Sunday, August 5, 2018

Mongoloid and မြန္ဂိုလြိဳက္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြလည္း တိဘက္ႏြယ္ဝင္ေတြမ်ားျဖစ္ေနမလား နယ္ေျမခ်င္းကထိစပ္ေနေတာ့ ပ်ဴ ကန္းယန္ သက္ တိဘက္။

ကြ်န္ေတာ့္ Mongolia မြန္ဂိုးလီးယားကိုေရးစဥ္က ကြန္မင့္ေတြလာတယ္။

မြန္ဂိုေတြက လွည့္လည္သြားလာေနသူေတြဆိုေတာ့ လြတ္လပ္မႈကိုျမတ္နိုးမွာ။ သူတို့စိတ္ထားနဲ႔ တရုတ္စိတ္ထား မည္ကဲ့သို႔ကြာသည္မသိပါ။

ျမန္မာက တိဘက္အႏြယ္ဆို

ျမန္မာလူမ်ိဳးကုိလား မြန္ဂုိလူမ်ိဳးကုိလား မြန္ဂုိရုိက္ေခၚတာ

ဆရာ မြန္ဂိုလိြဳက္အႏြယ္ေမြးကင္းစေလးေတြရဲ႕အသားအေရမွာ အျပာကြက္ေလးေတြပါတယ္ဆိုတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္လားဆရာ။

India က Mongoloid ထဲပါပါသလားဆရာ။ ျမန္မာတို႔ ထိုင္းတို႔က ေရာပါပါသလား။

႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥနဲ႔ဆက္ႏြယ္ၿပီး ဗမာေတြသည္ ဟိႏၵဴကေနလာတယ္လို႔ ကုလားသမိုင္းဆရာမ်ားက ေျပာေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အေထာက္အထားတစ္ခ်ိဳ႕လည္း ေျပာေနတာေတြ႔ေတာ့ ဟုတ္သလိုလိုပါပဲ။ ဆရာကို ေမးလိုတာက ဗမာနဲ႔ကုလားကို DNA စစ္ၾကည့္ရင္ ဘယ္လိုအေျဖရမလဲဆိုတာ ဆရာဝန္တဦး႐ႈေထာင့္က သိလိုပါတယ္ ဆရာခင္ဗ်ား။

ဟိနၵဴဆိုတာ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာျဖစ္တယ္။ လူမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ဟင္ဒီကေျပာစကား။ ျမန္မာျပည္မွာ မူရင္းေနထိုင္သူေတြကို မြန္ဂိုလြိဳက္ ေခၚပါတယ္။

Anthropology ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
မြန္ဂိုလြိဳက္ဆိုတာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုတခုျဖစ္တယ္။ အေရွ႕အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ဆိုက္ေဘးရီးယား၊ အားတစ္ေဒသ၊ ေတာင္အေမရိက၊ အေမရိကန္ဌာေန၊ ပစိဖိတ္ကြ်န္းစုေတြမွာေနၾကတယ္။ မြန္ဂိုလူမ်ိဳး၊ မန္ခ်ဴးလူမ်ိဳး၊ တရုပ္လူမ်ိဳး၊ ကိုရီးယားလူမ်ိဳး၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး၊ ဆိုယန္းမိစ္ ေခၚ ထိုင္းလူမ်ိဳး၊ ဘားမိစ္ ေခၚ ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ တိဘက္လူမ်ိဳး၊ အင္နာမီးစ္ ေခၚ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကြ်န္စြယ္မွာေနၾကတဲ့ ဗီယက္နမ္မ်ိဳး၊ လာအိုနဲ႔ ကေမာၻဒီယားလူမ်ိဳးေတြပါတယ္။ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ အက္ကီးမိုးစ္လူမ်ိဳး၊ အေမရိကန္အင္ဒီးယန္း ေခၚ ဌာေနအေမရိကန္ေတြလည္းပါဝင္ၾကတယ္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အားလံုးရဲ႕ ၃ ပံု ၁ ပံုေက်ာ္ရွိတယ္။ ဒီအသံုးကို သိပ္မတိက်လို႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသနလုပ္သူေတြက လက္မခံခ်င္ၾကပါ။

Pathology ေရာဂါေဗဒ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ေဒါင္းဆင္ဒရုမ္း ေခၚ ေမြးရာပါဦးေႏွာက္အာရံုေၾကာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကိုေခၚတယ္။ ႏွိမ္ရာက်တယ္ဆိုျပီး မသံုးၾကေတာ့ပါ။ ကေလးေတြေမြးကာစမွာ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ေက်ာနဲ႔ တင္ပါးေနရာမွာ ခပ္ျပာျပာအမွတ္ကို Mongolian spot ေမြးရာပါအမွတ္လို႔ ေခၚတယ္။ ေရာဂါမဟုတ္ပါ။ အလိုလိုေပ်ာက္သြားပါမယ္။

Human Race လူသားမ်ိဳးႏြယ္ထဲမွာ အဓိက (၄) မ်ိဳးရွိတယ္။ အုပ္စုခြဲေပါင္း (၃ဝ) ေလာက္ရွိတယ္။
Carleton S. Coon (1962) ခြဲျခားထားနည္း
၁။ White/Caucasian အျဖဴ ေခၚ ေကာ့ေကးရွန္းလူမ်ိဳးအုပ္စု
၂။ Mongoloid/Asian မြန္ဂိုလြိဳက္/အာရွအုပ္စု
၃။ Negroid/Black နက္ဂရြိဳက္ေခၚ အမည္းအုပ္စု
၄။ Australoid ၾသစထြာလြိဳက္အုပ္စု

