Sunday, August 5, 2018

Mongolia မြန္ဂိုးလီးယား

ကေန႔ေတာ့ ဘူတန္ကေန တိဘက္၊ ေနာက္ မြန္ဂိုလြိဳက္။ အခု မြန္ဂိုလီးယားကို တင္ပါဦးမယ္။ တိဘက္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လာမားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ရုပ္ဆင္တယ္လို႔ေျပာၾကတယ္။ အခုပံုထဲက မြန္ဂိုနဲ႔လည္း ခပ္ဆင္ဆင္။

ကြ်န္ေတာ္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ကေန ၈ ရက္ေန႔ေတြကက်င္းပတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္အင္တာေနရွင္နယ္ အစည္းအေဝးတက္ဖို႔အတြက္ မြန္ဂိုးလီးယားႏိုင္ငံ၊ အူလန္ဘာတာျမိဳ႕ေတာ္ကိုေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

မြန္ဂိုးလီးယားကိုေရာက္ရတာက စိတ္လႈပ္ရွားမႈတမ်ိဳးျဖစ္ရပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို မြန္ဂိုလြိဳက္လို႔ေခၚပါတယ္။ မြန္ဂိုေတြဟာ အာရွသမိုင္းမွာ လႊမ္းမိုးခဲ့ပါတယ္။ အလယ္တန္းမွာ ဂ်င္ဂစ္ခန္အေၾကာင္း သင္ခဲ့ရတယ္။ သူကေန ၁၂ဝ၆ ကတည္းက မြန္ဂိုအင္ပါယာကိုထူေထာင္ခဲ့တာပါ။ ဂ်င္ဂစ္ခန္ရဲ႕ ေျမးေတာ္သူ ကူဘေလခန္ကေတာ့ တရုပ္ျပည္ကို ေအာင္ႏိုင္ျပီး ယြန္မင္းဆက္ကို ထူေထာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ယြန္မင္းဆက္ကုန္ေတာ့မွ မြန္ဂိုေတြက မြန္ဂိုးလီးယားကို ျပန္ၾကတယ္။ ၁၆ ရာစုကစျပီး တိဘက္ကေနလာတဲ့ မဟာယနဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားလာျပီး၊ အရြယ္ေရာက္ ေယာက္်ား ၃ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ သကၤန္းဝတ္ၾကတယ္။ အခုေတာ့ နည္းပါတယ္။

မန္ခ်ဴးေတြက တရုပ္ျပည္မွာ ကြင္န္မင္းဆက္ထူေထာင္ပါတယ္။ ၂၉-၁၂-၁၉၁၁ ေန႔မွာ တရုပ္နဲ႔တြဲထားရာကေန ကြင္န္ မင္းဆက္ေအာက္ကေန မြန္ဂိုးလီးယားက လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္လွန္စစ္က ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့တာပါ။ လြတ္လပ္ေရးရျပီး မၾကာခင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယန္က လႊမ္းမိုးလာျပီး၊ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္မွာ ဆိုဗီယက္ရဲ႕စြယ္ပြား ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္လာပါတယ္။ ၁၉၈၉ မွာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္လာတယ္။ ၁၉၉၂ မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ရွိလာပါတယ္။
သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈက စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ မြန္ဂိုယီးယားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ၃ ပံု ၁ ပံုဟာ ကေန႔အထိ ေနာ္မန္းဒစ္ သို႔မဟုတ္ တစိတ္တပိုင္း ေနာ္မန္းဒစ္လူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေနာ္မန္းဒစ္လူမ်ိဳးဆိုတာ ေနရာအတည္တက် မေနၾကပဲ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္တယ္။ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္္ၾကတယ္။ ျမင္းေကာင္းေတြ ထြက္တယ္။

ပံုထဲမွာပါတဲ့ ရြက္ဖ်င္တဲအိမ္ေတြနဲ႔ စားက်က္ျမက္ခင္းက်ယ္ၾကီးေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတယ္။ ႏြားႏို႔နဲ႔ ဂ်ံုနဲ႔လုပ္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြကိုသာ ကိုယ္တိုင္လုပ္္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို သူတို႔လက္ရာ အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ တည္ခင္း ဧည့္ခံပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သြားလည္ၾကတဲ့တဲအိမ္ေဘးမွာ ျဂိဳလ္တုစေလာင္းရွိတယ္။ ဆိုလာျပားရွိတယ္။ တီဗြီရွိတယ္။

ပံုထဲမွာ ကြ်န္ေတာ့္ဘယ္ဖက္က မြန္ဂိုးလီယန္စကားျပန္နဲ႔ ညာဖက္က အေရွ႕တီေမာ ေခၚ တီေမာလက္ေဆးက အမတ္တေယာက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ စင္ျပိဳင္အစိုးရတာဝန္နဲ႔ အေရွ႕တီေမာမွာ တလတာေနရေတာ့ သူနဲ႔ျပန္ေတြ႔ရပါတယ္။ မြန္ဂိုလူမ်ိဳးေတြက ခင္မင္စရာေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးေတြကို ေတြ႔ရသလိုပဲ။ ဂ်င္ဂစ္ခန္ပံုနဲ႔စာအုပ္ေတြ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါေသးတယ္။ မြန္ဂိုေနာ္မန္းဒစ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕တဲနားမွာ ဆိုလားျပာေထာင္ထားသလို ကြ်န္ေတာ္ ဇာတိမင္းရြာကို အလည္ျပန္ေတာ့ အဲလိုပဲေတြ႔ခဲ့ရတယ္။

1. Mongol and Myghal Emperors မြန္ဂို အင္ပါယာနဲ႔ မူေဂါလ္ အင္ပါယာ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/mongol-and-myghal-emperors.html
2. Mongol invasions of Burma ျမန္မာႏိုင္ငံကို မြန္ဂိုက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/mongol-invasions-of-burma.html
3. Mongolia မြန္ဂိုးလီးယား https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/mongolia.html
4. Mongoloid and Tibeto-Burman မြန္ဂိုလြိဳက္ ႏွင့္ တိဘက္တို-ဘာမင္း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/mongoloid-and-tibeto-burman.html
5. Mongoloid မြန္ဂိုလြိဳက္ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/mongoloid.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၇-၆-၂ဝ၁၆
၄-၇-၂ဝ၁၈

ESL အဂၤလိပ္စာ

ေက်ာင္းစဖြင္ျပီလို႔ေရးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ဘာသင္တဲ့ေက်ာင္းလဲ ဆရာတဲ့။  ေက်ာင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ေရးထားျပီး။ တေယာက္က ေမးဖူးတယ္။ အခုမွ...