Sunday, August 5, 2018

How to divide ခြဲနည္း

ခြဲတယ္ဆိုတာ လြယ္လည္းလြယ္တယ္။ ခက္လည္းခက္တယ္။

ကြမ္းအဖ်ား၊ ဝါးအရင္းလို႔ လူၾကီးေတြက သင္ေပးတယ္။ မခြဲတတ္ရင္ လြဲေရာ။

အိႏၵိယန္းေတြက အဲလိုကြမ္းရြက္ခြဲနည္းမသိေတာ့ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓါးနဲ႔ ခြဲတယ္။

ျမန္မာျပည္ၾကီး ဓါးၾကီးၾကီးနဲ႔ေရာ ကုလားနည္းနဲ႔ပါ ခဏခဏခြဲခံရတယ္။ လြယ္တယ္။ ကြဲသလားမေမးနဲ႔ ကြဲျပီးသား။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

ESL အဂၤလိပ္စာ

ေက်ာင္းစဖြင္ျပီလို႔ေရးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ဘာသင္တဲ့ေက်ာင္းလဲ ဆရာတဲ့။  ေက်ာင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ေရးထားျပီး။ တေယာက္က ေမးဖူးတယ္။ အခုမွ...