ကေန႔ျမန္မာျပည္ေျမပံုထဲမွာ အမ်ားစုေနထိုင္သူေတြဟာ Mongoloid/Asian မြန္ဂိုလြိဳက္/အာရွအုပ္စုကျဖစ္ပါတယ္။ Tibeto-Burman တိဘက္တို-ဘာမင္းဆိုတာ အေျပာဘာသာစကားျဖစ္တယ္။ Sino-Tibetan (ဆိုင္ႏို-တိဘက္တန္) ဘာသာစကား အုပ္စုထဲက တရုပ္စကားမဟုတ္တဲ့ စကားအုပ္စုခြဲျဖစ္တယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ေတာင္အာရွ ေဒသေတြမွာ လူေပါင္း သန္း (၄ဝဝ) ေျပာဆိုၾကတယ္။ ျမန္မာစကားေျပာသူ (၃၂) သန္း ေက်ာ္နဲ႔ တိဘက္စကားေျပာသူ (၈) သန္းေက်ာ္တို႔ ပါဝင္တယ္။

လူေတြကို လူမ်ိဳးအမ်ိဳးအစား၊ ဘာသာေရး၊ ေနထိုင္တဲ့တိုင္းျပည္နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈလို႔ အမ်ိဳးအစားေတြ ကြဲျပားတယ္။ အိႏိၵယတိုက္ငယ္နဲ႔ တရုပ္ျပည္ၾကားမွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာေတြအျပင္ လက္မႈပညာနဲ႔ အႏုပညာေတြပါ ကူးလူဆက္ဆံမႈအရ ေရာယွက္ေနတယ္။ အဝတ္အစားကို တရုပ္နဲ႔ အိႏၵိယအျပင္ ျဗိတိသွ်ဆီကေန ယူတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ရွိတာကို မြမ္းမံတာျဖစ္တယ္။ ရက္ကန္းနဲ႔ပိုးထည္ပညာ မဏိပူနဲ႔ ဇင္းမယ္ကေန ယူတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ရွိတာကို မြမ္းမံတာျဖစ္တယ္။ သီခ်င္းၾကီးေတးဂီတ ယိုးဒယားကေနယူတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ရွိတာကို မြမ္းမံတာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းကတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ရယူၾကတာေတြလည္းရွိတယ္။

အစားအေသာက္ေတြလည္း အဲလိုနည္းနဲ႔ ရယူတာ၊ ေပါင္းစပ္တာေတြရွိတယ္။ ကိုယ့္ဆီကေနယူၾကတာလည္းရွိပါတယ္။ အသံုးစကားေတြလည္း အဲလိုယူၾကတာေတြ မနည္းလွပါ။ ေရဒီယို၊ ကား၊ ကြန္ျပဴတာ၊ စတာေတြက အဂၤလိပ္စကားကေန ယူတယ္။ အာလူး၊ ေဂၚဖီ၊ ပန္ကာ၊ စတာေတြက ဟင္ဒီစကားကယူတယ္။ Samosa ျမန္မာလို စမူဆာဟာ ပါရွန္းစကား Aanbosag ကေနလာပါတယ္။

အိႏၵိယတိုက္ငယ္မွာေနထိုင္သူေတြကို Caucasoid အျဖဴ၊ Mongoloid အဝါ နဲ႔ Negroid အမည္းလို႔ ခြဲနည္းက အံမဝင္ျပန္ပါ။ Dravidian race လို႔ခြဲတာရွိတယ္။ Australoid နဲ႔ဆင္တယ္။ Aryan race လို႔သံုးစြဲတာမ်ားတယ္။ Caucasoid race အမ်ိဳးအစားခြဲလို႔၊ Mongolic admixture လို႔နဲ႔ Homo Dravida လို႔ရွိတယ္။ Indo-Aryan နဲ႔စာရင္ Australian aboriginals နဲ႔ပိုတူတယ္တဲ့။ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းမွာေနၾကတဲ့ Dravidians ကိုခြဲျခားတာမွာ သေဘာမတူၾကပါ။

အိႏၵိယက လူမ်ိဳးေတြရဲ႕မ်ိဳးဗီဇဟာ ျမန္မာျပည္ကလူမ်ိဳးနဲ႔ မတူတာျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက လူမ်ိဳးေတြကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို မြန္ဂိုလြိဳက္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ မဏိပူ ေခၚ ကသည္း၊ မီဇို၊ မက္ဂါလယာ၊ အာသန္ ေခၚ အဆမ္မိစ္၊ အရူနာခ်ာ၊ နာဂလူမ်ိဳးေတြ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၃-၅-၂ဝ၁၇
၄-၈-၂ဝ၁၈

ESL အဂၤလိပ္စာ

ေက်ာင္းစဖြင္ျပီလို႔ေရးေတာ့ ေမးပါတယ္။ ဘာသင္တဲ့ေက်ာင္းလဲ ဆရာတဲ့။  ေက်ာင္းအေၾကာင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ေရးထားျပီး။ တေယာက္က ေမးဖူးတယ္။ အခုမွ...