ေလွ်ာက္ရမည္ဟုတ္
အရင္ေရာက္သူ ဆုယူရန္မဟုတ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၁-၇-၂ဝ၁၈

ESL အဂၤလိပ္စာ

ေက်ာင္းစဖြင္ျပီလို႔ေရးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ဘာသင္တဲ့ေက်ာင္းလဲ ဆရာတဲ့။  ေက်ာင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ေရးထားျပီး။ တေယာက္က ေမးဖူးတယ္။ အခုမွ...